ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ทำงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ทำงาน*, -ไม่ทำงาน-

ไม่ทำงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ทำงาน (v.) inoperative Syn. เสีย, ชำรุด
English-Thai: HOPE Dictionary
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defunct (adj.) ไม่ทำงาน See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้ Syn. deceased, expired, no longer functioning Ops. current
no longer functioning (adj.) ไม่ทำงาน See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้ Syn. deceased, expired Ops. current
off (prep.) ไม่ทำงาน See also: หยุดงาน
off (adv.) ไม่ทำงาน See also: หยุดงาน
on the blink (idm.) ไม่ทำงาน See also: ทำงานผิดพลาด
out of kilter (idm.) ไม่ทำงาน
be off (phrv.) ไม่ทำงาน (เช่น เครื่องไฟฟ้า) See also: ไมได้เปิดอยู่, ปิดอยู่ Syn. put off
book off (phrv.) ประท้วงไม่ทำงาน See also: ประกาศไม่เข้าทำงาน
brain-dead (adj.) สมองและส่วนสำคัญไม่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's not fair to just take the money and not do your jobมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ที่เอาเงินเขามาแล้วและไม่ทำงานให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All play and no work Make Hunter feel just as depressedแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย วันที่ 55 ของการทัวร์ เอาแต่เที่ยว ไม่ทำงาน เล่นเอาฮันเตอร์เศร้าพอกัน
Not work, darling. Run.ไม่ทำงาน ที่รัก ดูแลต่างหาก
No job, no home address.ไม่ทำงาน, ไม่มีที่อยู่
"You don't work with people you don't knowไม่ทำงานกับคนที่ไม่รู้จัก
"and you don't work when you're desperate. "ไม่ทำงานเวลาเราหมดทาง
This won't work.อามันจะไม่ทำงาน ฉันไม่ได้คาดหวัง ว่ามันจะทำงาน มันสามารถทำงานได้หากรัฐบาล
I try not to work with more than one savior at a time.ผมพยายามจะไม่ทำงานกับ ผู้พิทักษ์มากกว่า 1 คนต่อครั้ง
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน
It won't work that way, it'll only smear. Roll it across!มันจะไม่ทำงานวิธีการนั้น มันจะได้เพียงป้าย ม้วนมันข้าม
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning.ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน
His action must have run down.การเครื่องไหว คงจะไม่ทำงาน
Nedski. Why aren't you working?Nedski ทำไมคุณไม่ทำงาน?
Don't get me on the road and I find out the brake lights don't work.ไม่ได้รับฉันอยู่บนท้องถนนและฉันหาไฟเบรกไม่ทำงาน
It's networking. I recharged it before I left, l-lt should be good for--มันไม่ทำงาน ฉันเพิ่มพลังมันมาก่อนแล้ว มะ มันควรจะทำใช้ได้ดี--
That's Terry's answer to everything. Kick it if it doesn't work.นั่นคือคำตอบของเทอร์รี่กับทุกสิ่ง เตะมันถ้ามันไม่ทำงาน
That's 'cause Indians are lazy and don't work none.ใช่สิ พวกอีนเดียนน่ะขึ้เกียจ เขาไม่ทำงานกันหรอก
The hull's intact, but there's no gravity, and the thermal units are off-line. I'm showing deep cold.เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน ในนั้นอากาศหนาวจัด
It's building up with every breath we take.-เครื่องฟอกในยานอีเวนฮอร์ไรซั่น ก็ไม่ทำงาน
Why shouldn't I work for the N.S.A.? That's a tough one, but I'll take a shot.ทำไมไม่ทำงานให้ NSA.
If there were leaks it will be my choice whether to continue the mission or not.ถ้าข่าวรั่ว ผมถือเป็นสิทธิ์ที่จะไม่ทำงานนี้ต่อก็ได้
Our brother would never run.พี่ชายของเราจะไม่ทำงาน
My thing went off! Your thermostat okay?เฮ้ ปีเตอร์ เครื่องฉันมันไม่ทำงานน่ะ \ เครื่องอยู่ดีหรือเปล่า?
If you don't work, Yubaba will turn you into an animalถ้าเจ้าไม่ทำงาน ยูบาบ้าจะสาปเจ้าเป็นสัตว์
If they don't work, the spell wears offถ้าพวกมันไม่ทำงาน ก็จะต้องคำสาป
But it wasn't working.แต่มันไม่ทำงานแล้วนะ
Uh, this one's not working. Do you have another phone I could use?เอ่ออันนี้ไม่ทำงาน คุณมีโทรศัพท์ที่ฉันสามารถใช้อื่นได้หรือไม่
I would never work for that witch, she's the one who...ฉันไม่ทำงานให้ยัยแม่มดที่ทำ...
'Two explosive charges on the power lines. 'One failed.วัตถุประทุระเบิด 2 ชิ้นนี้ถูกติดกับสายไฟ แต่อันหนึ่งไม่ทำงาน
Two charges were supposed to go off. The 2nd one, the one over here, didn't go off.มันมีตัวจุดชนวน 2 ตัว ที่ควรจะจุดระเบิดพร้อมกัน แต่ตัวที่ 2 ตรงนี้ ไม่ทำงาน
The air conditioner's on the blink. Is there any way you can have a look at it?อ่อ แอร์มันไม่ทำงานเลย
He won't work, listens to no one.เขาไม่ทำงาน ไม่ฟังใครเลย
We found the transceiver, but it's not working.เราเจอเครื่องรับ-ส่งสัญญาณแล้ว แต่มันไม่ทำงาน
Now Mom doesn't work late, she doesn't drink, and I can see her whenever I want.เดี๋ยวนี้ แม่ไม่ทำงานดึก เธอไม่ดื่ม ผมเจอแม่ได้ เมื่อไรก็ตามที่ต้องการ
You can't ask for free food doing nothing all dayเธอจะมาหาข้ากินฟรี โดยไม่ทำงานอะไรเลยไม่ได้
Oh, Martha Kent, if you were trying to scare me, you did one heck of a job.โธ่, คุณมาธา เค็นท์, ถ้าคุณอยากแกล้งให้ผมวิตกจริตละก็ คุณแค่ยืนเฉยๆไม่ทำงานก็พอ
We heard about a missile malfunction.เราได้ข่าวเรื่องหัวรบไม่ทำงาน
If your mom works here, this is where you work too.ถ้าแม่เธอทำงานที่นี่ ทำไมน้องไม่ทำงานอย่างนั้นบ้างล่ะ.
It's not that we will completely not perform our tasks at the Sales Department.ใช่ว่าจะไม่ทำงานที่แผนกขายอีกนะคะ
Why don't you work on her?ทำไม คุณไม่ทำงานกับเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ทำงาน
Back to top