ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไก่อ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไก่อ่อน*, -ไก่อ่อน-

ไก่อ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไก่อ่อน (n.) greenhorn See also: tenderfoot, inexperienced person Syn. คนอ่อนหัด Ops. ผู้ชำนาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
cockerel(n) ไก่อ่อน,ไก่กระทง,เด็กหนุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chicken. Kentucky Fried Chicken.ไก่อ่อน ไก่อ่อนปอดแหก
[ Giggling ] He arctic tenderfoot![Giggling] เขาอาร์กติกไก่อ่อน!
"Don't just be some punk. Be part of something.""อย่าทำตัวเป็นพวกไก่อ่อน / ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง"
I mean who are you, some kid from the sticks?นายรู้ใหม นายน่ะมันไก่อ่อน
This hurdle is too high for a chicken like him.เรื่องนี้มันยากเกินไปสําหรับไก่อ่อนอย่างเขา
What the fuck you running for, bitch?จะวิ่งหนีหาอะไรวะ ไอ้ไก่อ่อน
See, right now you're jailbait. They're jailbait. It's perfect.เห็นมั้ย แกมันไก่อ่อน\แกมันไก่อ่อน ดีเลย
You little rascals know nothing about our own history.ไอ้ไก่อ่อนอย่างพวกนาย ยังไม่รู้ถึงประวัติของพวกเราดี..
Little pecker. Do him in.ไอ้ไก่อ่อน ปล่อยมันไป!
You don't kidnap chicks!นายไม่ลักพาพวกไก่อ่อนหรอกนะ
Schoolgirl! Pussy! Chicken!เอากระโปรงมั้ย ไอ้ขี้แพ้ ไอ้ไก่อ่อน
Well, you just go on back to your -- your seat. [ laughter ]ตอนนี้แล้ว ไอ้ไก่อ่อน
And, uh, before I forget, the colts suck.และ เฮ้ ก่อนที่ผมจะลืม ไอ้ไก่อ่อน
Right about now. Sucker.ตอนนี้แล้ว ไอ้ไก่อ่อน
Of course, he didn't notice me because I'm not a chick.แน่นอน เขาไม่เห็นผม เพราะผมไม่ใช่ไก่อ่อน
He's not a cradle snatcher, and you're not woman enough for him.เค้าไม่ชอบพวกไก่อ่อน และเธอก็ไม่เป็นผู้หญิงพอสำหรับเค้า
Who do you think would be considered the weaker gazelle?คุณคิดว่าใคร จะถูกตัดสิน ว่าเป็นพวกไก่อ่อน?
Choke on that, sucka.สำลัก เข้าไป ไอ้ไก่อ่อน
You okay, chicken? You look spooked.คุณโอเคอยู่ไหมแม่ไก่อ่อน ดูคุณตกอกตกใจจัง
'cause I'm a chicken.เพราะว่าฉันมัน ไก่อ่อนนะสิ
Let me tell you something, you stupid little runt.บอกให้นะ ไอ้ไก่อ่อนสอนขัน
I must be early. Or you're the only greenhorn dumb enough to go chasing after a ghost.ผมคงมาเร็วไปหน่อย หรือไม่นายไก่อ่อนก็เป็นคนเดียว ที่โง่พอ
City College knob gobblers. Oh! You're it, kid.พวกไก่อ่อนวิทยาลัยซิตี้ สู้ต่อไปนะหนู
I say, "Hey, what's up, little biatch?"ฉันก็ทัก "ว่าไง ไก่อ่อน"
Soon as he figures out what's going on, the jerk busts out laughing so loud that my horse rears up and gets mud all over the three of us.หลังจากเขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ไอ้ไก่อ่อนนั่นก็หัวเราะออกมาเสียงดังมาก ทำให้ม้าของฉันตกใจสะบัดโคลนใส่เรา 3 คน
We couldn't be the luckiest chumps on the face of the earth, could we?เราไม่สามารถจะไก่อ่อนที่โชคดีที่สุด บนใบหน้าของแผ่นดินโลกเราจะทำได
Later, bitches!แล้วเจอกัน ไก่อ่อนทั้งหลาย
Well, one person did. They obviously chickened out.เอาจริงๆก็มี 1 คนนะ แต่คงเป็นพวกไก่อ่อน
What are the chances an agoraphobe in his 20s was not a chronic chicken choker?มีโอกาสเท่าไหร่ ที่อาการกลัวที่ชุมชนของเขา จะไม่เกิดใน 20วิ อย่างกับพวกไก่อ่อนแหนะ
Randall, please tell me this is one of your sick perversions, and you did not lose the Shard to that amateur!แรนดัล บอกทีว่านี่แค่กามวิตถารของนาย และยังไม่เสียชาร์ดไปให้นังไก่อ่อนนั่น
I will break the ice like a burning blade.เอามันส์ไว้ก่อน อย่าเป็นไก่อ่อนที่สอนหัด
Who are you calling chicken, turtle?เรียกใครไก่อ่อน ไอ้เต่า
What's it gonna be rook?จะเอายังไงล่ะไอ้ไก่อ่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไก่อ่อน
Back to top