ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้ท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้ท่า*, -ให้ท่า-

ให้ท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้ท่า (v.) encourage See also: flirt, make eyes at, make sheep´s eyes at, chat someone up Syn. ให้ท่าให้ทาง
ให้ท้าย (v.) spoil See also: connive, back, take sides with Syn. เข้าข้าง, สนับสนุน, ถือท้าย
ให้ท่าให้ทาง (v.) encourage See also: flirt, make eyes at, make sheep´s eyes at, chat someone up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Giving Carter Baizen the slip.ให้ท่าคาร์เตอร์ ไบเซน
For the president to take the next step.ให้ท่าน ปธน ตัดสินใจเองว่า
Arise Sir Elyan, Knight of Camelot.ให้ท่าน เอลยาน เป็นอัศวินของแคมเมอรอท
You decide how you want to do it-- with me, with me and Loras.ให้ท่านตัดสินใจ ว่าจะทำเช่นไร กับข้า กับข้าและโลราส
Send for my father. He'll tell you...ให้ท่านพ่อข้ามาสิ ท่านจะบอก...
Turn your army around and go home.ให้ท่านยกทัพกลับบ้านไปเสีย hä ·ţ'anykţáᵽklább·an pâ sï
Please hold until back up arrivesให้ท่านรอจนกว่าทัพเสริมจะไปถึง
It'll be nice to make him wait. No one ever does.ให้ท่านรอบ้าง ไม่เคยมีใครทำแบบนั้น
Chicken for the minister?ให้ท่านรัฐมนตรีกินไก่เหรอ
Continue moving south towards Brooklyn.ให้ท่านลงไปทางใต้ ไปยัง บรูคลิน
Senator, can I suggest that we move this into your office.ให้ท่านอนุญาตให้พวกเรา สืบคดีในหน่วยของท่าน
Let him change you.ให้ท่านเปลี่ยนชีวิตคุณ
Arise Sir Percival, Knight of Camelot.ให้ท่านเพอร์ซีวาล เป็นอัศวินของแคมเมอรอท
Let him carry this pain for you.ให้ท่านแบกรับความเจ็ยปวดนี้แทนคุณ
That you and Noctis live happily.ให้ท่านและน็อคทิส อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
Exposed herself to me, like a whore.ให้ท่าผมเหมือนกับพวกผู้หญิงขายตัว
You dangle it in front of a guy and then don't give it up?ให้ท่าผู้ชาย แต่ไม่ยอมให้
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
He's been asked by the police to go to the mortuary.พวกตํารวจขอให้ท่านไปดูที่ที่เก็บศพ
He might be interested to hear your proposition.ผมว่าท่านคงสนใจฟังข้อเสนอของคุณ เอาสิ เล่าให้ท่านฟังเลย
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ
It made her laugh, I tell you. She used to sit and rock with laughter at the lot of you.มันทําให้ท่านขํา จะบอกให้นะ ท่านเคยนั่งหัวร่องอหายอยู่บนเตียงเรื่องของคุณ
I'm about to make you an historic figure.ผมจะทำให้ท่านเป็นบุคคลประวัติศาสตร์
Show these nice gentlemen all your hidden charmsแสดงให้ท่านผู้ชายเหล่านี้เห็น เสน่ห์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ
People are always praying to you.คนมักจะสวดมนต์ให้ท่า
We'd like him to know, we did report it.เราอยากให้ท่านทราบว่า เรารายงานข่าวครับ
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก
We ask you to put your passes on the fire--เราขอให้ท่านเผาใบผ่าน ของความเป็นนักโทษนี้เสีย
All right, I'll go and write my report to the viceroy.ก็ได้ ผมจะไปเขียนรายงาน ให้ท่านไวซ์รอย
Of course you won't let Big Grandpa leave.แน่นอน ท่านลุงคงไม่ให้ท่านปู่ไปแน่.
Since you are a junior in Quan Zhen Sect, then you have no say in this matter.ท่านเป็นเพียงผู้เยาว์สำนักช้วนจิน, ยังไม่ถึงเวลาให้ท่านพูด.
He ordered that you should not leave your room.ท่านสั่งมิให้ท่าน ออกจากห้อง
...because wherever you are now, I want you to look at the sky....ไม่ว่าท่านอยู่หนใด ผมอยากให้ท่านแหงนมองบนฝากฟ้า
With pride. What can I do for you?ภูมิใจอย่างมาก หม่อมฉันทำอะไรให้ท่านได้บ้างล่ะ?
That should please you.นี่อาจทำให้ท่านสบายใจขึ้น
I could never cause you grief.ข้าก็ไม่อยากเป็นสาเหตุให้ท่านเศร้าโศกหรอกนะ
If Westley wants you, bless you both.ถ้าเวสต์ลีย์ต้องการท่าน ข้าจะอวยพรให้ท่านทั้งคู่
I need you to guide my sword.ข้าต้องการให้ท่านนำทางดาบของข้า
We'll feed her lots of vegetables, thenเข้าใจล่ะ งั้นเราจะทำให้ท่านทานอาหารได้เยอะๆ
Thief! Please, if you let me go to the palace, I can get some from the Sultan.ได้โปรด ถ้าท่านปล่อยข้ากลับไปที่พระราชวัง ข้าจะเอาเงินจากสุลต่านมาให้ท่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้ท่า
Back to top