ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในทางกลับกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในทางกลับกัน*, -ในทางกลับกัน-

ในทางกลับกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในทางกลับกัน (conj.) conversely See also: on the other hand Syn. ในทางตรงกันข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
vice versa(ไว'ซะ เวอ'ซะ) ในทางกลับกัน,แต่กลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
VICE vice versa(adv) ในทางกลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conversely (adv.) ในทางกลับกัน See also: ในทำนองกลับกัน Syn. the other way around
the other way around (adv.) ในทางกลับกัน See also: ในทำนองกลับกัน Syn. conversely
vice versa (adv.) ในทางกลับกัน See also: ในทำนองกลับกัน Syn. conversely, the other way around
vicky-verky (sl.) ในทางกลับกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, on the other hand, look pooped.นาย ในทางกลับกัน ดูเหนื่อยๆนะ
He believes that tornadoes have the power to take life, so conversely, they should have the power to restore it.เขาเชื่อว่าทอร์นาโด\Mมีอำนาจจะทำลายชีวิต ในทางกลับกัน มันก็มีอำนาจในการชุบชีวิตด้วย
You, Mandy, on the other hand, are perfectly capable of murder.คุณ แมนดี้ ในทางกลับกัน สามารถกระทำ ฆาตกรรมได้
And then I heard that you weren't going to campaign for it, and instead you were throwing your support to that Asian girl from Glee Club because you thought it was "her turn."และฉันก็ได้ข่าวมาว่า เธอจะไม่ หาเสียงเพื่อชิงตำแหน่ง ในทางกลับกัน เธอจะไปช่วยสนับสนุน
My Second Sons on the other hand... they drink, they whore, fight in streets, they blend in.ในทางกลับกัน กลุ่มบุตรคนรองของข้า... พวกเขาดื่มเหล้า เคล้านารี มีเรื่องตามท้องถนน กลมกลืน
On the contrary, I find nastiness to be essential whenever my siblings try to sabotage me.ในทางกลับกัน ฉันว่าความหยาบคายเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว เมื่อไรก็ตามที่พี่น้องพยายามทำลายฉัน
I, on the other hand, could offer you a little... bit... more.ในทางกลับกัน ฉันสนองให้เธอ ได้... ...
On the other hand, life is short, buddy.ในทางกลับกัน ชีวิตมันสั้นนักเพื่อน
In return, you must get ahold of it before he does.ในทางกลับกัน นายต้องไปเอามันมาก่อนที่ เขาจะทำมันสำเร็จ
And then in return, you made her so happy.ในทางกลับกัน นายทำให้เธอมีความสุขมาก
You, on the other hand, are a junkie, and i don't think you want your cute family knowing that, do ya?ในทางกลับกัน นายนั่นแหละพวกขี้ยา และนายก็ไม่อยากให้พวกเค้ารู้เรื่องนี้หรอกใช่มั้ย
In different ways, I let them down.ในทางกลับกัน ผมก็ปล่อยวาง
In return, I only ask that you remove the spells from my two subjects here.ในทางกลับกัน ผมขอให้คุณ ถอนคำสาปจากคนของผมทั้งสอง
There are aspects to this, things that I can't and won't discuss.ในทางกลับกัน ผมจะไม่คุยเรื่องนี้และไม่ต่อรองใดๆ
I on the other hand am a hunter.ในทางกลับกัน ผมเป็นนักล่าแวมไพร์
On the contrary. There's no more time to lose.ในทางกลับกัน มันไม่มีเวลาให้เราเสียอีกแล้ว
In another words, lets just brighten up our Palace and imagine... that there actually lives a charming prince that every girl is in love with.ในทางกลับกัน มาทำให้พระราชวังสดใสขึ้นด้วยการคิดซิ ว่าความจริงแล้วมีเจ้าชายที่แสนจะมีเสน่ห์ที่ผู้หญิงทุกคนตกหลุมรัก
Instead, this government Will act.ในทางกลับกัน รัฐบาลนี้กลับกระทำการ
Republic assistance. Instead, this government Acts out of prideในทางกลับกัน รัฐบาลนี้กลับหยิ่งทะนงตน และปฏิเสธการช่วยเหลือจากเจได
What to do in this world. And in her world so others can come.ในทางกลับกัน สิ่งที่อยู่ในนั้นก็สามารถผ่านเข้ามาได้เหมือนกัน
She's actually very useful.ในทางกลับกัน หล่อนกลับมีประโยชน์มากเลย
On the other hand, you die a martyr she rides that wave of sympathy to the throne.ในทางกลับกัน หากคุณตาย เธอก็จะได้ขึ้นสู่บัลลังก์
In return, she sent her lackey to snuff you out.ในทางกลับกัน เธอก็ส่งขี้ข้ามากำจัดคุณ
In return, you can kill your aunt, the one who murdered you all those years ago.ในทางกลับกัน เธอก็สามารถ ฆ่าน้าของเธอได้เหมือนกัน คนที่ฆ่าเธอ เมื่อหลายปีที่ผ่านมานั่น
Turns out she wasn't ours to steal.ในทางกลับกัน เธอนั่นเอง ที่ขโมยเราทั้งสองคน
On the other hand, let's face it, you know, if you're gonna go, there are less original ways to...ในทางกลับกัน เผชิญหน้ากับมันเลย ถ้านายจะทำจริงๆ ล่ะก็ มีอยู่ไม่กี่วิธีที่จะ...
On the other hand, um, you know, a house, like mine... this is a petit beef and truffle tartlet, compliments of chef ostler.ในทางกลับกัน เอ่อ คุณก็รู้ ว่าบ้าน แบบบ้านของผม ทาร์ตเห็ดทรัฟเฟิลกับเนื้อครับ อภินันทนาการจากเชฟ ออสเลอร์
And viceversa, I'm sure. - Huh?ในทางกลับกัน แม่ก็แน่ใจ
In return for that, I will keep no more secrets from you.ในทางกลับกัน ไม่ต้องเก็บความลับไว้กับคุณอีกต่อไปแล้ว
Conversely, if you try to force yourself to smile...ในทางกลับกัน, ถ้าคุณพยายามฝืนบังคับตัวเองเพื่อยิ้ม
At that time, to me, life was just a game.ในทางกลับกัน, ผมคิดว่าชีวิตมันคือเกมส์
Of course,on the other hand, catfight.ในทางกลับกัน, แมวกัดกันอยู่
In contrast the part that was working the hardest was this, the prefrontal area...ในทางกลับกัน... ส่วนที่ทำงานหนักกลับกลายเป็นสมองส่วนหน้า
Contrary to popular belief, there are actually multiple ones, especially for a vampire.ในทางกลับกันกับความเชื่อ ความรักก็จะมีได้หลายหนนะ โดยเฉพาะกับแวมไพร์
You, on the other hand, went upscale, professional.ในทางกลับกันคุณ เหนือชั้นกว่าด้วยการจ้างมืออาชีพ
And the other part of that equation is maybe not.ในทางกลับกันบางคนอาจไม่
In return, they let me use their planes so I can get my shit across the border.ในทางกลับกันพวกเขาปล่อยให ฉันใช้เครื่องบินของพวกเขา ดังนั้นฉันจะได้รับรักของฉัน ข้ามพรมแดน.
And in turn become an example...ในทางกลับกันมันก็จะกลายเป็นตัวอย่าง
I also got to know many things about you.ในทางกลับกันมันทำให้ผมรู้จักได้คุณมากขึ้น
Instead, he reversed the entire squad and took Cole hostage.ในทางกลับกันเขาได้จัดการทั้งหมดและจับโคลเป็นตัวประกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในทางกลับกัน
Back to top