ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใครต่อใคร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใครต่อใคร*, -ใครต่อใคร-

ใครต่อใคร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใครต่อใคร (pron.) anyone See also: anybody Syn. ใครๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyone have any objection to that?ใครต่อใครก็ไม่เห็นด้วย
Everybody's going to think that we hooked up.ใครต่อใครจะได้คิดว่าเราคบกันอยู่สิ
Anyone who wants to join me, keep talking.ใครต่อใครต้องการจะเข้าร่วมกับฉัน พูดไปเรื่อยๆ
Everybody knew about this new girl that you're dating before I did.ใครต่อใครต่างก็รู้ เรื่องแฟนใหม่ของเธอ ก่อนที่พี่จะรู้
Everyone who sees the scar always asks about it.ใครต่อใครที่เห็นแผลเป็นนี่ก็เอาแต่ถามว่าได้มายังไง
Some people may find you strange, but not me. I respect that.ใครต่อใครเขาอาจจะหาว่าตัวเพี้ยน ๆ นะ แต่เค้าศรัทธาตัวเองจากใจเลยฮ่ะ
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Islandไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว
Give me a break. I didn't tell you to fuck everybody in the hotel. Fuck this.ผมไม่ได้ใช้คุณไปนอนกับใครต่อใครนะ
You're making the rounds. Simon says you brought him soup.เที่ยวทำดีกับใครต่อใครไปทั่ว ไซม่อนบอกว่าคุณเอาซุ้ปไปให้
Me, my friends and everybody.ผม เพื่อนๆ และใครต่อใคร
How could she? Squeezing her coconuts for all the world to see.ทำงี้ได้ไง คั้นกะทิตัวเองให้ใครต่อใครดู
You'll find I can be very persuasive. Not that she knew what she was doing.ฉันสามารถเกลี้ยกล่อมใครต่อใครได้ โดยเขาไม่รู้ตัวว่าทำอะไร
This was both my prison journal and autobiography of my evil deedsคุกคือบันทึกประจำวันของฉัน ฉันจดบันทึกเรื่องราวที่ฉันทำเลวกับใครต่อใคร
There are no monuments dedicated to me.ไม่มีใครสร้างอนุเสาวรีย์ /ให้ใครต่อใครรำลึกถึงฉัน
And there were days, good days, when by anyone's judgment... they would have to be considered clever.แต่ก็มีช่วงเวลาดีๆ ที่ใครต่อใครมองว่าพวกเขา... เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถ
I can tell you he, as well as anyone, knows the meaning of this symbol..บอกได้แค่ว่า ในบรรดาใครต่อใครโซนิแยร์ คือผู้รู้เรื่องนี้ดี
What you, the cops, the D.A., the Feds, what everybody wants to know, right?คุณเป็นอะไร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องคอยรายงานให้ใครต่อใครรู้ ใช่มั้ย
But you can't just fill up that hole with whoever you want to.แต่พี่จะเอาใครต่อใคร มาเติมโพรงนั้นไม่ได้
You don't start killing people!ไม่ใช่เริ่มฆ่าใครต่อใคร แบบนี้
And honestly, I'm kinda hung up on somebody else.และจากความจริงใจ ผมเป็นตัวปัญหา ของใครต่อใคร ดังนั้น...
Your job's not either, and you're not superman out there saving the day.เรื่องงานก็เหมือนกัน... นายไม่ใช่ซูเปอร์แมน ที่ไปช่วยใครต่อใคร
I don't know anyone can trust anybody these days.หนูไม่รู้ว่าใครต่อใครสามารถเชื่อใจคนอื่นได้ยังไง
They are the windows to the soul.ฉันรู้ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็น นายนั้น ริคกี้ คงบอกใครต่อใครว่าเขานอนกับเธอ
For the moment, you'd better not tell anyone around you that you've struck the lotteryณ ตอนนี้, เป็นการดีถ้าคุณไม่บอกใครต่อใคร เรื่องที่คุณถูกล๊อตเตอรี่
I mean, that's what you tell people, right?นั่นคือสิ่งที่เธอบอกใครต่อใครไม่ใช่เหรอ?
It's cover so you can go around shooting at people.รวมไปถึงการทึ่คุณสามารถออกไปยิงใครต่อใคร
For 57 years, I've told your story.57 ปีมาแล้ว ที่ฉันเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟัง
Carlisle's supposed to be 1 0 years older than he looks, and people are starting to notice.คาร์ไลล์น่าจะดูแก่กว่าที่เห็นซักสิบปี, ใครต่อใครเริ่มสังเกตเห็นแล้วด้วย
Well, are you not going around saying that my husband hit on you?งั้นเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้เที่ยวไปพูดกับใครต่อใครว่าสามีฉันไปเป็นชู้กับเธอ
You can'tjust go around duct taping everyone.คุณไม่มีสิทธิ์เที่ยวไป มัดเทปใครต่อใครนะ
But all I can see are these random fucking people.แต่ที่เห็นกลับเป็นใครต่อใครไม่รู้
Which everyone seemed to forget, including you. I didn't.ซึ่งดูเหมือนใครต่อใครก็ลืมหมดแล้ว รวมทั้งเจ้าด้วย แต่ข้าไม่ลืม
Conking people; walking around conking heads.เขกกบาลคน เที่ยวเบิ๊ดกะโหลกใครต่อใคร
But I can't have somebody coming into our home and telling us that the reason that our son is in coma is... because his soul has floated off somewhere in another dimension.แต่ผมยอมให้ใครต่อใครเข้ามาในบ้านไม่ได้ เพียงแค่มีคนบอกว่า ลูกชายผมอยู่ในโคม่าเพราะ วิญญาณไปติดอยู่อีกมิตินึง
I've talked to anyone who will listen.ฉันเคยคุยกับใครต่อใครที่ตั้งใจจะฟัง
You see anybody else here stepping upแกจะเห็นใครต่อใครที่นี่เค้าพัฒนาขึ้น
What's mine isn't always yours to take.เธอไม่ควรเอาหลอดมาจิ้มของใครต่อใคร!
Don't make others worried for you. Can't you just give us a call?เลิกทำให้ใครต่อใครเขากังวลได้แล้ว แล้วก็ติดต่อเราด้วย?
Don't make us worry. Can't you give us a call?เลิกทำให้ใครต่อใครเขากังวลได้แล้ว แล้วก็ติดต่อเราด้วย?
How much are these? $1,700.เผื่อไว้กันส้นหัก หรือไว้ยั่วสวาทใครต่อใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใครต่อใคร
Back to top