ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอกาสหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอกาสหน้า*, -โอกาสหน้า-

โอกาสหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอกาสหน้า (n.) in the future Syn. คราวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you. I promise to call you the next time I'm in Japan. Bye.ขอบคุณมากครั้ง โอกาสหน้า เมื่อผมไปญี่ปุ่น ผมจะติดต่อคุณนะครับ
We welcome you to fly with us again. Goodbye.โอกาสหน้าขอเชิญใหม่ ลาก่อน
Till next time. ♪ You didn't have to exile her.โอกาสหน้าครับ คุณต้องไม่ไล่เธอไป
I'll return it to you next time.โอกาสหน้าชั้นจะคืนคุณคะ
Next time you have Nikita in your sites, take the shot, because once she falls into oversight's custody, she will not be afforded any mercy...โอกาสหน้าถ้าคุณมีโอกาส ที่จะจัดการนิกิต้า จัดการซะ เพราะถ้าหากเธอถูก พวกโอเวอร์ไซท์จับได้ เธอจะไม่ได้รับความปราณีใดๆ
You are welcome.โอกาสหน้ามาใหม่นะครับ
Please come again.โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ
Twenty-four fifty.โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ
We should probably take a rain check.ขอเป็นโอกาสหน้าแทนล่ะกัน
Some other time maybe. I have other plans.ไว้โอกาสหน้าละกัน ฉันมีอย่างอื่นต้องทำ
Perhaps some other time. I need to get up early.ขอเป็นโอกาสหน้าแล้วกันค่ะ พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เ้ช้า
Thank you, welcome againขอบคุณๆ โอกาสหน้าเชิญใหม่ครับ
You're hurting my ears. See you later.คุณทำให้ผมปวดหู ไว้โอกาสหน้านะครับ
I've had the pleasure of meeting some of you and I hope very much the months to come I'll be able to visit with each and everyone of you.ผมโชคดีได้รู้จักบางท่านแล้ว หวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้า ผมจะได้ ออกไปพบกับพวกท่านทุกคน
Remember to come and have another private session with me next timeไว้โอกาสหน้ามาคุยส่วนตัวกับฉันใหม่นะ
Well,thanks. Be seeing you.งั้นก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง.ไว้เจอกันโอกาสหน้า.
We missed you at family dinner. Maybe next time.พวกเราพลาดดินเนอร์ครอบครัวน่ะ ไว้โอกาสหน้านะ
Yeah, yeah. Take the prospect with you.ใช่ ใช่ เอาไว้โอกาสหน้า
From Chunk Bass Sorry, working late. Next timeจากชัค แบส ขอโทษที ทำงานดึก ไว้โอกาสหน้า
There'll be other opportunities, but not this one.ไว้โอกาสหน้านะ ไม่ใช่คราวนี้
Will be most expected when time is not at issue...ไว้ข้าจะต้องรู้ให้ได้ ในโอกาสหน้านะ
I'll introduce myself next time then, ladies.คุณผู้หญิงครับไว้ผมจะมาแนะนำตัว ในโอกาสหน้า
Better luck next time, ay, squirt?ไว้โอกาสหน้านะ หนุ่มน้อย
Well, I guess we'll see you around, then.ฉันหวังว่าคงได้พบคุณอีกในโอกาสหน้านะคะ
Maybe next time.เอาไว้โอกาสหน้าล่ะกัน
Well, uh, I hope we get to continue this conversation another time.ผมหวังว่าเราจะมีโอกาส พูดคุยกันต่อในโอกาสหน้าอีกนะครับ
I'm sorry. Today's not a good day, so perhaps some other time.เสียใจค่ะ วันนี้ไม่เหมาะ ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะ
Perhaps another time.เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอกาสหน้า
Back to top