ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โชย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โชย*, -โชย-

โชย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โชย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย
โชย (v.) blow gently Syn. พัด
English-Thai: HOPE Dictionary
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
kiss(คีส) vt.,vi. จูบ,จุมพิต n. การจูบ,การจุมพิต,การพัดเบา ๆ ,การโชยของลม, Syn. touch,caress
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
waft (n.) ลมที่พัดโชยเบาๆ See also: ลมพัดอ่อนๆ Syn. breeze
whiff (n.) ลมโชยอ่อนๆ Syn. gust, puff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kyung Chul Choi, hospitalized 12 weeks. Sang Sik Na, ruptured right eye.คุง ชัล โชย นอนโรงพยาบาลไป 4 เดือน ซัง ซิก นา ลูกตาข้างขวาแตก
A gale for you is a breeze for me."'พายุสำหรับเจ้า เป็นเพียงลมโชยสำหรับข้า
And now, as then, it's not fear that grips him only restlessness.ลมทะเลหนาวเย็นโชย คอและหน้าอกชุ่มเหงื่อ นางนวลร่ำร้อง
Well, ladies and gentlemen, that aroma enriching the breeze...ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ กลิ่นหอมที่โชยมาในสายลมนั้น...
Evening wind is breezing over grasslandสายลมยามเย็นพัดโชยเหนือทุ่งหญ้า
Uh, despite your, uh, unfortunate taste in men, it turns out you're not entirely useless.เอ่อ ถ้าไม่นับถึง สเปกผู้ชายแย่ๆของเธอ ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ไร้ประโชยณ์ไปซะทั้งหมด
It is Christmas time - . Yes, I can smell him from here -คริสต์มาสมาแล้ว \ ใช่ ได้กลิ่นโชยมาแต่ไกลเลย
They'll still pick up on our scents.ต่อให้อุ้มชั้นไปกลิ่นก็ยังคงโชยแน่
Reliving all of this is just a necessary evil, an unfortunate side effect to a process I can't control, and it keeps getting in the bloody way of what I need to do.บอกตรงๆนะ มันไร้ประโชยน์สิ้นดี เป็นผลข้างเคียง ที่เกิดจากกระบวนการที่ผมควบคุมไม่ได้
I guess being crazy has its benefits.ฉันเดาว่าการเป็นบ้า ก็มีประโชยน์เหมือนกันนะ
Useless attempt to impose order on random, meaningless data.ความพยายามที่ไร้ประโชยน์กับข้อมูลแบบสุ่ม เท่ากับข้อมูลที่ไร้ค่า
...unless it's somebody with B.O.ข้าวไร้เนื้อกุ้ง.. ...แล้วก็ได้กลิ่นเต่าของใครก็ไม่รู้ โชยมา
♪ The streets are aglow with the smell of apple pies ♪ถนนนั้นโชย ไปด้วยกลิ่นของแอปเปิ้ลพาย
But all it takes is one fall breeze to blow reality right back in your face.แต่แค่ลมโชยมาเท่านั้น ก็เป่าความเป็นจริง กลับมาเผชิญหน้ากับคุณอีก
He was robbed of a bunch of imaginary crap that's useful in a make-believe place.เผอิญเพิ่งจะโดนปล้นของไร้สาระในเกมส์ไปกระจุกใหญ่ ที่ดูเหมือนจะมีประโชยน์ในโลกเสมือนจริง
And if you get so much as a whiff of treason from any of the rest:และถ้าได้กลิ่น ทรยศโชยมาจากพวกที่เหลือ
Hatfield, he shit himself. You can smell it yet.แฮตฟิลด์กลัวจนขี้แตก ได้กลิ่นโชยมาถึงนี่
Thorin! No!ข้าจำได้พ่อของเจ้า โชยกลิ่นความกลัวเสียคละคลุ้ง
There's this awful smell, like rotting meat. It moves around the house.มีกลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อเน่าโชยทั่วบ้าน
And lady, you reek.และคุณนาย มันโชยมาจากคุณ
We need someone who can walk into a tornado, and come out the other side like it was a damn gentle breeze.คนที่เดินฝ่าพายุสลาตัน ราวกับเป็นแค่ลมโชยชิลๆ
And in one of his bad moods, too. I could smell it.แถมรมณ์บ่จอยด้วย กลิ่นโชยมาเลย
And then there are the smells you never forget.แต่แล้ว... กลิ่นที่ไม่มีวันลืมก็โชยมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โชย
Back to top