ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โจมตีเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โจมตีเมือง*, -โจมตีเมือง-

โจมตีเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจมตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. ตีบ้านตีเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Approximately seven hours ago, something attacked the city.เมื่อประมาณ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีบางสิ่งโจมตีเมืองนี้
"to invade Sangala without warning and without provocation."บุกเข้าโจมตีเมืองแซงกาล่า โดยไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้า และไม่ได้มาจากความรุนแรงใด ๆ
So, why did this croc attack on land?ดังนั้น ทำไมเข้ถึงทำอย่างนั้น โจมตีเมือง
I'll direct them to attack your capitol.ผมจะสั่งพวกเขาโจมตีเมืองหลวงของคุณ
I was misled to attack your city.ข้าผิดเองที่โจมตีเมืองของท่าน
Yuan Shao's commander attacked Boma Cityขุนพลของอ้วนเสี้ยว บุกเข้าโจมตีเมืองแปะแบ๊
If they attack the capital, it'll make my job a lot easier.ถ้าพวกเขาโจมตีเมืองหลวง มันจะทำให้งานของฉันง่ายขึ้นเยอะเลยละ
Joshua puts on the war paint, attacks the town.โจชัวร์สร้างสงคราม โจมตีเมือง
Apes must attack human city!วานรต้องโจมตีเมืองของมนุษย์
And right now, they are waging the largest urban assault since Vietnam.และตอนนี้พวกเขากำลังขับเคี่ยว การโจมตีเมืองที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เวียดนาม
In the last five minutes, SCPD has had over 200 reports of masked men attacking the city.ห้านาทีล่าสุด SCPD ได้รับรายงานมากกว่า 200 ครั้ง เกี่ยวกับกลุ่มคนสวมหน้ากากที่กำลังโจมตีเมือง
Of masked men attacking the city. It's 3.8 miles to the bridge.มีคนสวมหน้ากากกว่า 200 คน เข้าโจมตีเมือง อีก 3.8 ไมล์จะถึงสะพาน
200 heavily armed separatists from the National Liberation Front attacked the city...กองกำลังแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธหนัก จำนวน 200 คน บุกโจมตีเมือง...
And then keep them there until this whole attack on Gotham city blows over.ท่าน และให้พวกเขาอยู่ที่นั่น จนกว่าการโจมตีเมืองก็อตแธมจะสิ้นสุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โจมตีเมือง
Back to top