ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โจทย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โจทย์*, -โจทย์-

โจทย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจทย์ (n.) problem (in mathematics) See also: question Syn. ปัญหา Ops. เฉลย
English-Thai: HOPE Dictionary
problem(พรอบ'เลิม) n. ปัญหา,ข้อปัญหา,โจทย์เรขาคณิต,โจทย์คณิตศาสตร์,หมากกล,เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือต้องพิจารณากัน. adj. สอนยาก,เป็นปัญหา, Syn. question,riddle
English-Thai: Nontri Dictionary
problem(n) ปัญหา,โจทย์เลข,หมากกล
proposition(n) ข้อเสนอ,ทฤษฎีบท,โจทย์,เรื่อง,ปัญหา,ญัตติ,ข้อวินิจฉัย
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why can't you even solve a basic question like that?ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why this map of hell? Is this supposed to be a puzzle or a challenge?ทำไมเป็นแผนผังนรกภูมิ นี่เป็นปริศนา โจทย์ คำท้าทาย
The prosecution calls kimiko nakamura.โจทย์ขอเรียก คิมิโก นากามูระ
The assignment was guilty pleasures.โจทย์คือการชอบที่ทำให้เรารู้สึกผิด
Plaintiffs with a history of violence, prior convictions.โจทย์มีประวัติ ใช้ความรุนแรง ก่อนการลงโทษ
Yeah. The assignment was "Paint Your Pain," so I painted your pain.โจทย์ให้วาดภาพความเจ็บ เลยเลือกนายเป็นแบบ
I also put an advanced Fourier system on the main hallway chalkboard.ครูจะเขียนโจทย์ตรีโกณของโฟริเอ่อ ไว้ที่กระดานดำห้องโถง
I'm hoping that one of you might prove it by the end of the semester.หวังว่าก่อนจบคงมีสักคนแก้โจทย์นี้ได้นะ
However, uh, my colleagues and I have conferred, and there is a problem on the board right now... that took us more than two years to prove.แต่ถึงไง.. ชั้นกับเพื่อนร่วมงานปรึกษากัน ชั้นเขียนได้โจทย์ ไว้ที่บอร์ดอย่างเคย ข้อนี้ชั้นใช้เวลาทำถึง 2 ปี อันนี้ปล่อยไปก่อน
If, and only if, both sides of the numerator is divisible by the inverse of the square root of the two unassigned variables.และจากที่เราเห็นคือโจทย์ข้อนี้ เป็นแบบอินเวอร์ชั่นสแควร์รูทของ 2 ที่ไซน์ไม่เท่ากัน
You know hot to solve the 3 body problem?คุณรู้วิธีที่จะแก้โจทย์สามร่างไหม
It means the prosecution could point out the evidence from your criminal trial.หมายความว่าโจทย์จะชี้ หลักฐานจากการทดลองทางอาญาของคุณ.
Yo, man, this ain't no damn math quiz. Is you ridin' or not?เพื่อน ไม่ใช่โจทย์เลขสักหน่อย ไปหรือไม่ไป
Come on, Jess!-มันเป็นตาของเอรี่! -ชั้นทำโจทย์เลขอยู่น่ะ
Prosecution lost the paperwork. I'm offski.ทนายโจทย์ทำเอกสารหาย ฉันรอดตัว
Yeah, hi. I'm, um -- I'm Shelly's mom. Nice to meet you.- คุณทำโจทย์เกือบถูกแล้ว ผมช่วยนะ
Built in social cause, persuasive lead plaintiff... billions in damages at the end of the rainbow.เป็นปัญหาสังคม,สามารถ ชักชวนโจทย์ ค่าเสียหายมูลค่าเป็นพันล้าน เมื่อสิ้นสุดคดี
Patty's meeting the lead plaintiff tomorrow.แพทตี้นัดประชุมฝ่ายโจทย์พรุ่งนี้
He was a witness for the defense.เขาเป็นพยานฝ่ายโจทย์
Do you know anyone who'd be willing to serve as a plaintiff?คุณพอจะรู้จักใครที่มีความคิด\ที่จะเป็นโจทย์มั๊ย?
So now you're accusing the plaintiff of two murders?ตอนนี้คุณกล่าวหาโจทย์เกี่ยวกับการฆาตรกรรม 2 คดี นี้เหรอ
Mr. Frobisher's going to be our lead plaintiff in the unr case.คุณโฟรบิเช่ิอร์จะเป็นโจทย์หลัีกในคดีของเรา
"Prosecutor Calls Death Penalty For Ames"ฝ่ายโจทย์ร้องขอโทษประหารชีวิตสำหรับเอมส์
Women are like math problems.อืม ผู้หญิงก็เหมือนโจทย์คณิตศาสตร์
I just thought it was some kind of math problem and...ฉันนึกว่ามันเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ก็เลย...
I'm not sure she's going to serve a purpose for you.ฉันไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเธอ จะช่วยตอบโจทย์ให้กับคุณได้
I have a little math problem you can't solve.ฉันมีโจทย์เลขที่เธอแก้ไม่ได้นะ
But it's a math problem, right?แต่มันเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่รึ?
And I have to solve it...และผมต้องแก้โจทย์นี้... .
We have the dates in question divided into 4 specific subsets.เราเอาวันที่เป็นตัวตั้งโจทย์ แล้วได้มา 4 กลุ่มย่อย
Yes, but obviously, he can't figure it out.จริง แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาตีโจทย์ไม่แตก
That's why he was here. He wanted to see if we did.เขาถึงได้มาดูว่าเราตีโจทย์แตกไหม
I was actually gonna do something from our original assignment last week-- adult contemporary.จริงๆ แล้วเพลงที่หนูจะร้อง เป็นเพลงโจทย์ สัปดาห์ก่อน adult contemporary น่ะค่ะ
Miss Cameo, do you find that algorithms are hard for you to understand?คามิโอ หนูจะแก้โจทย์ยังไง มันเข้าใจยากหรอจ๊ะ
I can't solve that kind of a problem, much less manipulate the outcome to my advantage.ฉันไม่สามารถแก้โจทย์แบบนั้นได้หรอก ผลลัพธ์ที่ได้คงมีค่าน้อยมากๆ เท่าที่ฉันจะคำนวนได้
It's a mathematical problem without a solution.มันเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ ที่ไม่มีวิธีแก้
If the State cannot marshal some admissible evidence to indict by then, I will have no choice but to let the accused go.แล้วถ้าอัยการโจทย์ ไม่สามารถรวบรวมหลักฐาน เพื่อฟ้องคดีได้ ฉันก็ไม่มีทางเลือก ที่ต้องปล่อยจำเลยไป
I'd look at my friends that were good in math, and I'd think, wouldn't love be an easy problem for them to solve too?ผมเห็นเพื่อนที่เก่งคณิตศาสตร์ และผมก็คิดว่าความรักไม่ใช่โจทย์ปัญหาง่ายๆสำหรับพวกเขา
You don't do Math with your head but your body.พวกเธอไม่ต้องคิดโจทย์ด้วยหัว แต่ต้องทำที่ร่างกาย
From morning until now, we've been solving and solving problems!ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ พวกเราแก้ แก้และแก้แต่โจทย์ปัญหา
Use various methods to solve the problems.จงให้หลายๆวิธีในการแก้โจทย์ซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โจทย์
Back to top