ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แร้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แร้ว*, -แร้ว-

แร้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แร้ว (n.) spring-trap See also: snare Syn. กับดัก
English-Thai: HOPE Dictionary
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา
minerology(มินนะรอล'ละจี) n. แร่วิทยา,, See also: minerologic adj. minerological adj. mineologist n
noose(นูส) n. ห่วง,บ่วง,ห่วงดัก,แร้ว vt. ดักหรือจับด้วยห่วง,ทำห่วง,ทำบ่วง, Syn. loop
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar
English-Thai: Nontri Dictionary
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
noose(n) บ่วง,ห่วง,แร้ว
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง
trap(n) กับดัก,แร้ว,รถเทียมม้า,เครื่องบังเหียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gitologyกำเนิดสินแร่วิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Room and Pillar อุโมงค์ห้องและเสาหิน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่ชั้นแร่วางตัวค่อน ข้างราบ หนา และมีขนาดใหญ่ โดยการเปิดอุโมงค์แล้ว ปล่อยเสาหินค้ำไว้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wolframite (n.) แร่วุลแฟรม See also: แร่ทังสเตน Syn. wolfram, tungsten
wolfram (n.) แร่วุลแฟรม (คำโบราณ) See also: ทังสเตน Syn. tungsten, wolframite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're ready for you, Grey.พวกเราพร้อมแร้ว เกรย์!
Right, we're going. Come on. Let's go.อือ เราจะไปกันแร้ว ไปเถอ
This news has spread to other people.ข่าวแพร่ไปถึงคนอื่นแร้ว
Give me the case!ขอกระเป๋าแร็ว เร็วเข้า ส่งมา
Looks like that long necked Kaminonan has flown the coop.ดูเหมือนว่าเจ้าคามิโนคอยาวนี่ ได้หนีออกจากกรงไปซะแร้ว
Yeah,and a mineralogist and a an entomologist, which gives me the same number of doctorates as the two of you put together,because you don't have any.ก็ใช่ และนักแร่วิทยาด้วย และนักกีฏวิทยาอีกต่างหาก ซึ่งทำให้ฉันมีปริญญาเอก
I had to be certain.ฉันต้องทำเพื่อให้แน่ใจ ตอนนี้ไว้ใจฉันแร้วหรือ?
I didn't go around singing about being a loser.ซึ่งเขากำลังนับคะแนนกันใหม่ ฉันคงไม่เที่ยวไปเดินแด๊ะแด๋ ร้องแร่ว่าฉันเป็นไอ้ขี้แพ้หรอกนะ
Why don't you go over there to the pie carrousel and mourn the loss of our pie?ทำไมไม่นั่งม้าหมุนข้ามไปฝั่งนู้น แร้วไว้อาลัยกับความเส้าโศกล่ะ?
You're so depressed about you and Johnny just being friends, you don't even have the energy to be you.เธออย่าห่อเหี่ยว เธอกับจอนนี่เป็นแค่เพื่อนแร้วยังไง แต่เธอไม่เคยเป็นแบบนี้
Spock, what the hell would a Vulcan mineral be doing way out here?สป็อคสิ่งที่นรกจะเป็นแร่วัลแคน จะทำวิธีออกจากที่นี่?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แร้ว
Back to top