ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม่งาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม่งาน*, -แม่งาน-

แม่งาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่งาน (n.) chief See also: head, one who takes more responsibilities than he should
English-Thai: HOPE Dictionary
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
host๑. แม่ข่าย๒. แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host computer๑. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย๒. คอมพิวเตอร์แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, I'm used to being a hostess. It's part of my husband's work.ฉันหมายถึงว่าฉันเคยเป็นแม่งานในงานเลี้ยง มันเป็นส่วนหนึ่งของงานสามีฉัน
You say you are used to being a hostess as part of your husband's work?คุณบอกว่าคุณเป็นแม่งานในงานเลี้ยงมาก่อน แล้วมันก็งานของสามีของคุณด้วย?
Well, thank you, sir. When it comes to dignity, I am the master.ขอบคุณครับท่าน มันก็ต้องออกมาดีแน่ ผมเป็นแม่งานนี่ครับ
YEAH, I GUESS, ALTHOUGH HIS WORK ON THESE MOLDINGS IS AMAZING.ครับ ถึงแม้งานทาสีตรงนี้ของเขาจะเยี่ยมอยู่แล้ว
She's the top donor of an organizationหล่อนเป็นแม่งานเลยนะ
Alice said she could get the wedding together by then.อลิซบอกว่าจะเป็นแม่งาน จัดเตรียมทุกอย่างไว้
And so you're gonna let Alice plan the whole thing?จะให้อลิซเป็นแม่งานทั้งหมดเลยงั้นเหรอ
Mother's so busy at work, she barely has time for me.ส่วนแม่งานยุ่งมาก เธอไม่มีเวลาให้กับฉัน
Well, you are in charge. You could always rig it.แหมแต่คุณเป็นแม่งานนิ โกงนิดโกงหน่อยเป็นไร
She did the lion's share of the work.แทบจะเป็นแม่งานหลักเลยล่ะ
Look, kid, just 'cause your football career ends in high school, it doesn't mean your life does.ฟังนะ ถึงแม้งานฟุตบอลของเธอ จะจบลงในโรงเรียน ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตเธอก็จบไปด้วย
No, no, you're busy.ไม่ ไม่ค่ะ แม่งานยุ่ง
Because of his ability to plan and flawlessly execute his crimes, we're looking for someone capable of holding down a job, even though it's probably menial and unfulfilling.เพราะความสามารถในการวางแผน และการจัดการที่เกิดเหตุของเขา เรากำลังตามหาคนที่สามารถรักษางานไว้ได้นาน ถึงแม้งานจะต่ำต้อย หรือไม่ประสบความสำเร็จนัก
Anyway, they have a fund-raiser coming up, and I, I thought that we could host it together.และพวกเขากำลังจะจัดงานระดมเงิน และฉันคิดว่าเราน่าจะ ร่วมกันเป็นแม่งานนี้ได้
They have a fund-raiser coming up, and I thought that we could host it together.จะมีการจัดงานระดมเงินทุน ฉันคิดว่าเราเป็นแม่งานร่วมกันได้
Surely the reigning miss Mystic Falls won't be hosting the party alone.แน่นอน นางงามมิสติกฟอลล์ผู้สูงส่ง ต้องไม่เป็นแม่งานที่ไร้คู่ควง
You are hosting the brunch tomorrow.แล้วยังเสนอตัวเป็นแม่งานในงานเลี้ยงเที่ยงพรุ่งนี้อีก
I can't believe you're hosting this thing.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นแม่งานงานนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม่งาน
Back to top