ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แปลกใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แปลกใหม่*, -แปลกใหม่-

แปลกใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปลกใหม่ (adj.) strange See also: new, novel, exotic, alien, unknown
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
noveltyความแปลกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
change (n.) ของแปลกใหม่ Syn. novelty
foray (n.) การเดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ
originality (n.) ความแปลกใหม่ See also: ความไม่เหมือนใคร, ความแหวกแนว Syn. novelty, innovation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exotic. Honestly, Carrie, it's like you've never had sex. Well, compared to you, it feels like I haven't.แปลกใหม่! ถ้าเทียบกับคุณ มันรู้สึกเหมือนฉันไม่มี
It's original.แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
Maybe people will come to see our bold, new window displays.บางที,ผู้คนที่มายืนมุงดูที่หน้าต่างโชว์ อาจชอบความแปลกใหม่ของเรานะ
This is really new territory for us, but we're dealing with primal forces of nature.เรื่องนี้อาจเรื่องแปลกใหม่ สำหรับเราสองคน แต่เรากำลังต่อกรกับพลังธรรมชาติ
Well, sir, we've never had one before... and aren't we always looking for diversity?ท่านครับ เราไม่เคยรับใครที่เป็นแบบนี้มาก่อน และเรากำลังตามหาความแปลกใหม่ไม่ใช่หรอครับ
I hope you thought it was fresh! I'll be here all week.หวังว่าคุณจะคิดว่ามันแปลกใหม่นะ ผมจะอยู่นี่ตลอดสัปดาห์น้า
Hungry for something new.กระหายประสบการณ์ กระหายสิ่งแปลกใหม่
I thought the novelty of my aarp discount would wear off,อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป
This is something else.นี่เป็นอะไรที่แปลกใหม่
He says he wants creative input, but I think he's looking for an excuse to see you.เค้าว่าเค้าต้องการความแปลกใหม่ แต่ฉันว่า เค้าต้องการขออนุญาตคุณ
I'll... come after I finish smoking this! who will prepare his special hamburgers!ไว้สูบนี่เสร็จแล้วฉันจะตามไป ดึงดูดลูกค้าด้วยรสชาติแปลกใหม่ เจ้าของและผู้จัดการร้านขายแฮมเบอร์เกอร์"โชกุน" ซึ่งคู่บ่าวสาวมักจะไปเดทที่นั่น
No, I found her refreshing.ไม่ ผมว่าเธอแปลกใหม่ดี
Stranger things have happened.สิ่งแปลกใหม่อาจเกิดขึ้น
A more creative way to thank me than that.การขอบคุณผมด้วยวิธีที่แปลกใหม่กว่านี้มั้ย
We seem to have reached the age where life stops giving us things and starts taking them away.เราคงถึงวัย/ที่ชีวิตมีสิ่งแปลกใหม่ และเริ่มพรากสิ่งต่างๆไปแล้วสิ
And he did that varying pressure Rosie says foreign boys do, and then said, "I have to sort some things out. "เขาให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ โรซี่บอกไว้ว่าชาวต่างชาติเป็นอย่างงั้น และเขาก็บอกว่า จะไปจัดการอะไรบางอย่าง
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ
Something different, something exciting Because you a perfect dome muscular heads ... I can put a web on the top of the head...ให้มันแปลกใหม่ เร้าใจหน่อย เพราะว่าหัวนายมันได้รูปทุยสวยกำลังดี น่าจะแบบว่า... สักใยแมงมุมตรงหัวนะ
I just want readers to know more about some of the elementsข้าอยากให้คนอ่านได้อ่านสิ่งแปลกใหม่บ้าง
To do a little as s-kicking for a change, that's all.ที่ได้ทำอะไรแปลกใหม่บ้าง
I'm gonna work in tacoma, and it's gonna be awesome.ฉันจะได้ไปทำงานที่ะฟโคมา มันต้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่แน่ๆ
Look, the biggest truths aren't original.คืองี้นะ ความจริงที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่
SCIENTISTS HAVE ANOTHER NAME FOR THESE DARK-MATTER PARTICLES --แต่พวกเขายังสงสัยว่าอนุภาค อื่น ๆ ที่แปลกใหม่มากขึ้นมีอยู่
My sexual history is boring and predictable.ประวัติชีวิตเซ็กซ์ของฉัน มันน่าเบื่อและไม่มีอะไรแปลกใหม่
Finally. Strength has arrived, the trio is complete. Who is he?ในที่สุด ความแปลกใหม่ก็ได้มาถึง สามสิ่งสมบูรณ์ เขาเป็นใคร?
So, with this project, I wanted to kill two birds with one stone by making it unique and popular at the same time, which is why I put together a scenario for a well-made creative musical.ผมต้องการจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวในโปรเจ็คนี้ครับ โดยการทำให้มันแปลกใหม่ และเป็นที่นิยมในเวลาเดียวกัน ซึ่งผมจะเขียนบทให้มีความสร้างสรรค์ /Nแบบรวม musical เอาไว้ด้วยกัน
They said that the winner being a stunt woman is so fresh.เขาบอกว่าการที่ผู้ชนะคือสตันท์หญิงมันแปลกใหม่ดี
Kelly, come on, trust us. It's never cheating if it's with another chick!มา เคลลี่ เชื่อเรา เธอจะได้ลองสิ่งแปลกใหม่
Still the design is new and fresh.แต่ด้วยดีไซน์แปลกใหม่คุณอาจจะชอบ
He knew the ins and outs of strange and exotic adventure, backwards and forwards.ดีแลน: เขารู้ ins ลึกหนาบางของการผจญภัยที่แปลกประหลาดและแปลกใหม่, ต่องแต่ง
There is a new shipment of exotic snakes, so just leave them in the travel crates and I'll put them in the exhibit in the morning.มีการจัดส่งใหม่ของงูที่แปลกใหม่คือ ดังนั้นเพียงแค่เก็บไว้ในลังเดินทาง และฉันจะใส่ไว้ในจัดแสดงในตอนเช้า
And, he's like this exotic creature from the city.คือ เขาก็เหมือนสิ่งมีชีวิตที่แปลกใหม่นี้มาจากเมือง
Could be environmental, it could be a toxin we know nothing about.อาจเป็นสิ่งแวดล้อม หรือพิษแปลกใหม่
They're rare, exotic pearls.มันหายาก ไข่มุกแห่งความแปลกใหม่
Because today everything is new and fresh and golden.เพราะว่าวันนี้ทุกอย่างช่างแปลกใหม่และสดใสสำหรับฉัน
No, he's like the kind of guy who would show up in a new place, and he's like, "oh, I'm gonna ditch orientation and go for a swim with a bunch of people I barely know."ในที่แปลกใหม่ แล้วชอบพูดว่า " โอ้ ผมจะทิ้งการปฐมนิเทศ(สำรวจที่ทาง)" แล้วไปว่ายน้ำกับกลุ่มคน ที่ฉันแทบจะไม่รู้จัก"
Got a partner, man, he runs an exotic pet store--นี่เป็นหุ้นส่วน เขาทำสัตว์ที่แปลกใหม่--
Honestly, I was just trying to feel something.ตามตรงนะ ฉันอยากให้/Nมันมีความรู้สึกแปลกใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แปลกใหม่
Back to top