ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แปร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แปร*, -แปร-

แปร๋ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปร๋ (adv.) screech See also: shriek Syn. แปร้นแปร๋, เสียงแปร๋, แปร๋แปร้น
แปร่ง (v.) in a strange voice See also: in an off-tone
แปร่ง (adj.) discordant See also: out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ
แปร่งๆ (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง
แปร่งๆ (adj.) discordant See also: out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด
แปร่งๆ (adj.) discordant See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง
แปร่งหู (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ
แปร่งหู (adj.) discordant See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ
แปร้นแปร๋ (adv.) screech See also: shriek Syn. เสียงแปร๋, แปร๋แปร้น
แปร๋แปร้น (adv.) screech See also: shriek Syn. แปร้นแปร๋, เสียงแปร๋
English-Thai: Nontri Dictionary
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wow (n.) ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What would you think if I sang out of tune?สิ่งที่คุณจะคิดว่าถ้าฉันร้องเพลง แปร่ง?
My accent has been colored by my many travels.สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก
A little bit strangled over the break.เสียงมันก็แปร่งนิด ๆ ด้วยนะ
Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm onboard.เอากระโปรงบัลเลต์เต็มตัว สีแปร๋นๆมาประกบละก็เห็นด้วยเลย
So full... I can barely stay awake.อิ่มแปร้เลย ฉันลืมตาแทบไม่ขึ้นแล้ว
You know, with the fangs and the slicked-back hair and the fancy cape, and the little medallion thingy on the ribbon.แบบว่า มีเขี้ยว ผมมันเรียบแปร้ ผ้าคลุมไหล่แฟนซี กัีบเหรียญตราพร้อมริบบิ้น
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ
It won't make sense if you don't.มันจะไม่ดูแปร่งๆ ถ้าได้อ่านก่อน
To the irony of that sentence.แด่ความแปร่งๆของประโยคนั้น
Binding us to a life of combed hair andผูกเรากับชีวิตในแบบที่ ผมต้องเรียบแปร้...
Sounded a little bit annoyed, and I can just take it off.ฟังดูเหมือนกวนใจเธอสักหน่อย ฉันถอดออกให้เลยก็ได้ ไม่ ไม่ฟังดูแปร่งๆ
Why don't we let Britta sing her awkward song? Yeah! No, no, no, no, no, no!ให้บริตต้าร้องเพลงแปร่งๆของเธอให้จบเถอะ ไม่ๆๆๆๆ!
I-I still have a taste in my mouth.ผมยังคงแปร่งๆที่ลิ้นอยู่เลย
I know it's cheesy, but thought you'd like it.ผมรู้ว่าดูแปร่งๆ แต่คิดว่าพ่อน่าจะชอบ
But I couldn't understand the guy. He had a really thick accent.แต่ฉันฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง สำเนียงเขามันแปร่งๆ.
Only that he had an accent.เฉพาะเขามีสำเนียงแปร่งๆ
She's always liked guys with accents.เธอมักชอบผู้ชายที่มี สำเนียงแปร่งๆ
What you should be asking is what I overheard before you screeched up like chicken frickin' little.สิ่งที่เธอควรถามฉันคือ ฉันได้ยินอะไรมาบ้างก่อนที่เธอแปร๋นเข้ามา เหมือนลูกเจี๊ยบคลั่ง
I can't tell. It's melting my eyes. You got anything in black?ดูไม่ออก สีแปร๊ดซะฉันตาลาย มีแบบสีดำไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แปร
Back to top