ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แน่นิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แน่นิ่ง*, -แน่นิ่ง-

แน่นิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่นิ่ง (v.) be unconscious See also: still, be motionless Syn. ไม่ไหวติง, นิ่งแน่
แน่นิ่ง (adv.) still See also: motionlessly
English-Thai: HOPE Dictionary
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But wait and see."'เจ้าเพียงแต่แน่นิ่ง'
The oak was firm, the reed bent."'ต้นโอ๊กแน่นิ่ง ต้นอ้อเอนตัวรับพายุ
He says he just fell stone dead as he was reading him the Mass.เขาล้มแน่นิ่ง ขณะนั่งฟังเทศน์
The world of games is in a kind of a trance.โลกแห่งเกม คือการอยู่ความแน่นิ่งอย่างหนึ่ง
We've got traffic snarl-ups because the electricity is now out to almost every part of Manhattan.การจราจรแน่นิ่งไม่ขยับ เพราะไฟฟ้าเกือบทุกจุดในเมืองดับสนิทไม่มีสัญญานจราจร
Ask him his name. ...Granger's condition could only be described as vegetative. What did he say?แยกกันสืบเสาะค้นหา ส่วนโธมัส แกรนเจอร์ นั้นก็นอนแน่นิ่งเป็นผักอยู่ จากเรื่องทั้งหมด ทั้งสองได้ข้อสรุปว่านี่เป็นปัญหาไก่กับไข่
You got in the face of a drug dealer before the police had arri-- you got in the face of a known felon while his 1-year-old child was still in the room?เธอเจอพ่อค้ายาก่อนที่ตำรวจจะมา เธอเจอหน้าคนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงที่รู้อยู่แล้ว ขณะที่เขาแค่ขวบเดียวต้องมานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนี้
Well, it was running smoothly and then there was just this big bang and it sort of petered out.ทีแรกวิ่งอยู่ดีๆ แต่อยู่ๆก็ระเบิดดังปับ แล้วก็แน่นิ่งไปเลย
We know that the enemy leader, classified NBE-1, AKA Megatron, is resting in peace at the bottom of the Laurentian Abyss, surrounded by societs detection nets and a full-time submarine surveillance.รู้ว่าหัวหน้าใหญ่ข้าศึก ที่เราให้ชื่อว่า เอ็น บี อี-วัน หรือชื่อ เมกาทรอน นอนแน่นิ่ง
Now, if Garth gets out of line, take those beautiful teeth of yours, go for the throat, and don't let go until the body stops shaking.นี้ ถ้าการ์ททำอะไรเกินเลย จัดการให้ฟันสวยๆของลูก ขย้ำคอแล้วอย่าหยุดจนกว่าจะแน่นิ่งนะ
Oh, I ran outside, and then he was laying there.โอ้ ฉันวิ่งออกไปข้างนอก และเห็นเขานอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้น
If the sea was always still and calm,เพราะถ้าท้องทะเลแน่นิ่งสงัดอยู่ตลอด
She fell! She's not moving!เธอตกลงมา เธอแน่นิ่งไป
Try telling that to your catatonic friend.ไว้เอาไปบอกเพื่อนที่แน่นิ่ง ของพวกคุณเองก็แล้วกัน
Is this too raggedy?เขาแน่นิ่งเกินไปหรือเปล่า
Yeah, but this car's been impounded for 10 years.นี่มันจอดแน่นิ่งมาเป็นสิบปีแล้วนะ
And if it means anything to you, it was freezing on the train platform.และถ้ามันมีความหมายกับเธอ ที่สถานีรถไฟหยั่งกับทุกอย่างถูกแช่แข็งไว้ให้แน่นิ่ง
"Impaled the hearts of many beasts, before thine own was stilled."แทงหัวใจของเหล่าสัตว์ป่ามากมาย ก่อนที่ของเจ้าจะแน่นิ่ง"
The President was lying motionless in the car.ประธานาธิบดีนอนแน่นิ่งอยู่ในรถ
Without instruction, they fall still.เมี่อไม่ได้ยินคำสั่งจากนางพญา พวกมันก็จะแน่นิ่ง
But the farmer's daughter did not stir, which was when the prince noticed the blood.แต่ลูกสาวชาวนากลับนอนแน่นิ่ง - แล้วเจ้าชายก็พบว่ามีเลือด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แน่นิ่ง
Back to top