ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนวร่วม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนวร่วม*, -แนวร่วม-

แนวร่วม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวร่วม (n.) ally Syn. พวก, ภาคี, พันธมิตร, ผู้สนับสนุน, ผู้ร่วมความคิด Ops. ศัตรู
English-Thai: HOPE Dictionary
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
popular frontแนวร่วมประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alignment (n.) แนวร่วม See also: ผู้สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is there such a thing as an ugly Visitor?แนวร่วมที่ห้ากับอิไล โคน คงไม่เป็นปัญหา
Unless the guilty party steps forward to take responsibility,แนวร่วมที่ห้าอยู่ในตำแหน่ง ที่จะลอบสังหารคุณ
I still cannot figure out how you got a jury... to connect September the 11th with my DUI, let alone why that helped.แนวร่วมเหตุการณ์ 11 กันยากับพวกผมได้อย่างไร ทำไมต้องช่วยขนาดนั้น
FLN barricades were set up to maintain peace in Muslim areas.FLN{แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย} สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งติดตั้ง FLN คือ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย เพื่อรักษาความสงบในเขตมุสลิม
So if we work with you and your open spaces coalition, is that gonna help the Huckabees image?ถ้าทำงานร่วมกัน ทำงานร่วมกับแนวร่วมโอเพ่นสเปซ จะช่วยภาพพจน์ของฮัคคาบี้ส์มั้ย แน่นอน ช่วยฉันมั้ย ช่วยแน่
I want you to get me the national office on the phone right now.บอกว่าแบรด พยายามยึดแนวร่วมของฉัน
You know what?- คุณไม่ใช่แนวร่วมนี้อีกต่อไป
You're not leading this coalition anymore.- ผมนี่แหละคือแนวร่วม
Brad cannot do this to us, all right?โอเค แล้วเธอเอานาย ออกจากแนวร่วมได้ยังไง
Remember, I told you not to come by my work? Oh, yes, I remember.ฉันจำได้ แต่บอกหน่อย แนวร่วมเป็นแรงดลใจของกลอนใช่มั้ย
Now, tell me, did the coalition inspire the poetry?- หรือกลอนเป็นแรงดลใจของแนวร่วม
I'm being straight with you. Brad smeared me... And took the coalition in a different direction.แบรดป้ายสีผม แล้วนำพาแนวร่วม ไปในทิศทางอื่น ตรงที่สุด
Maybe, yeah. Uh-huh.แล้วส่งผลยังไงกับแบรดที่แนวร่วม
How did that affect things with Brad at the coalition? How did if affect things at the coalition?ส่งผลยังไงที่แนวร่วม ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
No, he didn't. - And yet you brought him into the open spaces coalition.แต่คุณก็ดึงเขาเข้าแนวร่วมโอเพ่นสเปซ มันเพราะอะไร
I asked Brad to write a poem.เข้าไปที่แนวร่วมของฉัน ยังไม่พออีกเหรอ
Oh, honey, he's got it.ทุกอย่างที่แนวร่วมเป็นไงบ้างแบรด
I don't think that's going to happen, my friend.คงไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกเพื่อน ฉันยังอยู่ในแนวร่วม
What? - He's come here to conquer you like he conquered my coalition.เขามาเพื่อพิชิตคุณที่นี่ เหมือนที่เขาพิชิตแนวร่วมของผม
What am I talking... okay, when orrin comes, I'll blow it.เมื่อออรินมาฉันทำพลาด แล้วถูกไล่ออกจากแนวร่วม
I'll get kicked out, and then he can do whatever he wants with the coalition.หลังจากนั้น เขาจะทำอะไรก็ได้กับแนวร่วม ใครออริน
No, I just never heard you talk about it. That's all.คิดว่าฉันเข้าร่วม แนวร่วมโอเพ่นสเปซทำไม
He was in the middle of it. That man is not in our coalition.ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ในแนวร่วมของเรา
No, ma'am, I'm not a member, but I am a local firefighter.ผมไม่ใช่สมาชิกของแนวร่วม แต่ผมเป็นพนักงานดับเพลิง เขาเป็นพนักงานดับเพลิงที่ดี
They're not members of our coalition.- พวกเขาไม่ใช่สมาชิกแนวร่วมของเรา
You're out of the charter. He can't be out of the charter.ไม่ คุณจะไล่เขาออกไม่ได้ เขาคือแนวร่วม
It's for the greater good. I went to the detectives to shake Albert out of the coalition.ผมไปหาพวกนักสืบ เพื่อกำจัดอัลเบิร์ตออกจากแนวร่วม
We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels.พวกเราจงทำลายสิ่งรบกวนนี้.เราจงเคลียร์พื้นที่จากกบฏแนวร่วมรักชาติ รวันดา เผ่าทุตซี่ (RPF)
Maybe we should form an alliance.บางทีเราน่าจะหาแนวร่วม
The impossible was upon us.ผมจะไม่หยุดพูด นักบวชแบบเขานั่นแหละ ที่คอยส่งเสริมแนวร่วมที่ห้า
Among them was New York City news anchor Chad Decker.ของพวกแนวร่วมที่ห้า การก่อความวุ่นวายอาจยับยั้ง
"To all attending tonight. Location... 4400 pier Avenue,ในฐานะหัวหน้าของ FBI เกี่ยวกับแนวร่วมที่ห้า
Hang up! Hang up!ใช่ ครั้งสุดท้ายที่ตรวจดู พวกเราเป็นพวกแนวร่วมที่ห้า
Ultimately, Chad's bold strategy worked in the Visitors' favor.ด้วยการโจมตีจากแนวร่วมที่ห้าที่เพิ่มขึ้น พิธีการวันนี้จะอยู่ที่ระดับหนึ่ง
That will allow them to travel freely within our borders.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายที่จัดการพวกแนวร่วมที่ห้า
On the mother ship, Dale had regained consciousness.ต้องการอะไรอีก? คุณแทรกซึมอยู่ในกลุ่มแนวร่วมที่ห้า
Miraculous medical breakthroughs were taking place.และเอริก้า หัวหน้าทีมดูแลเรื่องแนวร่วมที่ห้า ผู้เป็นคนสำคัญ ในการปกป้องการอยู่ร่วมของเรา
They explain the name has been chosen for the ominous associations it will raise in America's enemies.เค้าอธิบายว่าทำไมเลือกชื่อนี้... ... เพื่อสร้างแนวร่วมขึ้น ข่มขวัญอดีตประเทศของอเมริกา
Coalition forces picked up a Shiite insurgent just outside of Baghdad.กองกำลังแนวร่วมก่อความ ไม่สงบที่อยู่นอกแบกแดด
Classify her as an enemy combatant and incarcerate her in a private facility.จัดให้เธอเป็น แนวร่วมของฝ่ายตรงข้าม และพาเธอไปคุมขัง ในสถานที่เอกชน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนวร่วม
Back to top