ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอเย่นต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอเย่นต์*, -เอเย่นต์-

เอเย่นต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอเย่นต์ (n.) agent
เอเย่นต์ (n.) agency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those called will report directly to special agent lundy.คนที่ถูกเรียกให้รายงานตัวโดยตรงกับ เอเย่นต์ ลันดี้
Before he died, agent scott suggested that this was more than a coincidence that you recruited me for this assignment.ได้สิ ก่อนเขาตาย เอเย่นต์ สก็อต แนะฉันว่า มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่
Travel safely, agent dunham.เดินทางโดยสวัสดิภาพ\ เอเย่นต์ ดันแฮม
# Personal stylist agent and a publicistดีไซเนอร์ส่วนตัว เอเย่นต์ นักประชาสัมพันธ์
You're absolutely right, Agent Donovan.คุณพูดถูกแล้ว เอเย่นต์ โดโนแวน
Speaking first with agent Tuturro... let's begin.คนแรกคือ เอเย่นต์ ทูเทอโร เริ่มได้
Agent, are you with me?เอเย่นต์ คุณฟังผมอยู่รึเปล่า?
Agent dunham... do you mind if i ask you a personal question about you and agent scott?เอเย่นต์ ดันแฮม รังเกียจมั้ย ถ้าผมจะถามเรื่องส่วนตัว
Agent Vance Burris isn't that your name?เอเย่นต์ พาร์ส,นี่ไม่ใช่ชื่อของนายหรอกเหรอ?
Agent lundy has requested the following officers for his joint task force.เอเย่นต์ ลันดี้ ได้ขอกำลังคนร่วมทีม ดังนี้
Agent lundy has requested the following officers For his joint task force.เอเย่นต์ ลันดี้ ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีม รายชื่อดังนี้
My agent got me one of those medical marijuana cards.เอเย่นต์ของพ่อให้บัตรรับกัญชา ที่ใช้ในทางการแพทย์มา
Agent Cortes has been chasing Jangles for years.เอเย่นต์คอร์เทสตามจับแจงเกิลมาหลายปีแล้ว
Agent Donnelly, no doubt.เอเย่นต์ดอนเนลลี่ล่ะสิ
The travel agency sent arday confirming an itinerary with a layover in Chicago before heading on to New York.เอเย่นต์ท่องเที่ยวส่งกำหนดการมาเมื่อวาน ใบยืนยันมาเป็นแบบ แวะพักที่ชิคาโกก่อน ก่อนจะไปนิวยอร์ค
A trained agent with an overdeveloped ability to read people couldn't see the truth about her own husband?เอเย่นต์ที่ถูกฝึกมาดี ที่มีทักษะสูงกว่ามาตรฐาน ในการอ่านคน ไม่สามารถมองเห็นความจริง เกี่ยวกับสามีของตัวเอง
The agents inside burn with it.เอเย่นต์ที่อยู่ในบ้านถูกไฟครอกทั้งหมด
Agent Briggs saved my life.เอเย่นต์บริกส์ช่วยชีวิตผมไว้
Where's agent Briggs?เอเย่นต์บริกส์อยู่ไหน?
Agent Miller, I really don't have time for games.เอเย่นต์มิลเลอร์ จริงๆแล้วฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมนะ
Agent Miller, I don't know what you're talking about.เอเย่นต์มิลเลอร์คะ ฉันไม่รู้ ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรอยู่
Dax. Agent Miller's no longer in charge of this case.เอเย่นต์มิลเลอร์ไม่มีอำนาจ ที่จะดูแลคดีนี้อีก
Agent Warren was assigned to Graceland to investigate Paul Briggs.เอเย่นต์วอร์เร็น ถูกส่งตัวไปที่เกรซแลนด์ เพื่อสืบสวน พอล บริกส์
Agent Warren, I called an audible, and we scored.เอเย่นต์วอร์เร็น ผมตัดสินใจให้กดระเบิด แล้วเราก็ทำแต้มได้
Agent Snow and...เอเย่นต์สโนว์ และ...
The finest travel agent You'll ever meet Is right at your feetเอเย่นต์เดินทางที่ดีที่สุด อยู่ตรงเท้าเธอไง
You want 10 percent of my $15? Is that a problem?อยากเป็นเอเย่นต์ผมใช่มั้ย เอา 10 % จาก 15 เหรียญที่จ่ายผม...
Who you got coming? An agent?ใครจะมา เอเย่นต์หรือ
She has the travel agent on hold. - Why not?ภรรยาคุณบอกว่าเอเย่นต์ทัวร์รอสายอยู่
I represent athletes. I'm an agent.ฉันเป็นเอเย่นต์นักกีฬา
You represent someone in Philadelphia?คุณเป็นเอเย่นต์นักกีฬา ในฟิลาเดลเฟียเหรอ
You don't have to worry about bookings or agents, or publicists or anything.ไม่ต้องห่วงเรื่องกำหนดงาน หรือเอเย่นต์... หรือนักข่าว..
I want him to see you play. He's a sports agent.อยากให้เขามาดูนาย เขาเป็นเอเย่นต์นักกีฬา
Movie stars have agents.มีแต่พวกดาราที่มีเอเย่นต์ส่วนตัว
No. No. No.เปล่า เขาเป็นคนนัดให้เอเย่นต์มาดูผม
She has arrived, but there was some confusion at the agency.เธอเพิ่งมาถึง, แต่ว่ารู้สึก จะมีความสับสนกับเอเย่นต์ของเรา.
Mr Werker, our trio's agent, sometimes lends me one of his assistants who reads music, but it's always potluck.คุณเวอเกอร์ เอเย่นต์วงเรา บางทีก็ให้ฉันยืม... ผู้ช่วยเขาที่อ่านโน้ตได้ แต่ใช่ว่าดีเสมอไป
It's our agent's final test of faith in us.- อ๋อ แน่นอน บททดสอบความเชื่อมั่นในตัวเราครั้งสุดท้าย ของเอเย่นต์
And superduper special agent lundy Has yet to throw up his hands and say,และซุปเปอร์เอเย่นต์ ลันดี้ ยังไม่ยกมือขึ้นและพูดว่า
I also wanted to say... you have my sincere condolences on the loss of agent scott.ฉันอยากจะบอกด้วยว่า... ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้ง ที่คุณสูญเสียเอเย่นต์ สก็อต ไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอเย่นต์
Back to top