ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหิมเกริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหิมเกริม*, -เหิมเกริม-

เหิมเกริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหิมเกริม (v.) become bold See also: gain courage, be overconfident Syn. กำเริบ, คะนอง, ลำพอง, ได้ใจ, เห่อเหิม Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
{\pos(190,220)}Goddamn niggers have been jacking the shit out of them.พวกนายเนอร์ระยำเหิมเกริมขึ้นทุกวัน พวกมันหดหัว
They'll do it again.พวกมันจะเหิมเกริมทำมันอีก พวกเรามีภาระหน้าที่
Quite the chanceจะเหิมเกริมไปหน่อยแล้ว
The significant resources of the Starling City police department is clear that this vigilante's cycle of violence has escalated.กรมตำรวจของสตาร์ลิ่ง ซิตี้ เห็นแล้วว่าศาลเตี้ยคนนี้เหิมเกริมมาก
But first, after reviewing the city's soaring crime rates with the police commissioner, Councilman Dan Gregor took to the steps of City Hall, reaffirming the city's commitment to fight against the rising crime organization calling themselves the Foot Clanข่าวแรกเรามาสรุปคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น จากคนาธิการตำรวจ สส.แดน เคร์เกอร์ ได้ทำการถแลงข่าวครับ ย้ำคำมั่นว่าพร้อมที่จะฟาดฟันกับองค์กรที่กำลังเหิมเกริม
You are the one here with nothing to show for it.มามือเปล่ายังบังอาจเหิมเกริม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหิมเกริม
Back to top