ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหตุเพราะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหตุเพราะ*, -เหตุเพราะ-

เหตุเพราะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหตุเพราะ (conj.) because See also: as, since, due to the fact that Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
housebound (adj.) ซึ่งถูกจำกัดอยู่ในบ้าน (สาเหตุเพราะป่วยหรืออากาศ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Cause you can barely handle him as it is.เหตุเพราะคุณปราศจากการดูแลเขา อย่างที่ควรจะเป็น
Because of mexico?เหตุเพราะที่เม็กซิโกงั้นเหรอ?
By your efforts, Jack Sparrow was set free.เหตุเพราะนายทำให้ แจ็ค สแพร์โรว์ หนีไปได้
'Cause he never puts his own ass on the lineเหตุเพราะเขาไม่เคยพาตัวเองไปเหยียบเส้นใคร
Cause she ruined the surprise.เหตุเพราะเธอทำลายเซอร์ไพรส์น่ะสิ
"hence." that's classy."ด้วยเหตุเพราะ" เก๋ามาก
Say a lot of "hence" when we see him.พูด "ด้วยเหตุเพราะ" เยอะๆ เวลาเจอเขา
I just sit back and cash the checks, hence the sport coat.ผมแค่นั่งโต๊ะแล้วรับเงิน ด้วยเหตุเพราะเสื้อโค้ทนี่
To the crime scene because of the tension between us.มาที่จุดเกิดเหตุเพราะว่ามี ความตึุงเครียดระหว่างเราสองคน
'Cause we decided not to sell, and the bar is not gonna run itself.สาเหตุเพราะเราไม่ยอมขาย บาร์นี้และพี่ ก็ไม่ได้ออกเดินทาง
Are you sure you're not overreacting because she dumped your partner?คณแน่ใจหรือว่าคุณไม่ได้ทำเกินเหตุเพราะเธอทิ้งคู่หูคุณ
You better hope your relationship has nothing to do with business, because so help me, if you've told him anything about mine.คุณควรหวังว่าความสัมพันธ์ของคุณ จะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เหตุเพราะเพื่อช่วยผม
Actually, it's because of this woman. Erica Flynn?ซึ่งจริงๆแล้ว สาเหตุเพราะผู้หญิงคนนี้ เอริก้า ฟลินน์
I'm sorry, does your job description entail arguing with your customers, thereby delaying the moment at which they receive the irresistible, nutmeggy sweetness of the extra hot, no foam, pumpkin spice latte they've been thinking about all day?โทษทีนะยะ งานของนายอธิบายไว้ว่า ต้องมาเถียงกับลูกค้าคอเป็นเอ็น ด้วยเหตุเพราะ ต้องการถ่วงเวลา เพราะพวกเขาดันได้รับออเดอร์ที่ทนไม่ได้อย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหตุเพราะ
Back to top