ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียงเตือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียงเตือน*, -เสียงเตือน-

เสียงเตือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงเตือน (n.) beep See also: bleep
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beep (n.) เสียงเตือนแหลมสั้น See also: เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์
beep (vt.) ทำเสียงเตือนแหลมสั้น See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pressure is on alert in the cargo holdเสียงเตือนความดันในห้องสัมภาระตกครับ
An alarm is going off inside my lizard brain.เสียงเตือนภัยกำลังดังอยู่ใน สมองกิ้งก่าของพี่
Alarms went off on the clean room floor, where they do RD.เสียงเตือนภัยดังที่ ห้องควบคุมบรรยากาศชั้นที่ทำวิจัย
The alarm's down.เสียงเตือนภัยหยุดทำงานครับ
Beep, beep!เสียงเตือนเสียงเตือน จุ จุ
There's a popping sound preceding each.มันส่งเสียงเตือนก่อนอยู่แล้ว
And one question we as a people need to decide is how we react when we hear warnings from the Ieading scientists in the world.คำถามหนึ่งที่เราในฐานะประชาชนจะต้องตัดสินใจ คือเรามีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเราได้ยินเสียงเตือน จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
(beeping) Back up.(เสียงเตือน) ถอยกลับไป
Trying to set my son up with a worn-out old battery!พยายามจะจัดการลูกชายฉัน ด้วยเสียงเตือนแบตหมดนั่น
"Murder, she wrote" sucks.- มีเสียงเตือนเหรอ - เปล่าครับ
You know, with this alarms and the guns, they're making me a little nervous.นายรู้ไหมเสียงเตือน และปีนพวกนี้ทำให้่ฉันตกใจหมด
Jar Jar and I were in a safety chamber when the alarm went offจาร์ จาร์ กับข้าอยู่ในห้องปลอดภัย ตอนที่มีเสียงเตือนภัย
[alarms wail][เสียงเตือนภัย ดังขึ้น]
At the risk of sounding like someone from the Old Testament, is there any sane reason why you're keeping animals in the ARC?แล้วเสียงเตือนถัยมันมาจากข้อมูลเก่าหรอ งั้นบอกหน่อยว่าทำไมนายเลี้ยงสัตว์ในอาร์ค
Without triggering the alarm.โดยไม่ได้ทำให้เสียงเตือนดัง
Hey, Detective said the alarm in the house never went off.เฮ้ นักสืบบอกว่าสัญญาณในบ้าน ไม่เคยส่งเสียงเตือน
I didn't sound the monster alarm, but I think he's here.ผมไม่ได้ยินเสียงเตือนภัยสัตว์ประหลาด แต่ผมคิดว่ามันต้องอยู่ที่นี่แน่เลย
Miss Driscoll took him home after the fire alarm. Probably had to wake him up, though...คุณดริสคอล พาเขากลับบ้านหลังเสียงเตือนไฟ บางทีอาจต้องปลุกเขาตื่น คิดว่า..
[DOUG] Come on, let's go. We gotta go. [DEZ] Hold it.ไม่เอาน่า ไปกัน เราต้องไปกันเเล้ว \ หยุดก่อน มีเสียงเตือนภัยที่นี่
I heard this one kid say the alarm went off at like 3:00 am.ฉันได้ยินมาว่า เสียงเตือนดังตั้งแต่ตีสาม
Everybody in this mall is gonna die unless you sound the alarm and get them out.ทุกคนในห้างนี้กำลังจะตาย อย่างน้อยนายต้องให้เสียงเตือนแล้วพาพวกเขาออกไป
Now, the signal's not strong enough to reach all the way down to base camp, but with this receiver, the closer you get to him, the louder the ping.คลื่นสัญญาณแรงไม่พอที่จะส่ง มาถึงแคมป์ฐานได้ แต่ด้วยตัวรับคลื่นนี้ ทำให้ยิ่งเข้าใกล้เขาเท่าไหร่ ก็จะได้ยินเสียงเตือนดังมากขึ้น
Okay, that high-camp elevation is 10,000 feet, which means that Eliot and Parker should be getting a ping off of his beacon.แคมป์สูงนั่นอยู่สูง 10,000 ฟุต แปลว่าเอเลียตกับปาร์เกอร์ น่าจะเริ่มได้เสียงเตือน จากเครื่องส่งสัญญาณของอลันแล้วนะ
Wisteria lane is so peaceful that even the slightest disturbance... can be very alarming.วิสทีเรียเลนช่างสงบสุข เสียจนเสียงเพียงเล็กน้อย กลายเป็นเสียงเตือนภัยที่ดังยิ่ง
It's a text alert, means I've got a text.มันเป็นเสียงเตือนข้อความเข้า แปลว่าฉันได้รับข้อความ
Well, somebody got hold of the phone and apparently as a joke, personalised their text alert noise.คือ.. บางคนได้มันไปพักหนึ่ง แล้วก็เล่นตลกกับมัน ตั้งเสียงเตือนข้อความเข้าเฉพาะบุคคลให้ฉัน
Some kids broke in.เด็กบางคนพังเข้ามา ฉันได้ยินเสียงเตือน
Jake... (elevator bell dings)เจค.. (เสียงเตือนในลิฟท์)
(computer beeps)(เสียงเตือนจากคอมพิวเตอร์)
Your thing is beeping now, so you must have hit something.สิ่งที่คุณจะถูกเสียงเตือนในขณะนี้ ดังนั้นคุณจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างตี
A bomb starts beeping, that might signal a problem, you think?ระเบิดเริ่มเสียงเตือนที่อาจส่ง สัญญาณปัญหาคุณคิดว่า?
20 men rode into our camp without a single guard sounding the alarm?20 คน ขี่ม้ามาในแคมป์เรา โดยไม่มีเสียงเตือนจากพวกเฝ้ายาม
On the evening of April 20th, did you hear any one of those alarms on the Deepwater Horizon?ในคืนวันที่ 20 เมษายน... คุณได้ยินเสียงเตือนพวกนี้ บนดีพวอเทอร์ฮอไรซันไหมครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียงเตือน
Back to top