ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสมอๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสมอๆ*, -เสมอๆ-

เสมอๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสมอๆ (adv.) regularly See also: frequently, normally, ordinarily, always, often Syn. บ่อยๆ Ops. เป็นครั้งคราว
English-Thai: Nontri Dictionary
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course I think he's special, but he was always so bright, so different, but he just, uh...แน่นอน ฉันคิดอย่างนั้น แล้เขาก็เป็นคนพิเศพ เขาเป็นคนฉลาด แปลกแยก เสมอๆ แต่เขาแค่
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
Which is the way it ought to be.ชึ่งมันเกิดขึ้นได้เสมอๆ
The addict always needs to take greater risks.การติดมันเป็น ความเสี่ยงภัยเสมอๆ
But I always recall this verse of a song by RUI.ฉันนึกถึงเพลงของรูอิเสมอๆ
My dating life was always packed and crowdedเดทของฉันเคยแน่นเอียดเสมอๆ
But you wear it with such disdain my guess is you didn't come from money and your school friends never let you forget it.แต่คุณใส่มันด้วยความรู้สึกเหยียดหยาม ให้ฉันเดา คุณคงไม่ได้มา จากครอบครัวที่มีฐานะ และเพื่อนที่โรงเรียนก็มัก คอยย้ำเรื่องนี้ใส่หัวคุณเสมอๆ
Ya know, I ask myself that question all the time.รู้มั้ย ฉันก็ถามตัวเองเสมอๆ
Why is it like this, always?ทำไมมันเป็นอย่างงี้, เสมอๆ?
I always get things from you.ชั้นมักจะได้ของจากเธอเสมอๆ
Whenever I felt blue, Ji-hwan came to my rescue.ตอนที่หนูเศร้า จีฮวานจะช่วยหนูไว้เสมอๆ
You always say, sorry.เธอมักจะพูดคำๆนี้เสมอๆ
So when I go to foreign countries, I always go to the ocean.เพราะฉะนั้นเวลาผมไปตปท. ผมมักจะไปทะเลด้วยเสมอๆ
I'm just always recieving things.ฉันนี่ดีแต่รับของต่างๆจากคุณเสมอๆเลย
My father always talked about how an entire species will go extinct while others, no more unique or complex, will change and adapt in extraordinary ways.พ่อของผมพูดเสมอๆว่า มนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นความพิเศษได้
[She used to lie very often.][เธอชอบพูดโกหกอยู่เสมอๆ]
I did what had to be done. Like I always do.ฉันทำสิ่งที่ต้องทำ เหมือนกับที่ทำเสมอๆ
You know, he's always talked like that.ลูกรู้มั้ย เค้าพูดอยู่เสมอๆเลยล่ะ
Serena and blair might have plans for the day, but nate and chuck are fully booked for the weekend... if they survive it.เซเรน่าและแบร์ลมักจะมีนัดกันเสมอๆ แต่เนทกับชัค เวลาเต็มตลอดช่วงหยุดสุดสัปดาห์ ตามเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่หละนะ
You've always been someone I can count on.คุณมักจะพึ่งได้เสมอๆเลย
There is always something free in those sites.แถวนี้มีของฟรีเสมอๆเลยนะเนี่ย
He can make her forget?ผมจะทำสิ่งที่ผมทำเสมอๆ อะไรที่ผมบอก
What the hell's an EMP?เฮ้! คุณมักพูดเสมอๆว่า คุณต้องการจะตายอย่างไร
Lynette scavo had always trusted her husband.ลินเน็ท สกาโว เชื่อใจสามีอยู่เสมอๆ
And they're often all too surprisedและพวกเขาก็มักจะประหลาดใจเสมอๆ
Then a rabbit, then a duck again. It always comes back to the duck.และก็กระต่าย และก็เป็ดอีกที มันจะกลับมาเป็นเป็ดเสมอๆ
Did Garcia say what Mr. Gless does for a living? Failed artist.ผมคิดถึงอาบิเกลอยู่เสมอๆ
You always have such a good attitude.คุณนี่ช่างมีความคิดดีๆอยู่เสมอๆเลยนะ
I think it's safe to assume that you're always looking out for number one.ผมคิดว่ามันถูกที่จะสันนิษฐาน ว่าแม่กำลังมองหาการเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอๆ
'Cause the boys' milk was always frothier.เพราะนมของฝั่งผู้ชาย อ่อนนุ่มอยู่เสมอๆ
This case has him traveling a lot, and he's away from home, his support system. You know...และเขาจากบ้านอยู่เสมอๆ ระบบสนับสนุนของเขา คุณรู้มั้ย..
Trust always is with an alcoholic.ความเชื่อใจอยู่กับ การติดเหล้าอยู่เสมอๆ
I'm afraid I'm the annoying parent who always wants a thousand details.ผมเกรงว่าผมกำลัง ทำลายการเป็นพ่อแม่ คนที่ต้องมีรายละเอียด ยิบย่อยอยู่เสมอๆ
You will always have a designated driver.เธอจะต้องมีคนขับรถได้ คนหนึ่งอยู่เสมอๆ
Going town to town, always on the move, at least for now...ย้ายจากเมืองหนึ่ง ไปสู่อีกเมืองหนึ่ง เราย้ายที่กันไปอยู่เสมอๆ อย่างน้อย ก็ตอนนี้...
They always threaten to make an example out of someone.พวกเขามักจะคุกคามใตรซักคน ให้เห็นเป็นตัวอย่างเสมอๆ
Yes, she was always very gracious.ใช่ นางมีมารยาทงดงามเสมอๆ
Clerical errors like this can happen from time to time.ข้อผิดพลาดแบบนี้ เกิดขึ้นได้เสมอๆ
Teddy's always bringing us exotic wines back from his travels.เทดดี้มักเอาไวน์ชั้นดี มาเยี่ยมอยู่เสมอๆ จากการเดินทางมากมาย
I've been sending my poker winnings home to her.ฉันคอยส่งเงินที่ชนะโป๊กเกอร์ไปให้เสมอๆนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสมอๆ
Back to top