ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสมอกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสมอกัน*, -เสมอกัน-

เสมอกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสมอกัน (v.) be balanced Syn. เท่ากัน
เสมอกัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be the same as Syn. เท่ากัน
เสมอกัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be comparable Syn. พอๆ กัน, เท่ากัน
เสมอกัน (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. สมกัน, เข้ากัน
เสมอกัน (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. เหมาะกัน, สมกัน
เสมอกัน (adj.) equal See also: same, identical Syn. เท่ากัน, เท่าเทียมกัน Ops. แตกต่างกัน
เสมอกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน
เสมอกัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เท่าเทียมกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน
เสมอกัน (v.) balance See also: equal Syn. เท่ากัน, ทัดเทียมกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน
deuce(ดูซฺ) n. ไพ่ 2 แต้ม,เต๋า2แต้ม,คะแนนเสมอกันที่ชนะได้ด้วยการทำคะแนนนำติดต่อกัน2เกม,ปีศาจ,ผี,ผีสาง adj., Syn. devil,dickens
dog falln. ความเสมอกัน
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
par(n) ความเสมอกัน,เกณฑ์,รายเฉลี่ย,ราคาที่ปรากฏ,ระดับมาตรฐาน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
tie(n) ความเกี่ยวดอง,ความเสมอกัน,พันธะ,ผ้าผูกคอ,เชือกผูกรองเท้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentricหนาสม่ำเสมอกันเป็นวงกลม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
even up (phrv.) ทำให้เสมอกัน See also: ทำให้เท่าเทียมกัน Syn. balance, equalize
justify (vt.) จัดบรรทัดให้เสมอกัน See also: จัดบรรทัดให้เท่ากัน
tie (n.) การได้แต้มหรือคะแนนเสมอกัน See also: การเสมอกัน, การได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน
trimly (adv.) อย่างเสมอกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maverick and Joe, tied and no score for Tank Evans...unbelievable.มาเวอร์ริกค์ กับเจอ เสมอกัน และไม่มีคะแนน สำหรับ แท้ง อีวาน ... ไม่น่าเชื่อ
He and Darth Vader are tied for #2.บอกใบ้ เขากับd Darth Vader เสมอกัน เป็นอันดับ 2
A draw would be fine for our side.เสมอกันจะดีต่อฝ่ายเรา
We're all tied up, folks, with only eight seconds left!เสมอกันแล้วครับ เจ้าบ้าน เหลืออีกเพียง 8 วินาที
"All victims are equal."ผู้ประสบภัยทุกคนเสมอกันไม่.
All right. If we can't duck this thing, we're gonna have to neutralize it.เอาล่ะ ถ้าเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้ เราจะทำให้เสมอกัน
After 87 minutes of very competitive play, we have a tie.หลัง 87 นาทีแห่งการแข่งขันอันดุเดือด ทั้งคู่ได้คะแนนเสมอกัน
MACRO: Beechwood leads. Great Falls and Lloyd are tied for second.บีซวู้ดนำเป็นจ่าฝูง เกรทฟอลล์และลีลอยด์เสมอกันสองแต้ม
...40. Square that all up and it comes to 160 points....40, เสมอกันหมดเลย
Her smile is in the lower spatial frequencies.รอยยิ้มของเธออยู่บนฉากหลังที่ไม่เสมอกัน
You'd think eventually I'd catch a break.เธอคิดว่าเสมอกัน ฉันพอล่ะ
Or even with it.หรือแค่เสมอกันก็ไม่ได้
Maybe they were even on the same flight.สงสัยเราคงเสมอกันในยกนี้แล้วล่ะ
Well I got a good one. So, they ought to even out.แต่ฉันกลับรู้สึกดีนะ จะได้เสมอกันไง
Even it up a bit?ทำให้เขาเห็น จะได้เสมอกัน?
Hey,why don't we just call it a draw?เฮ้ ทำไมเราไม่ถือว่าเสมอกันล่ะ ?
Both teams, up on it, 6 points each.ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่ 6 คะแนน
That's the closing score, 9 points all.แต้มสุดท้ายเสมอกันที่ 9-9 ครับ
"We take Dubai, the travel tramp, call it even, move on, never mention it again.""แก้แค้นเรื่องที่ดูไบ เสมอกันแล้ว เอาน่ะ ลืมซะ"
Produced medium-velocity spatter, average range.เกิดรอยเลือดกระจายตัว อัตราความเร็วปานกลาง, ทิศทางเสมอกัน
And they have a clean edge.และพวกมันมีขอบเรียบเสมอกัน
Three makes it even. Now we're even.ครั้งที่ 3 แล้วนะ ตอนนี้เราเสมอกันแล้ว
I call that a tie - Come on, you're dreams -ถือว่าเสมอกัน \ เสมอบ้านแกสิ
You know, we're---we're-- we're even.คืองั้น เรา.. เราก็เอ่อ... เราก็เสมอกัน
So the partner must be an equal in some way,งั้นคู่หูต้อง เสมอกันในบางแง่
If you think I'd take tonight as some sort of balancing of the scales, I don't.ถ้าเธอคิดว่า ที่ฉันทำไปคืนนี้ เป็นแค่การทำให้เสมอกันล่ะก็ มันไม่ใช่
And according to the roommate agreement, all ties will be settled by me.ตามสนธิสัญญาของเพื่อนร่วมห้อง ถ้าเสมอกัน ฉันเป็นผู้ตัดสิน
He then greeted death as a old friend and went with him gladly departing this life as equals.เขาเผชิญความตายด้วยความยินดี เหมือนเพื่อนเก่า และจากโลกนี้อย่างมีความสุขไปกับยมทูตในฐานะผู้เสมอกัน
It's tough.งั้นเสมอ! เราให้เสมอกัน
She's using our combined times to choose anchor; and right now, we're tied.เพื่อเธอจะได้ดูว่าควรจะเลือกใคร และตอนนี้ เราเสมอกันอยู่
It was a tie, paige. You and emily tied.เพจ เธอกับเอมิลี่เสมอกัน
I told him we tied but you got the slot.ฉันบอกเขาไปแล้วว่าเราเสมอกันแต่ว่าเธอจับฉลากได้ไป
Well, your father's probably made that many new friends in prison, so it all evens out.เอ่อ บางทีพ่อเธออาจจะ มีเพื่อนมากแบบนั้นในคุกก็ได้ ดังนั้นมันก็เสมอกันแหละ
Then after one round, we are tied.งั้นในรอบแรกก็เสมอกัน
We have achieved world peace, tying our score with yours.ถึงแม้เราจะมีคะแนนสันติภาพโลกเสมอกัน
"this is what live bait looks like. Now we're even, bitches. - 'a. '"นี่ไงเหยื่อเป็นๆ ตอนนี้เราเสมอกัน ยัยบ้า
Yeah, well, you used my body as an escape hatch, then kissed my girlfriend, so maybe we're even.แต่นายก็ใช้ร่างฉันเป็นที่ซ่อน แล้วก็จูบแฟนฉัน ฉันคิดว่าเราเสมอกัน
That almost makes us even.เกือบทำให้เราเสมอกันแล้วนะ
So I combed the area for weeks, until I found some discolored vegetation.ดังนั้นฉันเลยค้นหาในพื้นที่อย่างละเอียด เป็นอาทิตย์ จนฉันพบพันธุ์ไม้มีสีไม่เสมอกันบางชนิด
Rachel, it doesn't mean anything... it just means that we're even.เรเชล มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลย แค่หมายความว่าเราเสมอกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสมอกัน
Back to top