ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เวลาเช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เวลาเช้า*, -เวลาเช้า-

เวลาเช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เวลาเช้า (n.) morning See also: early morning Syn. รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า Ops. ตอนดึก
English-Thai: HOPE Dictionary
morn(มอร์น) n. เวลาเช้า, Syn. simpleton
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
English-Thai: Nontri Dictionary
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
tenancy(n) การเช่าอาศัย,การครอบครอง,สถานที่เช่า,ระยะเวลาเช่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
morn (n.) เวลาเช้า (ทางวรรณคดี) See also: รุ่งอรุณ, รุ่งเช้า Syn. morning, a.m.
cockcrow (n.) เวลาเช้าตรู่ See also: เวลาฟ้าสาง Syn. dawn
tenancy (n.) ระยะเวลาเช่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
November 5th, 6: 45 a. m.5 กันยายน เวลาเช้า 6.45
That's morning sickness. It'll pass. Eat crackers.คลื่นไส้เวลาเช้า ทานแคร็กเกอร์ไว้เดี๋ยวก็ผ่านได้น่า
It's my time of the month, and remember the doctor said we really should try and do it as often as we possibly can in the morning.แบ่งเวลาให้ฉันสำหรับเดือนนี้บ้าง จำที่คุณหมอบอกได้มั้ย เราต้องพยายามทำให้บ่อยที่สุด เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาเช้า
I used to enjoy quiet mornings, but ever since the fire at lila's loft, she's been crashing here a bit too often.ผมเคยมีความสุขกับเวลาเช้าที่สงบเงียบ แต่ตั้งแต่ไฟไหม้ห้องไลล่า เธอมาค้างที่นี่บ่อยเกินไปหน่อย
Weeping may endure through the night.อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง.. แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า"
Yeah, but they, uh, they hit at 8:50 in the morning with a series of coordinated blasts aimed at London's transportation system, and this cell targeted a lone SUV, where the only people on the street are 2 federal agents.ใช่ แต่พวกนั้นลงมือเวลาเช้า 8: 50 ด้วยการระเบิดอย่างต่อเนื่อง พุ่งเป้าไปที่ระบบขนส่งลอนดอน
Usually, mornings are big mike time.นี่คือเวลาเช้าของบิ๊กไมค์
I do miss the mornings out here. Right before it burns off, it really is beautiful.น้าชอบเวลาเช้าของที่นี่ ก่อนแดดแรง สวยดี
Are you always like this in the morning?คุณแบบนี้เสมอๆ เลยหรือเวลาเช้านี่ย?
It's not right to come over to someone else's house early in the morning and make such a fuss.คุณมาบ้านคนอื่นเวลาเช้าตรู่ แล้วทำเอะอะโวยวายแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
I'm sorry to intrude in such an early hour, but I'd like to be back in Euskirchen when my birds return from Barcelona.ผมขอโทษที่มารบกวนในเวลาเช้าตรู่แบบนี้ แต่ผมอยากกลับไปที่ออยสเคียซเชน ตอนที่นกของผมกลับมาจากบาร์เซโลน่า
Indeed it is, Miss Crawly. Top of the morning to you.เช้าวันนี้ดีจริงคุณครอว์ลีย์ สุขหรรษาเวลาเช้า

เวลาเช้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เวลาเช้า
Back to top