ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลี่ยน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลี่ยน*, -เลี่ยน-

เลี่ยน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลี่ยน (v.) be oily See also: be greasy Syn. มัน
เลี่ยน (adj.) oily See also: greasy, rich Syn. มัน, มันๆ
เลี่ยน (v.) smooth See also: be flat, be even, be level Syn. โล่ง, เตียน
English-Thai: HOPE Dictionary
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
clippern. ผู้ตัด,กรรไกรตัดผมหรือขน,ปัตตาเลี่ยน,อุปกรณ์สำหรับตัด,คนหรือสิ่งที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,เครื่องบินที่บินเร็ว,ม้าเร็ว
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
satin(แซท'ทีน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) แพรต่วน,แพรเลี่ยน,เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยแพรต่วนหรือแพรเลี่ยน,ลื่น,มัน
English-Thai: Nontri Dictionary
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bald tongueลิ้นเลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glossy tongueลิ้นเลี่ยนมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This other guy, Maximillian...นี้คนที่แต่งตัวประหลาดอื่น ๆ เลี่ยน ...
Yeah, but then he delivers his books a week after you've delivered yours, they're gonna crucify him, and that greasy twat, Guy.ใช่ แต่แล้วเขาก็ ให้หนังสือของเขา สัปดาห์หลังจากที่คุณได้ ส่งของคุณ พวกเขากำลังจะตรึงเสียที่กางเขน, และที่ twat เลี่ยน Guy
How'd they find out I did that one?เลี่ยนพวกเขาพบฉันได้ที่หนึ่ง?
Who? Colonel Julyan?ใครนะ ผู้พันจูเลี่ยนเหรอ
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด
Find Colonel Julyan. Tell him I want to see him immediately.ไปหาผู้พันจูเลี่ยน บอกว่าผมต้องการพบท่านด่วน
Colonel Julyan, this is Mr. Favell.ผู้พันจูเลี่ยนครับนี่คือคุณฟาเวล
Oh, I know Colonel Julyan. We're old friends, aren't we?ผมรู้จักท่านผู้พันจูเลี่ยน เราเป็นเพื่อนเก่ากันไม่ใช่หรือครับ
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้--
Colonel Julyan, Mrs. Danvers. I believe you know everyone else.ผู้พันจูเลี่ยนครับ นี่คือคุณนายแดนเวอร์ส์ ผมว่าคุณคงรู้จักคนอื่นๆ แล้ว
George Fortescue Maximilian de Winter.จอร์จ ฟอร์เตส คิว แม็กซิมิเลี่ยน เดอ วินเทอร์
Will we be needed at the inquest any further, Colonel Julyan?- เรายังจำเป็นต้องไต่สวนกันต่อมั้ยครับ ผู้พันจูเลี่ยน
Oh, those schnitzengrubens can wipe you out!ไส้กรอกนั่นเล่นเอาเราเลี่ยนเลย
I told you it would work. everybody knows about ufos.บอกแล้ว ต้องได้ผล ทุกคนรู้จักเอเลี่ยนกับ UFO
Apparently, the aliens dissected the ox and kept the best pieces of meat for themselves.ดูเหมือนว่า เอเลี่ยนจะเชือดวัวนั่น แล้วเก็บเนื้อส่วนที่ดีที่สุดไว้เอง
He's only been here a week! Vice president?คุณเห็นสีหน้าของ แม็คมิลเลี่ยนตอนนั้นหรือเปล่า
Then English, French, Italian.แล้วอังกฤษ, ฝรั่งเศส, อีตาเลี่ยน
The Defense Ministry... has released a new list of Italian dead... until now considered missing.กระทรวงกลาโหม... ได้เปิดเผยรายชื่อใหม่ ของชาว อิตาเลี่ยน ที่ตาย... และบุคคลที่สูญหายจนถึงบัดนี้.
Come on, be Italian.เป็นอิตาเลี่ยนหน่อยสิ
Thank you. It's my Italian look.- ขอบคุณ มาดอิตาเลี่ยนของผมน่ะ
Wish we had a beer. Don't you wish you had a beer?น่าจะมีเบียร์ดื่มแก้เลี่ยนนะจ่า
Sweetheart, half mick, half guinea? I'll sing with an Italian accent.ไอหนุ่ม ลูกครึ่งอิตาเลี่ยนใช่ไหม ฉันจะร้องสำเนียงอิตาลี
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้
This is not like the Rosemont cotillion.นี่ไม่เหมือน โรสมอนท์ โคทีเลี่ยน.
That's so much butter, you could butter all the bread in Chicago with it.นั่นมากจน... เนยทาขนมปังในชิคาโก เลี่ยนไปเลย
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"...
This fits a profile?ดูซิ... นี่เข้ากับรูปแบบการลักพาตัว โดยพวกเอเลี่ยน
Come on, let's get out of here.ลักพาโดยการกระตุ้นจากเอเลี่ยน ใช่ไหม !
Now I want you to tell me everything you know about Italian food.ตอนนี้ฉันอยากให้เธอบอกฉันทุกอย่าง ที่เธอรู้เกี่ยวกับอาหารอิตาเลี่ยน
The Chinks tell me that the hit man... was kind of the Italian type.พวกเจ๊กบอกฉันว่ามันเป็นนักฆ่า... ที่เป็นอิตาเลี่ยน
Italian hit man.นักฆ่าอิตาเลี่ยนคนนั้น
He'd be damned if any slope's gonna put their greasy, yellow hands on his boy's birthright, so he hid it in one place he knew he could hide something- his ass.เขาจะถูกสาปถ้าจะลาดใด ๆ ใส่เลี่ยนมือสีเหลืองของพวกเขาในกำเนิดเด็กของเขา เพื่อที่เขาซ่อนไว้ในสถานที่ที่เขารู้ว่าเขาสามารถซ่อน something - ตูดของเขา
Your name is DeMarco. That's Italian.ชื่อคุณคือ ดีมาร์โก้ นั่นเป็นอิตาเลี่ยน
You were brought up in Mexico and whwn you speak English, you speak it with a Castilian accent.คุณโตในแม็กซิโก และเมื่อคุณพูดภาษาอังกฤษ คุณพูดสำเนียงคาสทิเลี่ยน
His name was Tony DeMarco. He was Italian.เขาชื่อว่าโทนี่ ดีมาร์โก้ เป็นอิตาเลี่ยน
Oh, no, no. No, no, no, no, no. Buzz, look, an alien!โอ้ ไม่ๆๆๆๆๆๆๆ บัซ, ดู นั่นเอเลี่ยน!
Hey, Kid, give us a good tarantellaหนุ่ม ขอเพลงอิตาเลี่ยนทางใต้บ้างสิ
The Italian?หนุ่มอิตาเลี่ยนเหรอ?
He said he was. I always wanted an Italian.เขาบอกว่าเขาเป็น \ ฉันชอบหนุ่มอิตาเลี่ยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลี่ยน
Back to top