ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องเดิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องเดิม*, -เรื่องเดิม-

เรื่องเดิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเดิม (n.) source See also: origin Syn. เหตุเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
เรื่องเดิม (n.) cause See also: origin Syn. ที่มา
English-Thai: HOPE Dictionary
dossier(ดอส'เซียร์) n. เอกสารเรื่องราวเดียวกันที่เก็บรวมกัน,เรื่องเดิม,แผงเอกสาร -pl. dossiers
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
op. cit. (abbr.) เรื่องเดิม See also: แหล่งอ้างอิงเดิม, ข้อความเดิม
same old story (idm.) เรื่องเดิมSee also: เหมือนเดิม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The same things I remembered when Mr. Grieves hypnotized me.เรื่องเดิมที่ฉันจำได้ ตอนที่คุณกรีฟสะกดจิตฉัน
They all seem to have the same plot.พล็อตเรื่องเดิมๆอย่างที่เคยเห็นมาตลอด
Hold on. - No, wait! Don't change the subject!โธ่เว้ย, มันก็เรื่องเดิมๆน่ะ
Well, it's the same story I tried to tell you guys before the Declaration was stolen.ก็ได้ มันก็เรื่องเดิมที่ผมเคยบอกคุณ เรื่องทีคนจะขโมยใบประกาศอิสรภาพ.
This was a common thing in those old days. I had so little work for them to do... You gonna try today, John?นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเรื่องเดิมๆ วันนี้คุณจะพยายามอีกใช่ไหม
I'm not over my little dose of whatever.ฉันต้องพลาดหวังกับเรื่องเดิมๆอีกแล้ว
No. They keep writing me about the same thing.ไม่ คนพวกนี้ก็เขียนมาเรื่องเดิม
Because every morning you come by, and every morning I talk about the same thing.เพราะทุกเช้าคุณก็มา และทุกเช้าผมจะพูดเรื่องเดิม
And I'm bored of saying the same thing, and I'm bored of feeling shit about it.และผมเบื่อที่จะพูดเรื่องเดิมๆ และก็เบื่อที่จะรู้สึกแย่เกี่ยวกับมัน
It's the same selfish obsession!พ่อเห็นแก่ตัว เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดิม
Same whiny story over and over for... 10 minutes -- feels like 10 hours."พยายามจะหยุด" โอดครวญแต่เรื่องเดิมๆ 10 นาที ยังกับ 10 ชั่วโมง
It was,uh,interesting,hearing the same story over and over again.มันก็.. น่าสนใจดี ได้ฟังเรื่องเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก
1408 was a horrible dream, yet somehow I awoke from it renewed.1408 เป็นฝันร้ายที่สยดสยอง บางครั้ง ผมก็ตื่นขึ้นมาจากเรื่องเดิม
I shouldn't have to talk to you about betting on risks.ฉันไม่น่าจะพูดกับเธอ เรื่องเดิมพันสินะ
Stop asking the same questions over and over.เลิกถามเรื่องเดิมๆซ้ำๆซะที
Ηe keeps making the same mistakes.เขาก็ยังทำผิดในเรื่องเดิม
How many times have we sat right here and had the same conversation over and over again?กี่ครั้งที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ แล้วคุยกันเรื่องเดิม ครั้งแล้วครั้งเล่า
If it's all the same,i'd really rather not talk about it.ถ้าเป็นเรื่องเดิมๆ ฉันขอไม่พูดถึงมันดีกว่า
They know when you're telling the same joke between songs that you told in Poughkeepsie last night.พวกเขาจะจับได้ ถ้าคุณเล่า เรื่องตลกคั่นระหว่างเพลง ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่คุณเล่าแถวๆ "โพห์คีปซี" เมื่อคืนนี้
Music keeps progressing and moving on and people come up with new ideas and new tricks and new ways to tell the same story in a different way.ดนตรียังคงพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป และผู้คนต่างก็เสนอแนวคิดใหม่ๆ และลูกเล่นใหม่ๆ และวิธีใหม่ๆ ในการเล่าเรื่องเดิม ในลักษณะที่ต่างออกไป
We keep having this same fight. - I can't change who I am.- เราทะเลาะกันแต่เรื่องเดิมๆ ตลอด ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนในสิ่งที่ฉันเป็น
Yes, you're right. You're right. Back to it.ใช่,หลวงพ่อพูดถูก.ถูกต้อง กลับไปเรื่องเดิม
I was about to ask you the same thing.ฉันอยากจะถามคุณเรื่องเดิม
Um, every time I passed Sydney, she'd always say the same thing to me.เออ,ทุกครั้งที่ชั้นผ่านซิดนีย์ เธอจะบอกเรื่องเดิมๆกับชั้นเสมอ
Just use my history. They'll believe you.แค่ใช้เรื่องเดิมๆ ของผม พวกนั้นจะเชื่อคุณ
I read him originally when I was 5, but I struggled.ผมอ่านเรื่องเดิมของเข้าตอนห้าขวบ แต่ผมโชคไม่ดี
I keep having the same bad dream.ฉันฝันร้ายเรื่องเดิม ๆ ทุกคืน
And you know what? They're all saying the same thing.แล้วนายรู้อะไรไหม พวกนั้น พูดเรื่องเดิม
He's sticking to his story.เขาเอาแต่เล่านิทานเรื่องเดิม
But if you'd rather just do the same old thing, then... hey!แต่เธออยากทำเรื่องเดิมๆ มากกว่า งั้น... เฮ้!
Same activity,same results.ทำเรื่องเดิมๆ ก็ได้ผลเดิมๆ
Speaking of which,you look like you've been up all night.พูดถึงเรื่องเดิมๆ คุณดูเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะ
The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different outcome.นิยามของความบ้า คือทำเรื่องเดิม ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่หวังผลต่างออกไป
I can't believe you got sucked back into businessฉันไม่อยากเชื่อเลย คุณกลับมาทำในเรื่องเดิม
Yeah? Same old, same old?งั้นเหรอ เรื่องเดิม
Yeah. Same stuff.ก็เรื่องเดิมๆน่ะแหละ
Tangential to the primary story.มันวกกลับมาที่เรื่องเดิม
How about I circle back to it?เอาเป็นฉันย้อยกลับไปเรื่องเดิมดีไหม
'Cause honestly, I don't know if I can have this same conversation one more time.บอกตามตรงนะ ฉันไม่รู้ว่า ฉันจะพูดเรื่องเดิมนี้ได้อีกครั้งมั้ย
She took some out of her mother's bureau.แล้วกลับเข้ามาในละครเรื่องเดิมกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องเดิม
Back to top