ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรือนแพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรือนแพ*, -เรือนแพ-

เรือนแพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือนแพ (n.) houseboat
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shantyboats and shantyboatersเรือนแพและชาวแพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
houseboat (n.) เรือนแพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which is why I am moving to a houseboat in Florida.นั่นเป็นเหตุผมที่ฉันกำลังจะย้ายไป ไปอยู่ที่เรือนแพในฟลอริด้า
So he can get back to working on my houseboat.เพื่อเขาจะสามารถกลับไปทำงาน ที่บ้านเรือนแพของฉัน
He would forget to lock the case to the expensive watches.เขาคงลืมล็อคตู้โชว์นาฬิกาเรือนแพงนั่น
Well, uh, Garth finally got them to his houseboat, but Kevin's having a lot of trouble reading their half of the tablet.ก็ เอ่อ สุดท้ายการ์ธก็พาพวกเขา ไปที่เรือนแพของเขา แต่เควินกำลังมีปัญหารุมเร้า กับการอ่านแผ่นจารึก แค่ครึ่งเดียว
Garth has a safe-houseboat?การ์ธ มีเรือนแพที่ปลอดภัย?
Garth finally got them to his houseboat, but Kevin's having a lot of trouble reading their half of the tablet.ในที่สุดก็ได้พวกเขาไปยังเรือนแพของเขา เเต่เควิน เขากำลังมีปัญหามากมายในการอ่านส่วนครึ่งนึงของเเผ่นจารึกนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรือนแพ
Back to top