ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เริด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เริด*, -เริด-

เริด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริด (v.) be unfinished See also: abandon half-way Syn. ค้างอยู่
เริด (v.) part See also: abandon, forsaken, separate Syn. เริดร้าง
เริดร้าง (v.) part See also: separate Syn. เริด, แรมรา
เริดร้าง (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป
English-Thai: HOPE Dictionary
farad(แฟ'เริด) n. หน่วยความจุไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently, she achieved the highest ever result from the Botswana College of Secretarial and Office Skills.เริดมาก เธอเคยประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด จากวิทยาลัยบอตสวานา ด้านเลขานุการวิชาการ
If I kiss Jake... it's hello, fabulous carefree life.ชีวิตก็กลับมาเริดเลอเหมือนเดิม
After we all make it big, We open it with style.หลังจากที่พวกเราลํ่ารวยกันแล้ว เราจะเปิดมันฉลอง อย่างเริดหรู
But this swimming pool as you can see was completed on schedule in top class fashion.แต่สระว่ายน้ำที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ ได้สร้างเสร็จในเวลาที่กำหนดด้วยสไตล์ที่เริดที่สุด
You guys, I can make you way hotter than any old Phi Iota Mu.พวกเธอจะเริดได้มากกว่าพวก Phi lota Mu นั่นอีก
By making you guys the hottest girls on campus.โดยทำให้พวกเธอเป็นสาวสวยที่เริดที่สุดในแคมปัส
She's awesome! - Nice.เธอเริ่ดมั่กๆ เริด...
And I damn near glamour people already.แล้วกำลังจะเป็นคนที่เริดสุดๆอยู่แล้ว
It is a fabulous dress for the premiere.ชุดนี้เริด เหมาะกับรอบปฐมทัศน์
And not that it matters... but I am 50-fucking-2 and I will rock this dress.คุณคิดยังไงไม่สำคัญ ฉันอายุ 52 และฉันจะสวยเริดในชุดนี้!
You are more beautiful than Cinderella.เธอสวยเริดกว่า ซินเดอร์เรล่า
1937 Chris-Craft? Couldn't get any better, buddy.เรือคริสแครฟท์ปี 1937 เริดสะแมนแตน
What are you talking about?กับสาวเริดของนาย เธอพูดเรื่องอะไร
I think that we could really kill with that stuff. Agreed.ฉันว่าเราคงทำอะไรเริดๆ ได้ จากเพลงของเธอ
My boob fell out at the holiday party.อกฉันเริดที่ปาร์ตี้หน้าร้อน
I hope you guys are ready for a fantastic meal. Hm? Ah!หวังว่าทุกคนจะพร้อมรับ อาหารเริดๆ นะ ขอบอกนะ
Unleash all this coolio onto the student population?แพร่ความเริดสู่ประชากรนักเรียน
Preview party here. Vou dar uma volta em torno da pista de dançaคือในโรงเรียนกับโลกแฟชั่นสุดเริด
That's a great haircut, Mercedes.ทรงผมเริดดีนี่ เมอซีเดส
By the way, I just love your ironic spin on the whole fairy tale princess thing.ยังไงก็ตามฉันชอบการหมุนของเธอ บนชุดเจ้าหญิง มันเริดมาก โดยเฉพาะตั้งแต่ที่ทุกคนรู้ว่าการแต่งงานนั้น
Not to mention Malibu Koothrappali and his totally bitchin' dream house.นี่ยังไม่พูดถึงมาลิลูคูธรัลพาลี่ และบ้านในฝันสุดเริดของเขา
I could write you a glowing recommendation in my sleep.ฉันควรจะเขียนคำเเนะนำเริดๆ ให้เธอด้วยสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เริด
Back to top