ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมื่อไหร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมื่อไหร่*, -เมื่อไหร่-

เมื่อไหร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมื่อไหร่ (ques.) when See also: what time and day Syn. เมื่อไร, เมื่อใด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When were you born?คุณเกิดเมื่อไหร่
What time do you finish your work?คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
When do you want it done?คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่
When do you think this could happen?คุณคิดว่านี่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือ?
When do I start working?ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?
When did you last see them?คุณพบเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
When will you get the results?คุณจะทราบผลเมื่อไหร่
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
You are at liberty to leave any timeนายมีอิสระที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we need an expert on licking ouselves, we'll give you a call.อย่า ๆ ๆ เมื่อไหร่ เราต้องการผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่อง เลียตัวเอง เราจะโทรเรียกไป
Yes. When, when do you expect him back?ครับ เมื่อไหร่ คุณคิดว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่
It's a hallmark.ตราสัญลักษณ์ บอกคร่าวๆว่าผลิตขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ 175 00:
Dad, it's 4 o clock, when will hero arrive?พ่อ, 4โมงแล้วอ่ะ , เมื่อไหร่ พระเอกจะมา
But I promise you, you will not be disappointed.พวกเขาไม่ต้องการผิดหวัง เมื่อไหร่ และ ยังไง
When, when, when. Thank you. Thank you.เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ ขอบคุณ ขอบคุณ เยอะแล้วจริงๆ ขอบคุณ
When hasn't been nearly as big a problem as where.' เมื่อไหร่ ' ยังไม่ยากเท่า ' ที่ไหน '.
Which proves he never goes anywhere else... when... he's... conscious.ซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เคยไปที่ไหน เมื่อไหร่ เขา...
When did he start the prescriptions,garcia?เขาได้รับใบสั่งยา เมื่อไหร่ กราเซีย?
When was the last time you drank human blood?คุณดื่มเลือดมนุษย์ครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่ มันสำคัญอย่างไร
The problem is, we don't know who, when or where.ปัญหาคือเราไม่รู้ว่า เป็นใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน
Hey, when, not if, he gets caught, and he's facing 20 years, what'll he do then?เฮ้ เมื่อไหร่ ถ้าไม่ใช่ เขาถูกจับ และเขาเดินหน้าต่อ 20 ปี แล้วจากนั้นเขาจะทำยังไง
Plus, most cameras in the area have been vandalised.- ถูกทุบทำลาย เมื่อไหร่ เอ่อ...
So, I guess I'll just see you when I see you?งั้นเอาเป็นว่าเจอกัน เมื่อไหร่ ก็ เมื่อนั้น
But, one of you 'Meet the Fockers' is gonna get hurt.แต่ ถ้านายได้เจอกับพวกฟ็อกเกอร์ เมื่อไหร่ นายได้รู้สำนึกแน่
So that's how my father always knew when and where to hit us.นี่สิน่ะ ที่พ่อผมมันรู้เสมอ ที่ไหน เมื่อไหร่ ที่จะเล่นงานพวกเรา
I mean, when did you even see her?ฉันหมายถึง เมื่อไหร่ ที่นายเจอเธอ
That is where your senator comes in.นั่นคือ เมื่อไหร่ ที่่วุฒิสมาชิกของคุณมาถึง
The only time I wanna spend with you is when you get me information to help me stop your former comrades.เวลาเดียวที่ฉัน ใช้เวลา อยู่กับ นาย ก็คือ เมื่อไหร่ ที่นายช่วยฉัน หยุด พรรคพวกของนาย
When did you find out about this?นายรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่ เมื่อไหร่ ?
What I want to know is, when's he getting on the payroll?ที่ฉันอยากรู้คือ เมื่อไหร่ เขาจะใช้เงินคืนฉัน
It's gonna be exciting. When? This Saturday?มันคงจะน่าตื่นเต้นมาก เมื่อไหร่ วันเสาร์นี้เหรอครับ
I don't know how or when, but we will.ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เมื่อไหร่ แต่เราจะทำ
You know, just when you think you do understand, it'll turn out you're wrong.รู้ไหม เมื่อไหร่ ที่หนูคิดว่าหนูเข้าใจมันแล้ว มันจะกลายเป็นว่าหนูคิดผิด
So, you have my book. When do I get to read your dissertation?ฉะนั้นคุณมีหนังสือผมแล้ว เมื่อไหร่ ผมจะได้อ่านวิทยานิพนธ์คุณบ้างล่ะ?
Really? When? Why didn't you tell me?จริงเหรอ เมื่อไหร่ ทำไมนายไม่บอกฉัน
The who, what, why, when, where?- ใครนะ ยังไง ทำไม เมื่อไหร่ ที่ไหน?
All the time wondering if you're gonna break up with me.ตลอดเวลา ผมสงสัยว่า เมื่อไหร่ คุณจะบอกเลิกผม
Now, this signal that you and your friends were pursuing, when did you first encounter it?ทีนี้ สัญญานที่คุณกับเพื่อน ติดตามอยู่ เมื่อไหร่ ที่คุณ พบสัญญานครั้งแรก?
All right, Radar, big man, what's the ETA?เอาละ เรดาร์ นายใหญ่ เมื่อไหร่ จะถึง?
We have him right where we want him.เรามีเขา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ตามที่เราต้องการ
Anyway, the second I turn 18, I am so outta here.อายุ 18 เมื่อไหร่ ฉันจะไปจากที่นี่ทันที
What was it... two hours ago?เมื่อไหร่ 2 ชั่วโมงที่แล้วรึ
When does the CSI team get here?เมื่อไหร่ CSI ทีมจะมาถึง?
When? Before coming to America? Who was it?เมื่อไหร่ ก่อนไปอเมริกาเหรอ เขาเป็นผู้ชายแบบไหนกัน
Speaking of, when are you gonna move into your dad's office?เมื่อไหร่ คุณจะย้ายเข้าไปทำงาน ที่ห้องทำงานของพ่อคุณ
What time you must go to work?เมื่อไหร่ ต้องไปทำงาน
When you think about it and you decide that Lee deserves what you can do for him...เมื่อไหร่ ที่คุณตัดสินใจได้ ถึงสิ่งที่ลี สมควรได้รับ สิ่งที่คุณสามารถทำให้เขา...
But then again, what we are doing now equates to lying to Ms. Yi Seul, when seen from her perspective.เมื่อไหร่ ที่ไหน ทำไม
Where is it? what time is it? give me the address.เมื่อไหร่ ที่ไหน บอกเลขที่มา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมื่อไหร่
Back to top