ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมื่อนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมื่อนั้น*, -เมื่อนั้น-

เมื่อนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมื่อนั้น (adv.) then See also: at the time, when
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If nothing turns up, then, and only then, we'll consider the options.หากยังไม่พบอะไร เมื่อนั้น หรือแค่เท่านั้น เราก็จะพิจารณาความคิดอื่น
So if the stone is removed from its setting... then the heart is broken and the soul released?ถ้าหินที่ว่าถูกดึงออกมาจากที่ตั้ง... .. เมื่อนั้น หัวใจก็จะถูกทำลาย และวิญญาณก็จะถูกปลดปล่อย?
And... and then, of course, recreate the effect to cross back again.และ... และ เมื่อนั้น แน่นอน ทำการสร้างปรากฏการณ์กลับขึ้นมาอีกครั้ง
I am me, but I must push past my borders if I'm ever to truly know you.เมื่อนั้น ฉันจะข้ามพรหมแดนที่กั้นเรา เพื่อไปทำความรู้จักกับเธอ
When he does, I'm gonna kill him!เมื่อนั้น ฉันจะฆ่าเขา
So that I could understandเมื่อนั้น ฉันจึงเข้าใจ
And so the boy, given up for dead returns to his people, to sacred Sparta, a king!เมื่อนั้น เด็กชายผู้สยบความตาย ก็กลับคืนสู่ผองชนของเขา 37 00: 05: 44,590
When that happens, you can marry my daughter Il-mae!"เมื่อนั้น เธอสามารถแต่งงานกับอิล เมลูกสาวฉันได้
But then Lyze of Kiel struck down the leader of the evil owls.เมื่อนั้น ไลซ์แห่งคีล... สังหารผู้นำกองทัพนกฮูกผู้ชั่วร้าย
Then your associates will be released Understand ?เมื่อนั้นข้าจะปล่อยตัวเพื่อนของท่าน เข้าใจมั้ย?
What are you doing?เมื่อนั้นคุณจะเป็นคนที่พร้อมสำหรับเธอคนนั้น คุณมาทำอะไรน่ะ
Then you will have lost a life long battle of defiance against them.เมื่อนั้นคุณจะไม่ต้องมีชีวิตที่ต้องทะเลาะแข็งข้อกับพ่อแม่คุณอีก
..so did the anomaly.เมื่อนั้นจะเกิดประตูมิติ
Then I could've gotten to it sooner.เมื่อนั้นฉันก็เคยไปเร็ว
Only then did I realize that Pim had survived the war.เมื่อนั้นฉันก็เลยรู้ว่า พ่อรอดชีวิตจากสงคราม
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช
That's us.เมื่อนั้นทุกคนที่คุณรัก
Then the deed is as good as done.เมื่อนั้นทุกสิ่งก็จะลงเอยด้วยดี
Then I'll go inside my headเมื่อนั้นผมจะเข้าไปข้างใน
It'll be too late.เมื่อนั้นมันคงสายไปแล้วล่ะ
Then it'll be money and women all the way!เมื่อนั้นเงินทองและผู้หญิงทั้งหลายแหล่ก็จะเป็นของเรา
Then you will become human.เมื่อนั้นเธอก็สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้
"That's when you'll know he's around.เมื่อนั้นเธอจะรู้ว่าเขามาแล้ว
♪ Well, the landslide brought me down. ♪เมื่อนั้นแผ่นดินถล่ม จะนำฉันลงมา
With my trusty Matever? Anytime.ถ้าอยู่กับปืนคู่กาย, เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
But, if you are the princess, then you'll finally know who you are and have your family back.แต่ ถ้าเธอไม่ใช่องค์หญิง เมื่อนั้นเธอก็จะรู้ว่าเธอเป็นใครในที่สุด และได้ครอบครัวกลับมา
We better get goin´. - We´ll get goin´ as soon you bring back that money.แกคืนเงินเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้น
And suddenly the light becomes sharper... sounds are richer... and you are filled with... the deep, powerful presence of life.และเมื่อนั้น แสงจะคมขึ้น เสียงต่างๆ จะชัดเจน และเราจะเต็มไปด้วย
I'm gonna assume that just about the moment you gets up the nerve to ask me... gonna be just about the same moment I decide I'm gonna tell you yeah....ฉันจะคิดว่า ถ้าเธอขอขึ้นมาเมื่อไหร่... ...ฉันก็จะบอกเธอว่า"ได้"เมื่อนั้น
We blow an EMP inside, we lose the dock.เรากดอีเอ็มพีข้างในเมื่อไหร่ เราก็เสียอู่ไปเมื่อนั้นแหละ
But when it does come... when it deigns to come, then you know it's...แต่เมื่อมันมา... เมื่อมันตัดสินใจว่ามันจะมา เมื่อนั้นเธอจะรู้ มัน..
When I sing it then get yourself readyเมื่อชั้นร้องมัน เมื่อนั้นเตรียมตัวของคุณให้พร้อม
Because when he does, I'm gonna be ready!และเมื่อนั้น ฉันก็พร้อมแล้ว
We will Where's the fire?สุขภาพดีเมื่อไหร่ เมื่อนั้นฉันไปแน่
If you're ready to mow, she's ready to go.แม่พร้อมเมื่อไหร่ มันก็พร้อมเมื่อนั้น
Hey. If you shag her. I'll kill you.นายแอ้มเธอเมื่อไหร่ นายตายเมื่อนั้น
When the Holy Roman Empire rises, Then you and I must die.เมื่อไหร่ที่ชาวโรมสักการะ เมื่อนั้นคุณและฉันจะต้องตาย
And then, when he's certain to inherit all that you have, then, Mr. Thorn, then he'll kill you.จากนั้นเมื่อเขาแน่ใจว่าไม่มีใครมาสืบทอดแล้ว เมื่อนั้นคุณธอร์น เขาจะฆ่าคุณ
Each knife must be buried up to the hilt, and then set so as to form the sign of a cross.มีดจะต้องฝังลงจนมิด และเมื่อนั้นสัญลักษณ์ไม้กางเขน
And when he does... he will leave behind the crumbs that will take us right to him.และเมื่อนั้น มันจะทิ้งหลักฐานไว้ให้เราตามจับพวกมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมื่อนั้น
Back to top