ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อนแท้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อนแท้*, -เพื่อนแท้-

เพื่อนแท้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนแท้ (n.) true friend See also: good friend Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก Ops. เพื่อนกิน
English-Thai: HOPE Dictionary
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is this? Best friends stick together forever?ไหนละ เพื่อนแท้ ย่อมไม่ทิ้งกันไม่ใช่เหรอ
A real friend would have come to me with the problem,เพื่อนแท้ ก็คงจะมาหาฉันกับปัญหา
A real friend does the hard thing.เพื่อนแท้ทำสิ่งที่ทำได้ยาก
Not vice versa.เพื่อนแท้น่ะต้องช่วยฉันแก้ปัญหา
A true friend to camilla.เพื่อนแท้ให้คามิลล่า
And I don't mean only for the work fact is, a friend like that a real friend you won't meet one againผมไม่ได้หมายถึงแค่งาน ความจริงคือ... เพื่อนแบบนั้น คือเพื่อนแท้
They are my royal council and truest friends.นี่คือเสนาบดี และเพื่อนแท้ของข้า
God, you're a good friend. And good friends are hard to find.พระเจ้าคุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก แล้ว เพื่อนแท้ก็หายากซะด้วย
You were never a real friend anyway..ยังไงคุณก็ไม่เคยเป็นเพื่อนแท้
It's a promise between your grandfather and his only true friend.มันเป็นสัญญาระหว่างปู่ของลูกกับเพื่อนแท้เพียงคนเดียวของท่าน
You mean a king can have a true friend?พ่อหมายถึงว่ากษัตริย์สามารถมีเพื่อนแท้ได้เหรอ
So, that is why it is necessary to have a true friend who understands.นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกษัตริย์จึงจำต้องมีเพื่อนแท้ซักคนที่คอยเข้าใจ
Your grandfather is lucky to have such a friend and he wanted to repay his friend with a present.ปู่ของลูกโชคดีที่มีเพื่อนแท้ ท่านจึงต้องการตอบแทนเพื่อนของท่าน
"The engagement of the Prince and the Granddaughter of my Royal friend."การหมั้นระหว่างเจ้าชายและหลานสาวของเพื่อนแท้ของฉัน
Vive la Escadrille, "the only real friends I ever had.เอสกาดรีย์จงเจริญ พวกคุณเป็นเพื่อนแท้ที่ฉันมี
I'm your true friend.ฉันเป็นเพื่อนแท้ของนาย
I'm your true friend. I would not lie to you.ฉันเป็นเพื่อนแท้ของนาย ไม่ได้โกหก
Ji-hwan, I'm so sorry. Sorry for not being a true friend.จีฮวานชั้นเสียใจ ขอโทษนะที่ไม่ได้เป็นเพื่อนแท้
Ji-hwan, thank you for being my real friend.จีฮวาน ขอบใจนะที่เป็นเพื่อนแท้ของชั้น
Yeah,you're a real friend.อื้ม นายคือเพื่อนแท้
And for many years a true friend.และ เป็นเพื่อนแท้มาหลายปี
If you look at it from his point of view... a favor that's easy to do, you can ask anyone for, but- if you have to ask someone a favor that's a real favor, then you know who your friends are.ถ้าลองมองจากมุมของเขา เรื่องง่ายๆขอให้ใครทำก็ได้ แต่ถ้านายจะขอให้ใครทำเรื่องสำคัญ นายจะรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้
[ metal clanging ] [ sighs ] [ metal clanging ]วีนัส ไม่เอาน่า เหรอ แต่ถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้ เขาก็น่ารู้จะการพูดว่า "ฉันขอโทษ" ถูกเลย
If I were really a friend, I would look past what he's saying and remember how he's feeling.ถ้าผมเป็นเพื่อนแท้ ผมน่าจะมองข้าม สิ่งที่เขาพูด แล้วคิดถึงความรู้สึกเขา
Jury was a real good friend of my old man's, Clay.จูรี่เป็นเพื่อนแท้ ของพ่อผมนะเคลย์
I thought it would teach you who your real friends were.ฉันคิดว่ามันจะสอนนายว่าเพื่อนแท้มันเป็นยังไง
Till one day I finally realized that is crazy... 'cause a true friend would want you to be your most beautiful, vibrant self.จนถึงวันนึง ฉันก็คิดได้ว่านี่มันบ้าชัดๆ เพราะเพื่อนแท้น่ะย่อมอยากให้เธอ สวยที่สุด เจิดจ้าที่สุด
When Gorlois died, I lost the truest friend I ever had.เมื่อกอร์โลอิสตาย ข้าสูญเสียเพื่อนแท้ที่สุดที่ข้าเคยมี
That's the mark of a true friend.นั่นคือสัญลักษณ์ของเพื่อนแท้
This could be it, Marty! I want you to know you are a one-in-a-million friend!นี่มาร์ตี้ ฉันอยากให้นายรู้ว่า นายเป็นเพื่อนแท้ที่หายากที่สุดในโลกของฉัน
Yeah, but if he was a real friend, he would know how to say, "I'm sorry."เหรอ แต่ถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้ เขาก็น่ารู้จะการพูดว่า "ฉันขอโทษ
This man, a good friend?- ชายคนนี้ เป็นเพื่อนแท้
"No one knows I've lost my last real friend. ""ไม่มีใครรู้ว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนแท้คนสุดท้ายไปแล้ว"
I found out who my real friends were.ฉันก็พบว่าใครคือเพื่อนแท้
And, Ben, thanks for being a real friend.และ... เบน ขอบคุณที่เป็นเพื่อนแท้
It's probably just as hard to get into heaven as it is for a rich person to have true friends.มันยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์อีก ที่คนรวยจะมีเพื่อนแท้
You're a real friend, Vince.นายคือเพื่อนแท้ วินซ์
You got a real friend in senator Van Horn.คุณเป็นเพื่อนแท้กับทาง วุฒิสมาชิกวอน ฮอร์น
Gretch, you're the first real friend I've hadเกรนท์ เธอเป็นเพื่อนแท้คนแรก ที่ฉันมี
And right now,glee club is all you have, and if I were you,I'd recognize who my true friends are.และตอนนี้ ชมรมร้องเพลง เป็นสิ่งที่เธอเหลืออยู่ ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะนึกดีๆว่า ใครคือเพื่อนแท้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อนแท้
Back to top