ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อนชาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อนชาย*, -เพื่อนชาย-

เพื่อนชาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนชาย (n.) boyfriend
English-Thai: HOPE Dictionary
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
boyfriendn. เพื่อนชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boyfriend (n.) เพื่อนชาย See also: แฟน, คู่รัก Syn. sweetheart Ops. girlfriend
dude (sl.) เพื่อนชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some...some guy, does he know?- เพื่อนชาย ๆ เขารู้เรื่องนี้มั้ย
Anyone? A boyfriend, a girlfriend along for the ride?มีไหม เพื่อนชาย เพื่อนหญิง
Your sometime-boyfriend Shane Mathers?เพื่อนชาย ชั่วขณะ ของคุณ ชายน์ เมทเธอร์
Your boyfriend will get much worse than that if he doesn't learn to behave himself.เพื่อนชายของคุณจะอยู่สมบูรณ์ดี / ถ้าข้อความ?
Sofia's boyfriend Jack Hughes.เพื่อนชายของโซเฟีย ชื่อแจค ฮิวจ์
This boyfriend-- do you remember who he was?เพื่อนชายคนนั้น คุณรู้ไหมว่าเป็นใคร
My boyfriend was beaten to death.เพื่อนชายฉันถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
Some guy a was seeing.เพื่อนชายที่หนูคบอยู่
Yoko Ono much? Bros before Hoes, Troy.เพื่อนชายมาก่อนเพื่อนหญิงนะ ทรอย
Male or fucking female?เพื่อนชายหรือหญิงล่ะ
You mean a boyfriend? Ha ha ha!เจ้าหมายถึงเพื่อนชายรึ?
I had many boyfriends. Mmm.ข้ามีเพื่อนชายเยอะทีเดียว
Three months. - And your boyfriend's name is... - Chuck.แล้วเพื่อนชายคุณชื่อ...
So... you went out with a boy.ลูกออกไปกับเพื่อนชาย
This is 243B. As in 'Blowjob'. You're not StraightCurious from AOL?นี่243Bสวรรค์ของผม นี่คุณไม่ใช่เพื่อนชายที่นัดมาเจอใน AOL เหรอ
So do you have a boyfriend?เธอมีเพื่อนชายรึเปล่า
Oh, but there is the problem of le boyfriend.โอ แต่ยังมีปัญหาเรื่องเพื่อนชายอยู่
Wait, don't tell me, the boyfriend non plus?อย่าบอกนะว่า... ไม่มีเพื่อนชายแล้ว
I thought I'd stop by and ask your boyfriend for some drifting lessons.ผมคิดว่าผมควรจะแวะเยี่ยม แล้วถามเพื่อนชายของคุณ สำหรับการสอนดริฟท์
You don't have a housekeeper? Boyfriend?คุณไม่มีแม่บ้านเหรอครับ เพื่อนชายของคุณล่ะ
Remember a couple of months ago this girl and her boyfriend, they got jacked in Central Park?จำคดีคู่รักเมื่อหลายเดือนก่อนได้มั้ย... ุ... ผู้หญิงกุับเพื่อนชาย ทีถูกทำร้ายทีเซ็นทรัลปาร์ค
I haven't had an Indian boyfriend.ฉันไม่เคยได้มีเพื่อนชายที่เป็นคนอินเดียเลย
Do you know that Jasmeet had nine boyfriends... and she never mentions the name of one of them?คุณรู้ไหมว่า จัสมีท เคยมีเพื่อนชาย9คน... และเธอไม่เคยเอ่ยชื่อ ของพวกเขาสักคนเลยหรอ?
Maybe a boyfriend, someone she rejected.อาจเป็นเพื่อนชาย คนที่เธอปฏิเสธ
No. Vanessa told me about all her boyfriends.ไม่มีค่ะ วาเนสซ่าเล่าเรื่องเพื่อนชายของเธอ ให้ฉันฟังทุกคน
You'd better rein in your ATF boyfriend.นายควรไปควบคุม ไอ้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเพื่อนชายของนายจะดีกว่า
Stabbed in the stomach by her boyfriend.โดนแทงที่ท้องโดยเพื่อนชายของเธอ
You know that your friend has just found a job at Roark?นายรู้มั้ยว่าเพื่อนชายของนาย ได้งานที่โร๊ก
Mentee and mentee's step-brother-slash-escort's boyfriend can you please stop embarrassing me?ฉันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ โจนาธาน สาวน้อย และ น้องชายของสาวน้อย กับคู่ควงของเพื่อนชาย
I can't talk about that.คุณเป็นใคร เพื่อนชายหรืออะไร ?
"United States Senator Escapes Assassination."...จะเข้าจับกุมนาย จากการตาย ของเพื่อนชายของลูกสาวนาย
You didn't have a boyfriend 10 years ago.ก็ตอนนั้นลูกยังไม่มีเพื่อนชาย
The bible condemns this level of friendship.ไบเบิ้ลเราประณามความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนชายแบบนี้
I have to. It's my dad's boyfriend's daughter's birthday.ฉันต้องกลับ จะมีงานวันเกิดของ ลูกสาวของเพื่อนชายพ่อฉัน
Well, then go ask your boyfriend.งั้นก็ไปถามเพื่อนชายของนายสิ
Just talking about you with your boyfriend here.พึ่งจะคุยกับเพื่อนชายของเธอเรื่องเธอน่ะ
We need to compile a list of Kelly's direct relatives, friends, co-workers, boyfriends, everyone.เราต้องรวบรวมรายชื่อของญาติสายตรงของเคลลี่ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนชาย... ทุกคน
If you'd signed the contract knowing you couldn't do the movie, everyone would think I cheated them because I like you or something.ถ้าเธอเซ็นต์สัญญากับบริษัท แต่ไม่ได้ถ่ายหนัง ฉันจะถูกเข้าใจผิดที่โกหก เพื่อแนะนำเพื่อนชายของฉันให้กับบริษัท
I've never even had a boyfriend before.ฉันไม่เคยเป็นเพื่อนชายของใครมาก่อน
The guy back at the house is my cellmate's boyfriend.ชายที่อยู่ที่บ้านนั่น คือเพื่อนชายของเพื่อนร่วมคุกของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อนชาย
Back to top