ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อที่จะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อที่จะ*, -เพื่อที่จะ-

เพื่อที่จะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อที่จะ (conj.) in order to See also: in order that Syn. เพื่อจะ, เพื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร การตัดฟันไม้เพื่อที่จะให้หมู่ไม้ชนิดที่ต้อง การ ซึ่งยังไม่พ้นสภาพลูกไม้ (sapling stage) ได้รอดพ้น จากการแก่งแย่งของไม้ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ เพื่อให้หมู่ไม้พวกนี้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะเจริญเติบโต ปกคลุมพื้นที่นั้นต่อไป ประกอบด้วย Cleaning และ Liber [สิ่งแวดล้อม]
surface tensionแรงตึงผิว, ความตึงผิว, แรงที่เกิดขึ้นบนผิวของของเหลวเพื่อที่จะลดพื้นที่ผิว  วัดเป็นแรงต่อหน่วยความยาวบนผิวของของเหลวนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dig over (phrv.) เตรียมดินด้วยการขุดเพื่อที่จะ (ทำบางสิ่ง)
fall out of (phrv.) เลิกเพื่อที่จะ See also: หยุดเพื่อที่จะ Syn. drop out, fall out, tumble out
tumble out (phrv.) เลิกเพื่อที่จะ See also: หยุดเพื่อที่จะ Syn. drop out, fall out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
I only come to tell you that…ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
You'd better destroy this letter so that no one else would see itคุณควรทำลายจดหมายนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นมัน
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, in order to open the tomb,ดังนั้น, เพื่อที่จะ เปิดสุสานนั้น
And I have to rejuvenate them in order to rise to the intellectual challenges before me.และผมต้องทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม เพื่อที่จะ ให้สติปัญญาของผมกลับมามุ่งมั่น
By now he realizes the Sparks' accounts are frozen, so he'll be seeking alternative ways to get the rest of the money he needs.ตอนนี้เขารู้แล้วว่า บัญชีของสปาร์กถูกระงับ เขาคงหาทางอื่น เพื่อที่จะ ได้เงินส่วนที่เหลือ
And that is why you all signed up with Dr. Fong to get a couple of those fatty ribs removed for flexibility.และนี่คือเหตุผลที่พวกเธอทุกคนลงชื่อ กับ Dr.Fong เพื่อที่จะ เอากระดูกซี่โครงติดไขมัน
They disabled the micro controller that regulates the battery's charge.พวกเขาทำให้ตัวควบคุมใช้การไม่ได้ เพื่อที่จะ เปลี่ยนแบตเตอร์รี่
So where does the next chapter of the legend of Ron Burgundy begin?เพื่อที่จะ บทต่อไป ของตำนานของ รอนเบอร์กันดีเริ่มต้นอย่างไร
For my will is as strong as yours...เพื่อที่จะ แข็งแรงเท่าท่าน
To...be special and have to pretend you're a fool.เพื่อที่จะ... พิเศษ และต้องแกล้งทำเป็นโง่
To live... in...เพื่อที่จะ... ไปอยู่..
To motivate the Korean soccer team to play better, they brought in Starcraft Brood War professional gamers into their locker room before they went out so that they got to meet what were their heroes.เพื่อที่จะกระตุ้นทีมชาติฟุตบอลเกาหลี ให้พวกเขาเล่นได้ดี พวกเขาได้เชิญนักเล่นเกม Starcraft Brood War ระดับมืออาชีพมา ในห้องแต่งตัว ก่อนที่จะลงสนาม
Help cover the scent of blood from sores in his mouth that will never heal.เพื่อที่จะกลบเกลื่อนเลือด จากแผลในปากที่ไม่มีวันหาย
To go back, you have to reconnect to your body.เพื่อที่จะกลับไป นายต้องหาทางติดต่อร่างของนาย
But, oh, no.เพื่อที่จะกล้าต่อต้านการถูกข่มเหง
Buying into the american dream.เพื่อที่จะกลายเป็นคนอเมริกัน
She wanted to become a human.เพื่อที่จะกลายไปเป็นมนุษย์ได้นั้น...
"to get up out of bed and go on.เพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า
Was it not God's will?เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า, คุณต้องมองจากภายใน
[Groans] Nyssa doesn't believe me, Oliver.เพื่อที่จะกำจัด คนที่เอาหัวใจลูกสาวของเค้าไป นีสซ่าไม่เชื่อฉัน โอลิเวอร์
To erase a bunch of fools from space, you see.เพื่อที่จะกำจัดพวกโง่เง่าออกไปจากจักรวาล
We know that.เพื่อที่จะกำจัดร่างของเธอ อย่างสมบูรณ์ นั่นเรารู้
To flush me out.เพื่อที่จะขจัดฉันออกไป
It's the least I could do to say thank you for whatever perfect evening she has planned for us.เพื่อที่จะขอบคุณเธอ สำหรับเย็นที่สมบูรณ์แบบที่เธอวางแผนไว้ให้เรา
To interrupt services during the height of the pilgrimage.เพื่อที่จะขัดจังหวะในช่วงที่มีผู้มาแสวงบุญมากที่สุด
I designed a device intended to cross the time-space continuum and retrieve my dying son.เพื่อที่จะข้ามมิติแห่งกาล-อวกาศ และพาตัวลูกชาย ที่กำลังจะตายของผมกลับมา วอลเตอร์ ฉันจะบอกความจริงกับปีเตอร์นะ
For the sake of selling it, half of what you see on TV and newspapers all day are lies.เพื่อที่จะขายให้หมด ข่าวทางทีวีส่วนใหญ่... มักจะ... เป็นข่าวโกหกเสมอ
So you set up a pretend drugs bust to bully me?เพื่อที่จะขู่ฉันงั้นหรอ
To stay on that path, I need to work harder.เพื่อที่จะคงเดินต่อไป ผมต้องทำงานหนักกว่าเดิม
Only to find that I belonged to a world hidden from humans.เพื่อที่จะค้นพบที่ๆฉันควรอยู่ ที่ๆไม่ต้องหลบซ่อนจากมนุษย์
In order to find out the truth about your father you're gonna need to break into Browning's mind on your own.เพื่อที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับพ่อของคุณ ... ... คุณต้องการที่จะบุกเข้าไปในความคิดของบราวนิ่งของคุณเอง
To take over for the football team, he and Simon got into some kind of argument.เพื่อที่จะควบคุมทีมฟุตบอล เค้าและไซม่อนอยู่ที่นั่น เพื่อที่จะตกลงบางอย่างกัน
To contain these events, scientists designed a quarantine protocol using a chemical substance, Amber 31422.เพื่อที่จะควบคุมปรากฎการณ์ดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบ โครงสร้างที่ใช้กักกัน โดยใช้สารประกอบเคมี Amber 31422
As well as the corporate media?เพื่อที่จะควบคุมสื่อน่ะ
Helen, don't.เพื่อที่จะคุณกันให้รู้เรื่อง ลองแกล้งทำเป็นว่าฉันไม่ได้บ้า
To kill him, you're gonna have to embrace the other side.เพื่อที่จะฆ่ามัน นายจะต้องรวมเข้ากับอีกด้านหนึ่งของนาย
Even to kill a demon wolf.เพื่อที่จะฆ่าไอ้หมาบ้าตัวนั้น
To screw with people... or to simply screw people.เพื่อที่จะจัดการกับพวกนั้น เพื่อที่จะจัดการกับพวกนั้น อย่างง่ายดาย
And held their victims.เพื่อที่จะจัดการเหยื่อของพวกมัน
To catch and kill anything I've ever heard of.เพื่อที่จะจับหรือฆ่าสิ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อน
In order to imagine all of cosmic time let's compress it into a single calendar year.เพื่อที่จะจินตนาการ ตลอดเวลาจักรวาล ขอบีบอัดลงในปฏิทินปีเดียว
In order to win a battle, one must know everything they can about their enemy.เพื่อที่จะชนะการต่อสู้ พวกเค้าต้องรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับศัตรูของพวกเค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อที่จะ
Back to top