ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพราะว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพราะว่า*, -เพราะว่า-

เพราะว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพราะว่า (conj.) because See also: because of Syn. เพราะ
English-Thai: HOPE Dictionary
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
dram(ดีแรม) ย่อมาจาก dynamic random access memory (แปลว่าแรมแบบพลวัต) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็น ระยะ ๆ มิฉะนั้น อาจจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
for(ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
for(con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RAM cacheแรมแคชหน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
because (conj.) เพราะว่า See also: ด้วยเหตุที่ Syn. since
for (conj.) เพราะว่า See also: เนื่องจาก Syn. because of
on the strength of (idm.) เพราะว่า See also: เนื่องจาก, เพราะเหตุว่า
order that (conj.) เพราะว่า See also: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ Syn. so, because
that (conj.) เพราะว่า See also: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ Syn. so, order that, because
what with (idm.) เพราะว่า
whereas (conj.) เพราะว่า (คำทางการ) See also: เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า Syn. as, because, inasmuch as
now that (conj .) เพราะว่า (ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because I spent a lotเพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
Because I can't understand muchเพราะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก
Because we haven't got a lot of timeเพราะว่าพวกเราไม่มีเวลามากนัก
Because he doesn't use reasonsเพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
Because my grade is badเพราะว่าเกรดของฉันแย่
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
I would like to work there because…ฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
I prefer dogs to cats because…ฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
Just because you can't see it, it doesn't mean it isn't there!เพียงเพราะว่าคุณไม่สามารถมองมันเห็น ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่ที่นั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว.
I was chosen because I was the bravest, the most worthy.ข้าถูกเลือก เพราะว่า ข้าเป็นคนที่กล้าที่สุด, มีค่ามากที่สุด
Is it... is it because you dislike Mr. Heathcliff?มันเป็น เพราะว่า พ่อไม่ชอบคุณฮีธคลิฟฟ์หรือเปล่าคะ
I'm gonna go get you some crackers, because... it'll head off trouble that's approaching.ฉันจะให้แคร็กเกอร์นายนะ เพราะว่า มันจะช่วยให้นายหายกังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้น
I just want you to know, the reason I never looked you up was because well, I was afraid that you'd react just, well, like the way you're reacting now.ฉันอยากให้เธอรู้ว่า เหตุผลที่ฉันไม่เคยตามหาเธอ เพราะว่า ฉันกลัวว่าเธอจะมีปฏิกิริยา เหมือนที่เธอมีอยู่ตอนนี้
... butitstillhurts, because, well...... แต่มันก็ยังคงเจ็บปวด เพราะว่า อืม...
Houston, we got a problem and her name is Dot!ฮุลตัน เรามีปัญหาแล้วล่ะ เพราะว่า เธอชื่อ จุด!
Are you saying Chow Fun's because you can't face telling them?คุณพูดว่า เชาวน์ ฟัน เพราะว่า คุณไม่กล้าบอกลูก ๆ น่ะเหรอ?
Yeah, I wanted to clear that up with you, because I'm really sorry about that.ช่าย ผมอยากจะจะคุยกับคุณ / เรื่องนั้น เพราะว่า / ผมรู้สึกเสียใจกับเรื่องนั้นจริงๆ
I'm sorry, I can't, because I just got a $ 150 manicure.ฉันเสียใจ, ฉันทำไม่ได้ เพราะว่า ฉันพึ่ง
And I hope you didn't join class with me as your goal, because you'd be wasting your time,และหวังว่าคุณไม่ได้สมัครเรียนเพราะจะจีบฉัน เพราะว่า คุณจะเสียเวลาเปล่าๆ
That's interesting, Because I would've taken you for a romantic, Why, then?นั่นน่าสนใจนะ เพราะว่า ผมถือว่าคุณเป็นคนโรแมนติก งั้นทำไมล่ะ
Because, because I'm-- I'm worthless.เพราะว่า เพราะว่า ฉันมันไม่มีค่า
You mean you would let a murderer a man who killed two people in cold blood walk... because, because you refuse to admit that you're wearing a piece?คุณหมายความว่าคุณจะปล่อยให้ฆาตกร คนร้ายที่ฆ่าคนถึง 2 รายอย่างเลือดเย็น ให้ลอยนวล... เพราะว่า เพราะว่าคุณไม่ต้องการยอมสารภาพผิด ว่าคุณใส่ชิ้นส่วนของมนุษย์งั้นเหรอ
It's gotta be real big because you know how on TV you can film a regular-size man, and he comes out looking this tall?มันต้องใหญ่จริงๆ เพราะว่า เธอรู้ใช่มั้ยว่า ในทีวี เธอสามารถถ่ายคนขนาดปรกติให้ออกมาได้สูงเท่านี้
Because right now our primary concern is getting out of here alive.เห็นด้วย เพราะว่า เวลานี้มองเรื่องพื้นๆเลย ต้องออกไปจากที่นี่เอาชีวิตให้รอด
You see, it's too late because I've already signed the papers.มันสายไปแล้ว เพราะว่า ฉันเซ็นต์ไปแล้วล่ะ
He said he couldn't draw you well before... because you are too pretty.เขาบอกว่า ก่อนนี้ เขาวาดรูปคุณให้ดีไม่ได้ เพราะว่า คุณสวยเกินไป
You said he was lying, that there'd never been an actual case of multiple personalities.คุณบอกว่าเขาโกหก เพราะว่า ไม่เคยมีคดีที่เกิดจากคนที่มีบุคลิกซ้อน
Because that, kids, is the true story... of how I met your Aunt Robin.เลยมองภาพรวมของเกมไม่ออก เพราะว่า ลูกเอ๊ย นั่นแหละคือตอนที่พ่อเจอกับป้าโรบินของลูกๆ
So, just tell me right before you're about to really die, because then I'll give you a divorce.ดังนั้น ต้องบอกฉันก่อนที่เธอจะตายจริง ๆ เพราะว่า ฉันอาจจะหย่ากับเธอ
You know, not knowing where you were... not knowing if you're coming home... not knowing if I'm gonna get that phone call saying that you wouldn't be.รู้ไหม, เพราะว่า ชั้นไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหน... ไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาหรือเปล่า... ไม่รู้ว่าชั้นจะได้รับแจ้งโทรศัพท์ ว่าคุณไม่อยู่แล้ว
And you were in the tree because...?และคุณอยู่ในต้นไม้ เพราะว่า ... ?
Everyone except me, because, sadly, I was not there.ยกเว้นฉัน... เพราะว่า ช่างน่าเศร้าที่ฉันไม่ได้มาดู
They don't call me "Everhard" because I've only got one bullet in the chamber.พวกเขาไม่ยอมเรียกฉัน "Everhard" เพราะว่า ฉันมีกระสุนปืนอยู่นัดนึงในห้อง
When you put a rifle on someone, you don't want to put it right against their back, 'cause it makes it real easy to do... that!เวลาที่เธอจ่อปืนไรเฟิลไปที่ใคร อย่าจ่อชิดหลังของคนๆ นั้น เพราะว่า มันจะง่ายต่อการทำ...
Are you so angry because the other person is me?ที่คุณโกรธ เพราะว่า คนอื่นคือฉันใช่มั้ย?
All right, she clipped Matt because he was cheating, right?เอาล่ะ! เธอเชือด แมท เพราะว่า เขานอกใจ,ใช่มั๊ย?
Uh, that's impossible, because he's there! There he is!อุ้ย เป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่า นั่น เค้าอยู่นั่นไง
I shopped because i was bored and lonely--ชั้นช็อป เพราะว่า ชั้นเหงาและเบื่อ
I couldn't save her at that time, because i was bound, i was nothing, but this time the tables have turned!ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้ในเวลานั้น เพราะว่า ฉันกระโดดเข้าไป, ฉันทำอะไรไม่ได้เลย,
Oh, well,I am equally as shocked, because when she said she foundsomething amazing in brooklyn, your gallery never entered my mind.โอ้ อืม ฉันก็ช็อกพอ ๆ กัน เพราะว่า เมื่อหล่อนพูด หล่อนเจออะไรบางอย่างที่บรูคลิน ฉันไม่คิดว่าจะเป็นแกลเลอรี่คุณเลย
I don't know, but I wish I had, 'cause evenif it didn't change anything, she'd know how I felt.ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันน่าจะได้พูดมัน เพราะว่า แม้มันจะไม่เปลี่ยนแปลง อะไรเลย คุณก็รู้ว่าฉันรู้สึกยังไง
Why, because we're dangerous?ทำไม เพราะว่า เราอันตรายเหรอ ?
No, Peter, it's because we could save the world.เปล่า ปีเตอร์ เพราะว่า เราช่วยโลกได้ต่างหาก
Though you'll probably have to down it quickly, because the police will be here in,um... three minutes.ถึงแม้ว่าแน่นอน คุณน่าจะรีบหนีให้เร็วที่สุด เพราะว่า ตำรวจจะมาที่นี้ ในนี้ อืม... ภายในสามนาที
I summoned you here to because it is now the right time to show you what's in the box.เราเรียกท่านมาที่นี้ เพราะว่า มันถึงเวลาแล้วที่จะแสดงให้ท่านดูว่าในกล่องนี้คืออะไร
But you switched to judo because you couldn't count down to 1 in English.แต่ว่านายเปลี่ยนมาเป็นยูโด เพราะว่า นายนับเลขภาษาอังกฤษไม่ได้
It's funny you should say that, 'cause I was looking through some old photos, and looks very, uh-- similar.ตลกดีนะ ที่นายว่าอย่างนั้น เพราะว่า ฉันเคยเปิดดูภาพเก่าๆ และ มันดู เอ้อ
Sam, I have a record because I wouldn't turn my dad in.แซม ชั้นมีประวัติ เพราะว่า ชั้นไม่ยอมซัดทอดพ่อชั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพราะว่า
Back to top