ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นรอง*, -เป็นรอง-

เป็นรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นรอง (v.) be inferior to See also: be disadvantageous Syn. เสียเปรียบ, ด้อยกว่า, เป็นเบี้ยล่าง Ops. เป็นต่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
bye(บาย) n. การผ่านข้ามไปเล่นในรอบต่อไป,สิ่งที่เป็นรอง,สิ่งสำรอง -Id. (bye the bye อย่างไรก็ตาม)
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
subjacent(ซับเจ'เซินทฺ) adj. อยู่ใต้,ข้างล่าง,เป็นพื้นฐาน,เป็นรอง., See also: subjacency n., Syn. underlying
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj
English-Thai: Nontri Dictionary
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subsidiary (adj.) เป็นรอง See also: สำคัญน้อยกว่า Syn. minor, subordinate
secondbest (adj.) ซึ่งเป็นรองชนะเลิศ
vice-presidency (n.) การเป็นรองประธาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Troy appoints Shirley Bennett as his second-in-command, at which point,เป็นรอง ผบ. ซึ่งทำให้เพียร์ซ ย้ายข้างไปอยู่กับอาเบด
Vice consul of the Spanish embassy.เป็นรองกงศุลสถานฑูตสเปน
Outnumbered a thousand to one, but you didn't stop. You just...เป็นรองถึงหนึ่งต่อพัน แต่ท่านก็ไม่ถอย
Being vice presidential pick of McKinley High's first two-term president would look really good on your college resume.เป็นรองประธานของคนที่ถูกเลือก เป็นประธานสองเทอมซ้อน คนแรกของแมคคินลีย์ น่าจะดีกับประวัติการศึกษาของนาย
Lead shoes!เป็นรองเท้าตะกั่วน่ะ
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
They were special shoes, brown.มันเป็นรองเท้าพิเศษ, สีน้ำตาล
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
He's got company, if you know what I mean.เค้าเป็นรองประธานเชียวนะ!
You can work as long as you want here, I'm a vice president now.คุณจะทำงานที่นี่ได้ตราบเท่าที่คุณต้องการ... ผมได้เป็นรองประธานแล้ว
It's like all of my life, everyone's always told me, "You're a shoe!มันเหมือนตลอดชีวิตหนู ทุกๆคนบอกหนูว่า เธอเป็นรองเท้า
Then today I stopped and said, "What if I don't wanna be a shoe?แต่ถ้าวันหนึ่งหนูเริ่มถามว่า ถ้าหนูไม่อยากเป็นรองเท้าล่ะ
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้.
They the only shoes you got?นั่นเป็นรองเท้าคู่เดียวที่หลานมีเรอะ
Walter, I think we're the underdogs.วอลเตอร์ ท่าทางเราจะเป็นรองนะ
You're John Connor's spouse and second-in-command.คุณคือคู่ชีวิตของจอหืน คอนเนอร์ และเป็นรองผู้บัญชาการ
You already cost us five points in the standings.พวกกูเป็นรองแล้ว 5 คะแนนเลยนะมึง
We're going with him, Kate. He's made me deputy.เราจะไปกับเขาด้วยนะ เคท เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองฑูตฉ
I'm number two now. I couldn't wait to tell you.ฉันได้เป็นรองแล้ว ดีใจมากๆ เลย
That's how I'm going to get the U.S. Senate to confirm my vice president, do nothing?นั่นจะทำให้วุฒิสภาสหรัฐ ยืนยันการเป็นรองประธานาธิบดีของผมใช่ไหม?
I'll be the Vice President. President, a toast?ฉันจะเป็นรองประธาน ท่านประธาน ดื่ม
We're big, yes. Theres are the boots.ใช่เลย แล้วนี่เป็นรองเท้าบู้ท
Look, I have followed you around and listened to your half-assed wisdom.ผมเป็นรองประธานฝ่ายบริหาร ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง
Linderman's requested a meeting with you at his casino tonight.คะแนนผมยังเป็นรอง 4 จุด
Those orders were given by Caroline Reynolds, who was Vice President at the time.คำสั่งนั่นได้มาจาก แคโรลีน เรย์โนลด์ คนที่เคยเป็นรองประธานาธิบดีตอนนั้น
I'm also here to inform you that big mike has ordered me to interview and choose the new assistant store manager as my punishment.และผมก็มาที่นี่เพื่อบอกทุกคนว่า บิกไมค์สั่งให้ผมสัมภาษณ์ และเลือกผู้ที่จะมาเป็นรองผู้จัดการของร้าน เป็นการลงโทษของผม
I'd be honored to serve as junior Senator from New York.ผมเป็นเกียรติที่จะได้เป็นรองวุฒิสมาชิกจากนิวยอร์กครับ
The other two victims - one was a vice principal,ส่วนอีก 2 คน คนนึงเป็นรอง ผอ.
Rita made me vice president in charge of wedding rings,ริต้าแต่งตั้งฉันเป็นรองประธานเรื่องแหวนแต่งงานน่ะ
WAITS AN AVERAGE OF 3 HOURS FOR A 10-MINUTE VISIT, MANDATORY STRIP SEARCH.เธอเป็นรองประธานการตลาดใน เมืองซินซิเนติ จนถึงปี 99 ก็ย้ายมานี่
A treasure that is second to none.สมบัติที่ไม่เป็นรองใคร
Put that down! - Alright, that's it. I've had with you.\ อ่ะฮ่า ก็เท่านั้นเอง ตอนนี้นายก็ตกเป็นรองฉันแล้ว
I'm a VP at Hein Dragg, it's a brokerage firm.ผมเป็นรองประธานที่เฮนแดรก เป็นบริษัทนายหน้า
Every day, the needs of honest citizens are put second to greed and personal gain;ทุกๆ วัน ความสำคัญของเหล่าประชาชนที่ซื่อสัตย์ กลับตกเป็นรองคามโล และ ผลประโยชน์ส่วนตัว
As of yesterday, I am the senior vice president in charge of corporate publicity.เมื่อวานนี้ ฉันเป็นรองประธานอาวุโสของสหกรณ์หลวง
He's been patty's second for years.เค้าเป็นรองจากแพตตี้มาหลายปีแล้ว
Daniel, you're vice president of your firm, you're head of research.แดเนียล คุณเป็นรองประธานบริษัท คุณเป็นหัวหน้าการวิเคราะห์
Daniel is vice president and head of research.แดเนี่ยลเป็นรองประธาน และหัวหน้คณะวิจัย
Starts in litigation working antitrust but quickly gets bumped up to associate general counsel.เริ่มจากฟ้องร้องต่อต้านการผูกขาด แต่อยู่ดีๆ ก็เลื่อนตำแหน่งเป็นรองที่ปรึกษาทางกฎหมาย
Despite that, he'll just keep on challenging Rindaman.เขาอาจเป็นรองรินดาแมน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นรอง
Back to top