ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นพวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นพวก*, -เป็นพวก-

เป็นพวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นพวก (v.) be a member of See also: sit on
เป็นพวก (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
group-up groupแบ่งเป็นพวก ๆ แบ่งเป็นรุ่น ๆ แบ่งเป็นกลุ่ม
norman(นอร์'เมิน) n. ชาวนอร์แมนที่เป็นพวกสแกนดิเนเวียน
pigeonhole(พิจ'เจินโฮล) n. ช่องสำหรับนกพิราบเข้าไปอาศัย,ช่องเล็ก ๆ ของตู้หรือโต๊ะสำหรับใส่กระดาษ จดหมายและอื่น ๆ vt. เก็บไว้อ้างอิง,เอาซุกไว้,ใส่ในช่อง,แยกออกเป็นพวก ๆ, Syn. timid
win(วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ, See also: winnable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
gregarious(adj) ซึ่งอยู่เป็นพวกเป็นฝูง,ชอบอยู่เป็นกลุ่ม,ชอบสังคม
teamwork(n) การทำงานเป็นพวก,การทำงานเป็นทีม,การกระทำร่วมกัน
winnow(vt) สีข้าว,จัดเป็นพวก,โปรย,ผัด,กรอง,ร่อน,ถอน,แยก,พัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What are you? The fucking defender of all things white?คุณเป็นอะไร เป็นพวก ผู้พิทักษ์คนขาวรึไง
Jules, those A-ha guys are Norwegian.จูลส์ พวก อะฮ๋่าา นั้นนะ เป็นพวก นอร์เวย์
It's just Arthur's one of these real rough, tough, save-the-world kind of men.มันก็แค่ ฉันเห็นว่า อาเธอร์เค้า เป็นพวก แข็งแกร่ง น่ะ
Don't know. Maybe FBI.ไม่รู้สิ บางที เป็นพวก FBI
Etain, our Pict scout. She found you.อีเธน เป็นพวก พิ๊ค เธอต่างหากที่เจอนาย
So Vince was a scam artist, this woman Jane's a thief,วินซ์ เป็นพวก ต้มตุ๋น ป้าคนนี้ก็เป็นโจร
No, it wasn't. It was the UVF.ไม่ใช่ ไม่ใช่แน่ เป็นพวก UVF
Three weeks ago, you said you were disappointed that I didn't have a lizard baby.เธอผิดหวังมาก ที่ลูกของชั้นไม่ใช่จิ้งจก ห้านาทีก่อน เธอพูดว่า ครูชู เป็นพวก ต้องเป๊ะให้ครบ 12 ขั้นตอน
Ah. a member of the land-owning classes.อ่อ เป็นพวก มีที่ดินเป็นของตัวเอง
Liber8 is among the leading edge.พวก ลิเบอร์8 เป็นพวก หัวรุนแรง
Some kind of fossils, right?เป็นพวก ฟอสซิล ใช่ไหม ?
Are you straightedge like I am?เป็นพวก ไม่ดื่มเหล้า ไม่มั่วเซ็กส์ เหมือนชั้น?
Like a leaf eater. That way I could play the, uh, dominant predator.เป็นพวกกินใบไม้เป็นอาหาร ต่อมา ฉันก็จะเล่นเป็น อ่า ผู้ล่า
It was these shampoo bottles that sent them on their quest.เป็นพวกขวดแชมพู ที่ส่งพวกเขาออกสำรวจ
Those are expensive, hardly something you can fence on the street.เป็นพวกของมีราคาแพง มันเป็นอะไรที่ขายยากตามท้องถนน
Betraying your country and auctioning off its secrets.เป็นพวกขายชาติ ขายความลับของชาติ
He's kind of a loser at school, but he gave me a ride home, and we made out in my pool.เป็นพวกขี้แพ้ประจำโรงเรียน เขามาส่งผมที่บ้าน แล้วเราก็ร่วมรักกันในสระน้ำ
Was it even a local?เป็นพวกคนท้องถิ่นหรือเปล่า
Grim, bearded, stinking barbarians that would row across the Narrow Sea and steal us from our beds.เป็นพวกคนเคร่งขรึมไว้หนวดเครา มีกลิ่นตุและไร้อารยธรรม ที่จะออกเรือข้ามทะแลแนร์โรว์
They were half man, half monkey.เป็นพวกครึ่งคนครึ่งลิง
They found vampire religion, so nobody's coming to save you.เป็นพวกคลั่งศาสนา ไม่มีใครมาช่วยเธอแล้ว
Are you a religious man, Scofield? Never really thought about it.เป็นพวกคลั่งศาสนารึเปล่า?
Is he a maniac?เป็นพวกคลุ้มคลั่งรึป่าวนะ
A couple of local bulletheads.เป็นพวกค้ายาในพื้นที่
Impervious...เป็นพวกคิดตื้น... ..
It's a family of biters.เป็นพวกชอบกัดทั้งบ้าน
Into bony old white ladies?เป็นพวกชอบคนแก่หนังหุ้มกระดูก
Middle Eastern or African.เป็นพวกตะวันออกกลางหรือแอฟริกา
What a bunch of persistent guys.เป็นพวกตื๊อไม่เลิกชะมัดเลยวุ๊ย
It was the military. They know he's in here.เป็นพวกทหาร พวกเขารู้ว่าบาบี้อยู่ที่นี่
Most of whom you put away.เป็นพวกที่คุณจับมาเกือบทั้งหมด
The ones we've been muling your handguns to?เป็นพวกที่ซื้อขายอาวุธปืนให้พวกคุณใช่ไหม
The, uh, ones we've been muling your handguns to?เป็นพวกที่ซื้อขายอาวุธปืนให้พวกคุณใช่ไหม
The ones we've been muling you handguns to?เป็นพวกที่ซื้อขายอาวุธปืนให้พวกคุณใช่ไหม
Those are the folks who came calling without an invitation.เป็นพวกที่มาแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้า
Those are some contentious items you might not want to put on the block.เป็นพวกที่ยังคลุมเคลือ คุณยังเอาออกประมูลไม่ได้
They are very hard to kill.เป็นพวกที่ยากจะสังหาร
The marshals decided to practice their quick draws with each other.เป็นพวกที่เกรงกลัวในพระเจ้า นายอำเภอตัดสินใจที่จะซ้อม
These are the ones refused to go.เป็นพวกที่ไม่ต้องการย้ายไปไหน
He's one of the lindo park assassins. Daws followed him here.เป็นพวกนักฆ่าของลินโด ปาร์ก ดอวส์ตามเค้ามาถึงนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นพวก
Back to top