ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นกิจวัตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นกิจวัตร*, -เป็นกิจวัตร-

เป็นกิจวัตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นกิจวัตร (adv.) often See also: frequently, generally, repeatedly, time and again Syn. เป็นประจำ, เสมอ
English-Thai: HOPE Dictionary
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Patterns, routines, a wheel of self-abuse.มีแบบแผน เป็นกิจวัตร กงล้อแห่งกรรม
That was his routine.นั่นเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา
I know, Morgan. It's a real rarity we'd be all drinking'.ปกติแล้วพวกเราก็เมากันเป็นกิจวัตรไม่ใช่เรอะ
That's fine. It's just, somebody has to establish the routine--ไม่เห็นเป็นไร ก็แค่บางคน ต้องทำอะไรที่เป็นกิจวัตรเท่านั้นแหละ--
It's a routine, and I like it.มันเป็นกิจวัตร ที่ฉันชอบ
They had a routine,and he watched them.พวกเธอมีสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตร เขาเฝ้ามองพวกเธอ
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่
It's a cliche for a reason,and it's marvin's routine.มันเป็นเหตุผลไงล่ะ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของมาร์ติน
I'll call garcia. Then he's probably got the same routine every day.แล้วเป็นไปได้ว่าเขาทำมันเหมือน เป็นกิจวัตรทุกวัน
What your habits were.คุณทำอะไรเป็นกิจวัตร
I think he's a common poacher.ผมคิดว่าเขาบุกรุกป่าจนเป็นกิจวัตร
Seemed routine.ดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวัน
But Coach Sylvester, this is the most elaborate routine the Cheerios!แต่โค้ชซิลเวสเตอร์คะ นี่มันเป็นกิจวัตรที่ซับซ้อนที่สุด เท่าที่ทีมเชียร์เคยทำแล้วนะคะ
Not just a flip book. His routine.ไม่ใช่แค่สมุดคำ เป็นกิจวัตรของเขา
Sammy's never late because Sammy sticks to a schedule, a routine.เมื่อแซมมี่มาถึง แซมมี่ไม่เคยสาย เพราะแซมมี่ ยึดตารางเวลา ทำเป็นกิจวัตร
I think we can skip the routine visits.ฉันคิดว่าเราสามารถข้าม การมาเยี่ยมที่เป็นกิจวัตรนี่ไปซะ
Because everything is usually your fault.ก็เพราะเธอชอบทำผิด เป็นกิจวัตรอยู่แล้วนี่
What do you do for a living?อาจเป็นกิจวัตรประจำวัน
Pillow fighting was a way of life for them.หยิบหมอนมาสู้แทบเป็นกิจวัตร
Jake craves routine.เจคควรได้ทำอะไรที่เป็นกิจวัตร
It became a daily thing.มันกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน
In my hands, the transorbital lobotomy has become as routine as... filling a cavity.ผมรักษาด้วยวิธีTransorbital Lobotomy จนเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วก็เหมือนกับ... การอุดฟันนั่นแหละครับ
Small hands, addicted to routine.มือเล็ก มีนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวัน
You know, it's a really filthy habit you got there.คุณรู้ไหมว่า มันออกจะเป็นกิจวัตรที่เเย่เอามากๆที่คุณอยู่ที่นั่น
That was routine. Telling you every day we have no new leads isn't.มันเป็นกิจวัตรเลย ที่ต้องบอกคุณทุกวัน
The bobble on the left side has been badly chewed, which shows he's a man of a nervous disposition, but...- บอลข้างซ้ายของหมวกโดนเคี้ยว ซึ่งหมายถึงว่าเขากังวลเป็นกิจวัตร แต่...
I think their approach to practice is that it's like a day job.ผมคิดว่าพวกเขาทำการฝึกซ้อมซะจนมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว
Because we do. You did this morning.เพราะมันเป็นกิจวัตร ลูกเองก็ทำเมื่อเช้า
I goes alone. I's a feature of habit.ฉันไปคนเดียว ฉันทำเป็นกิจวัตร
Pretty soon, you know, it just all becomes routine.และไม่นาน แบบว่ามันก็กลายเป็นกิจวัตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นกิจวัตร
Back to top