ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทพบุตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทพบุตร*, -เทพบุตร-

เทพบุตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทพบุตร (n.) god See also: male deity, angel, divinity Syn. เทพยดา, เทวดา Ops. เทพธิดา
English-Thai: HOPE Dictionary
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um i think mr. Handsomeอืม ฉันว่า คุณเทพบุตร
Did someone order a townie?พ่อเทพบุตรมาแล้วสินะ?
Huh? You fucking, fucking golden boy.อะไรนะ คุณเป็นพ่อเทพบุตร
I'll be the only angel you need.ผมจะเป็นเทพบุตรในฝันของคุณ
A flower boy.อ้า, เทพบุตร? kkotminami : หมายความว่าผู้ชายที่ดูดีหนะ
It'll be just one time for my special angel's special day.แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเองน่า... เพื่อลูกชายเทพบุตรสุดรักของผม.. วันเกิดด้วยน้ะ..
Congratulations, Warren Beatty.ยินดีด้วย.. พ่อเทพบุตรนักรัก
I'd rather you were Mr. Sneaky Killer Ninja Assassin, but, hey, a guy can't be picky in the sidekick market, huh?ผมอยากให้คุณเป็น มือสังหารแอบแฝง ในหนังเรื่องแค้นสังหาร เทพบุตรนินจามหากาฬ แต่ว่าเพื่อน นายไม่ได้เป็นนักเลือกจู้จี้ขี้บ่น กับเพื่อนร่วมงานหรอกน่ะ?
Are you an angel?คุณเป็นเทพบุตรเหรอค่ะ?
Oh my god!ไม่! ตอนนั้นนิคเหมือนเทพบุตรในชั้นเรียนเลย
Yeah, good, Sam. Find the silver lining.เย้ ดีมากแซม หาพ่อเทพบุตรนั่นต่อเหอะ
Because I'm no fucking angel, Nelson!ผมไม่ใช่เทพบุตรนะเนลสัน!
He used to be my guardian angel, but he said I was too much work.เขาเคยเป็นเทพบุตรผู้พิทักษ์ของฉัน แต่เขาบอกว่าฉันงานยุ่งเกินไปแล้ว
This fellow here is the true hero in my heart!คุณชายที่อยู่ตรงนี้ต่างหากคือเทพบุตรในใจข้า
Sorry. (Door opens and closes) Hey, Angel-face!- ขอโทษที เฮ้ พ่อเทพบุตร
"and the Real Boy one more chance." But thenกับพ่อเทพบุตร ยอดชายอีกครั้ง แต่จากนั้น
But you didn't because... he wants to help 'cause he's a Saint.แต่คุณก็ไม่เพราะ... เขาต้องการช่วยเพราะเขาเป็น เทพบุตร
I may be as pretty as an angel, but I sure as hell ain't one.หน้าตาข้า อาจหล่อเหมือนเทพบุตร แต่เผอิญเขี้ยวลากดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทพบุตร
Back to top