ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มแรง*, -เต็มแรง-

เต็มแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มแรง (v.) do with all one´s strength See also: do with all one´s might Syn. สุดแรง, สุดแรงเกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at full stretch (idm.) เต็มแรง See also: สุดแรง, เต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of my mom's boyfriends started beating her and I fucking just picked up a bottle and busted it over his head.ชั้นเห็นงั้น ก็คว้าขวดแก้วมาฟาดกบาลเค้าเต็มแรง
When the ball comes, take a real hard slice at it, whamพอลูกมา หวดเต็มแรงเลย
Did you have to use the full blast on him?เธอต้องทำเขา เต็มแรงด้วยเหรอ ?
Pure power in your hand... dissipates ghosts instantly.ฟาดลงไปเต็มแรง ผีจะหายไป
Feed her! FEED HER!เบ่งให้เต็มแรง เอาเยอะๆ
She's saying that in the Mexican tradition, the padrinos, or the godparents basically, pay for the wedding.โอ้ว มันเจ็บอ่ะ เค้าปาเต็มแรงเลยหรอ [เหมือนเด็กที่ร้องไห้]
Dad, I know how you care about the crib, but it would mean a lot to us to have the wedding here.[ขว้างโดนกำแพงเต็มแรง]
Men kill to fulfill a sexual compulsion. Women don't.ผู้ชายฆ่าเพื่อเติมเต็มแรงผลักดันทางเพศ แต่ผู้หญิงไม่ใช่
You know when I crush someone, I'm the style to crush them well.เวลาฉันคิดจะเหยียบย่ำใคร ฉันก็จะเหยียบให้เต็มแรง
Let's give it one more try before going for a C-section.เบ่งครั้งสุดท้ายให้เต็มแรงเลยนะ ถ้าเด็กยังไม่ออกมา เราจะเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัด
He decked me flat out, threw me in the car and locked me in the nuthouse.มันเลยชกฉันซะเต็มแรง แล้วโยนฉันใส่รถและก็จับขังไว้ในโรงพยาบาลบ้า
These are fighters, they have been bred for war.ศัตรูของเราได้เรียกเต็มแรง
The second time, it just hits you so hard!วิเศษ ครั้งที่สอง มันอัดนายเต็มแรงและครั้งที่สามมัน...
Now, imagine them running full pelt into a plate glass window.ลองนึกภาพพวกเขาวิ่งเต็มแรง ใส่กระจกธรรมดาสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มแรง
Back to top