ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มประดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มประดา*, -เต็มประดา-

เต็มประดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มประดา (adv.) very See also: awfully, terribly, too much Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มทน, เต็มที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's my son's word against the word of a drug-dealing savage who practically froths at the mouth.เป็นโลกของลูกชายผม ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อค้ายา ที่ป่าเถื่อน คนที่เห็นอยู่ว่า เป็นขี้ยาเต็มประดา
Looks like you're going to have a bumper crop this year. See, I told ya,ดูเหมือนปี้นี้จะมีผลให้เก็บเกี่ยวเต็มประดา เห็นไม๊ ฉันบอกคุณแล้ว,
What are you talking about? Your face has glum written all over it!หน้าพี่น่ะ บ่งบอกว่าเศร้าซะเต็มประดา
Answer it. You know you want to.รับสิ คุณอยากจะรับเสียเต็มประดานี่
I'm sure we could all do with a good ironic laugh right now.ผมมั่นใจว่าทุกคนอยากหัวเราะ กับคำประชดนั่นเสียเต็มประดา
Choose looking up old flames, desperate to believe that you don't look as bad as they do.เลือกตามหาถ่านไฟเก่า อยากเชื่อเต็มประดาว่า เราไม่ได้แก่หง่อมอย่างเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มประดา
Back to top