ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มกำลัง*, -เต็มกำลัง-

เต็มกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มกำลัง (adv.) with all one´s might See also: with all one´s strength, fully Syn. สุดกำลัง, สุดความสามารถ, สุดฝีมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Full power ninety degrees.เต็มกำลัง เก้าสิบองศา
I'll take that as a yes.ฉันจะถือว่านั่นคือตกลง ทางขึ้นเต็มกำลัง
They're harmless!เดินหน้า เร่งเต็มกำลัง!
And if we have to talk to you again, we'll do everything in our power to keep it very private.และหากจำเป็น เราคงต้องขอพบคุณอีกครั้ง เราจะทำเต็มกำลังสามารถ เพื่อจะเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับ
It's not so easy without a training room, but we're doing what we can.แต่ลำบากตรงที่ยังไม่มีห้องฝึกน่ะ แต่เราก็ทุ่มเต็มกำลังอยู่แล้ว
She'll not harm us. Full-bore and into the abyss.เดินหน้าเต็มกำลังเข้าไปที่น้ำวน!
The RAF continues to give all the support in its power... to the Allied armies in northeastern France and Belgium.ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อหนุนกองทัพพันธมิตรในทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ฝรั่งเศส และ เบลเยี่ยม ทางรถไฟ และท้องถนนต่างๆ
It's okay to run away if you run with full speed.มันก็ไม่แย่ที่จะวิ่งหนี ถ้าคุณวิ่งอย่างเต็มกำลัง
It's no use, sir! Even at full power the cannon doesn't affect it.ไม่มีประโยชน์หรอกครับ ขนาดเรายิงเต็มกำลัง มันยังไม่สะเทือนเลย
Yes, General Ahead fullครับท่าน เดินหน้าเต็มกำลัง
Protective custody. Where's the commissioner?อารักขาสองคนให้เต็มกำลัง แล้วผู้การโล๊บอยู่ที่ไหน
We shall strike now with full force.เราจะพุ่งโจมตีเต็มกำลัง
"Set waterwheel 1 to full thrust."เซทกังหันน้ำตัวที่1 ดันน้ำเต็มกำลัง
Waterwheel 1 . Full thrust.ตัวที่1 ดันน้ำเต็มกำลัง
Mount Rushmore! Hard to starboard!เทือกเขารัชมอร์ กราบขวาเต็มกำลัง
All engines, ahead full! Let's take her up to 26,000 feet.ทุกเครื่องเดินหน้าเต็มกำลัง ไต่เพดานไปที่ 26,000 ฟิต
Let's get a move on. We have work to do.เดินหน้าเต็มกำลัง เรามีงานที่ต้องทำแล้ว
Aye, aye, captain.-รับทราบครับ ถอยเต็มกำลัง
With all due respect,agent Harris,ฉันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
Ahead, full.มุ่งไปเต็มกำลัง ควีก คุณกำลัง...
Then he's bound to beef up police presence in the Southeast.แล้วเขาส่งตำรวจ ออกลาดตระเวนในพื้นที่เต็มกำลัง
Hit him again... Full power.ช็อตเขาอีกครั้ง เอาให้เต็มกำลัง
Full power now. Now!เดินเครื่องเต็มกำลัง เร็ว!
Maximum warp. Punch it.วาปเต็มกำลัง เหยียบเลย
Engines at maximum warp captain.เครื่องยนต์วาปเต็มกำลังแล้วกัปตัน
Go to maximum warp. Push it!เดินหน้าวาปเต็มกำลัง เหยียบเลย
Dilithium chambers at maximum captain.ห้องเครื่องไดลิเที่ยมเดินเต็มกำลังครับกัปตัน
A.T. field, full power!ปล่อยสนามพลัง A.T. เต็มกำลัง!
Your initiative should be fully operational within 12 cycles.แผนของท่านจะปฏิบัติได้เต็มกำลัง ภายใน 12 ไซเคิล
Overfire all reactors.เดินเครื่องปฏิกรณ์ทั้งหมดเต็มกำลัง
They fired at us with everything they had.พวกมันยิงเราเต็มกำลัง
The police are doing everything they can.ตำรวจกำลังพยายามเต็มกำลัง
Maintain course, full ahead.เดินหน้าเต็มกำลังต่อไป
FBI has got him on the most-wanted list, the U.S. marshals are out in full force, and there's a bounty on his head.เอฟบีไอระบุเขาเป็นผู้ร้าย ที่ต้องการตัวที่สุด ตำรวจศาลก้ออกล่าเต็มกำลัง แถมยังมีค่าหัวเขาอีกด้วย
We'll launch a full attack on all the fronts.เราจะโจมตีเต็มกำลัง ทุกแนวรบ
Garcia, those storm chasers at the university we talked to, they should be out in full force.การ์เซีย พวกไล่ล่าพายุ ของมหาวิทยาลัยที่เราคุยด้วย เขาต้องออกล่า เต็มกำลังแน่
Would you trust his life to a complete stranger?ฉันจะทำทุกอย่างเต็มกำลัง เพื่อปกป้องเขา
All engines, ahead flank.เครื่องยนต์ทั้งหมด เดินหน้าเต็มกำลัง
All engines ahead. Aye, sir!เครื่องยนต์เดินหน้าเต็มกำลัง ครับผม
Engines ahead, flank.เครื่องยนต์เดินหน้าเต็มกำลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มกำลัง
Back to top