ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดี๋ยวนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดี๋ยวนั้น*, -เดี๋ยวนั้น-

เดี๋ยวนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดี๋ยวนั้น (adv.) at once See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They turn your insides out. You wanna run home and scrub yourself.เห็นแล้วอยากจะสำรอก อยากจะวิ่ง กลับบ้านไปขัดตัวซะเดี๋ยวนั้น
You don't know, not straight away.คุณไม่รู้หรอก อย่างน้อยก็ไม่ใช่เดี๋ยวนั้น เหมือนกับว่า...
You were unconscious and I had to make a decision.คุณหมดสติไป แล้วผมก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้น.
Should have sacrificed him then, but I foolishly let him go.น่าจะสังเวยเขาซะเดี๋ยวนั้น แต่ฉันโง่ปล่อยเขาไป
I wish she had just broken up with me right there, and put me out of my misery.ใช่ ผมได้แต่หวังว่า เธอน่าจะบอกเลิกกับผมเดี๋ยวนั้นเลย ช่วยให้ผมพ้นทุกข์ไปซะ
But at that time, I realized that if I was going to confess, I needed to do it then.แต่ตอนนั้น ฉันรู้ว่าถ้าฉันจะสารภาพออกไป ฉันจะต้องทำเดี๋ยวนั้น
I'll have them willing to kill each other for that solo.ฉันจะทำให้พวกเขาเต็มใจฆ่ากันเอง เพื่อการแสดงเดี่ยวนั้น
All of a sudden, you know everything?นายรู้ทุกอย่างเดี๋ยวนั้นเลยงั้นสิ
Oh, that's a great idea. What's to stop me from being killed instantly?โอ้ ความคิดเจ๋งดีนี่ แล้วอะไรจะมาหยุด ไม่ให้ฉันโดนฆ่าตายซะเดี๋ยวนั้นล่ะ
You dared him to kill you right off the bat?คุณกล้าที่จะบอกให้เขาฆ่าคุณ เดี๋ยวนั้นเลยงั้นเหรอ?
I don't really think that's a good idea.และขอให้คุณแต่งงานกับผม ตอนนั้นและเดี๋ยวนั้น
It took... all my strength not to just walk over to you and ask you to marry me right then and there.ซึ่งมันทำให้ผมขาดกลัว ที่จะเดินเข้าไปหา และขอให้คุณแต่งงานกับผม ตอนนั้นและเดี๋ยวนั้น
All of a sudden, she got all the love... all the attention.แล้วปุบปับเดี๋ยวนั้น เธอได้รับความรัก ได้รับความสนใจ
Secondly, people don't go around saying what they feel whenever they feel it.อย่างที่สอง ไม่มีใครพูดสิ่งที่คิดเดี๋ยวนั้นหรอก
My desire for men was something so shocking to me that it, probably, made me want to be a woman.ความปรารถนาในตัวผู้ชาย เป็นสิ่งที่ช็อกมากสำหรับฉัน มันอาจ ทำให้ฉันอยากเป็นผู้หญิง ฉันอยากเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนั้นเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดี๋ยวนั้น
Back to top