ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เช็ดหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เช็ดหน้า*, -เช็ดหน้า-

เช็ดหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เช็ดหน้า (v.) scrub one´s face See also: rub the face dry, wipe one´s face
English-Thai: HOPE Dictionary
hankie(แฮง'คี) n. ผ้าเช็ดหน้า
hanky(แฮง'คี) n. ผ้าเช็ดหน้า
hemstitch(เฮม'สทิช) n. ลายประดับจากการดึงเส้นด้ายออก,การเย็บอย่างเย็บริมผ้าเช็ดหน้า. vt. เย็บโดยวิธีดังกล่าว
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
towel(เทา'เอิล) n. ผ้าขนหนู,ผ้าเช็ดตัว,กระดาษเช็ดมือเช็ดหน้า, -Phr. (throw in the towel ยอมแพ้) vt.เช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษดังกล่าว
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe
wiper(ไว'เพอะ) n. ผู้เช็ด,ผู้กวาด,ผู้ปัด,ผู้ถู,สิ่งที่ใช้เช็ด, (กวาด,ปัด,ถู) ,ผ้าเช็ดหน้า,ที่ปัดน้ำฝน
English-Thai: Nontri Dictionary
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handkerchiefsผ้าเช็ดหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
handkerchief (n.) ผ้าเช็ดหน้า
hankie (n.) ผ้าเช็ดหน้า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. handkerchief
hanky (n.) ผ้าเช็ดหน้า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. handkerchief
tissue (n.) กระดาษบางๆ สำหรับเช็ดหน้าหรือเช็ดมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wash his windows, scrub his toilet anything I could do to get my hands on that little clear pill that would bring back...เช็ดหน้าต่าง ล้างห้องน้ำ อะไรก็ได้. .
Carry this handkerchief with you.เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ไปด้วยนะ.
Show her this handkerchief and beg her to spare your life.ให้เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ขึ้นมาให้นางดูซะ แล้วร้องขอชีวิตต่อนาง.
Cousin, you better take this handkerchief.น้องซัง, เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ไปดีกว่า.
Shuang'er, leave quickly with this handkerchief.ลูกซัง, เจ้ารีบหนีไปพร้อมกับผ้าเช็ดหน้านี่ซะ.
My cousin has the handkerchief as well!พี่ข้าก็มีผ้าเช็ดหน้าเหมือนกัน !
You want to save two lives with one handkerchief.เจ้าต้องการช่วยชีวิตสองชีวิตด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวงั้นรึ.
Put your handkerchief away.เก็บผ้าเช็ดหน้าไปเสีย
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน
Fucking rich-ass bastards Can't lose nothing but cigarette butts and dirty-ass handkerchiefsพวกเศรษฐีขี้ตืด ไม่มีทำร่วงนอกจากก้นบุหรี่ กับ ผ้าเช็ดหน้าโสโครก
Take the window-washing scaffoldingลงทางนั่งร้านเช็ดหน้าต่าง
A man with a handkerchief, Wow, I didn't know they made those anymore,ผู้ชายที่มีผ้าเช็ดหน้า ว้าว ไม่นึกว่ายังจะมีอยู่
Oh, OK, All right, I shouldn't have taken this from you, I'll buy you a new one,โอ้ โอเค ได้ครับ ฉันไม่น่ารับผ้าเช็ดหน้านี่มาเลย เดี่ยวซื้ออันใหม่ให้แล้วกันนะคะ
Do I have to clean the windows only with this?ฉันต้องทำเช็ดหน้าต่าง ด้วยไอ้นี่หรอ?
He is filthy. I need some wipes.เขาเป็นคนที่โสโครกมาก ผมต้องการผ้าเช็ดหน้า
Mr. Drake, we are also sending up some wipes.คุณเดรค พวกเขาได้ส่งผ้าเช็ดหน้าขึ้นไปให้คุณเช่นกัน
Ralph nader uses the wipes. He loves them.ราล์ฟ เนเดอร์เขาชอบใช้ผัวเช็ดหน้า เขาชอบใช้ผ้าเช็ดหน้าตลอด
Oh, god. Wipe.โอ้ พระเจ้า ผ้าเช็ดหน้า
We need, we need some wipes down here.เราต้องการ ข้างล่างเราต้องการผ้าเช็ดหน้าสักหน่อย
I don't have any wipes. I'm in jail.ฉันไม่มีผ้าเช็ดหน้าอะไรทั้งนั้น ฉันอยู่ในคุกนะ
I put an extra wipe in your pocket.ฉันใส่ผ้าเช็ดหน้า เอาไว้ในกระเป๋าคุณ
Give me, give me the wipe.เอาผ้าเช็ดหน้ามาให้ฉันๆ
Makino-san can't even afford a handerchief.เธอไม่มีผ้าเช็ดหน้าหรอ
Thank you.มากิโน-ซัง ไม่มีแม้แต่ผ้าเช็ดหน้าของตนเอง
Huh? Domyouji-san is after all, a person that I've admired since I was young.ฉันคืนผ้าเช็ดหน้าให้คุณแล้ว งั้น...
Hey, that's the hankie I gave to Mr. Tum...นั่นคือผ้าเช็ดหน้าที่ฉันให้...
The money the chairman had given me, could have bought fish and rice for a month, but I gave it back in prayer, keeping only his handkerchief.เงินที่ท่านประธานคนนั้นให้ฉัน สามารถ ซื้อปลาและข้าวได้เป็นเดือน แต่ฉันส่งมันคืนขณะอธิษฐาน เก็บไว้เพียง ผ้าเช็ดหน้าของเขา
He picked up my handkerchief. Did you drop yours on purpose?เขาเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉัน เธอแกล้งทำตกหรือเปล่า
Well, you find any more of that, you can make yourself a nice little hankie.ถ้าคุณเจอเศษผ้าแบบนี้อีก คุณอาจจะทำผ้าเช็ดหน้าได้ซักผืนนึง
Might I borrow a handkerchief from someone?ขอยืมผ้าเช็ดหน้าซักผืนได้ไหมครับ
And you, madam, where is your handkerchief?ผ้าเช็ดหน้าของคุณล่ะคุณผู้หญิง
Go on, wipe your face off.ดำเนินต่อไป, เช็ดหน้าของคุณออกจาก.
A bunny handkerchief?ผ้าเช็ดหน้าลายกระต่าย?
I wrapped it with my sister's handkerchief.ผมห่อมันกับผ้าเช็ดหน้าของน้องสาวผม
I got rabbits, handkerchiefs and ladies of the pole drinking Black Label.ฉันมีกระต่าย ผ้าเช็ดหน้า แล้วก็เด็กรูดเสากำลังดื่มแบล็กเลเบิ้ล
Please wipe her face one by one, and bid her farewell one last time.ได้โปรดเช็ดหน้าเธอทีละคน และอวยพรเธอเป็นครั้งสุดท้าย
I think I need a handkerchief because I'm going to cry.ผมอยากได้ผ้าเช็ดหน้า เอาไว้ซับน้ำตาเสียแล้ว
No. Please stop crying. Also...เปล่า แล้วก็... ผ้าเช็ดหน้านั่นของผม
A gift of a handkerchief means goodbye. We must break this stereotype.ให้ของขวัญเป็นผ้าเช็ดหน้าหมายถึงลาก่อน เราต้องละเมิดความเชื่อนี้.
Using your handkerchief to bandage my injury...ใช้ผ้าเช็ดหน้าของคุณมาพันแผลให้ฉัน...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เช็ดหน้า
Back to top