ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อใจได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อใจได้*, -เชื่อใจได้-

เชื่อใจได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื่อใจได้ (v.) trust See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
solid (sl.) เชื่อใจได้ See also: ไว้ใจได้
diamond geezer (sl.) คนที่เชื่อใจได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't this how we got into this mess?เชื่อใจได้แค่ใหนกับสายข่าวคนนี้
The truth is I can't trust you completely, but if you accept this assignment I can develop this trust.ความจริงก็คือ ข้าไม่สามารถเชื่อใจได้อย่างเต็มที่ ถ้าเจ้ายอมรับหน้าที่นี้ ข้าก็จะสามารถเชื่อใจเจ้าได้อย่างเต็มที่
Are the soldiers reliable?ทหารพวกนี้เชื่อใจได้หรือเปล่า
I CAN TRULY TRUST.ผมสามารถเชื่อใจได้จริงๆ
A man of your integrity I feel I can trust.Big love.คนที่มีความซื่อสัตย์ในกลุ่มของคุณ ที่ผมคิดว่าเชื่อใจได้อย่างจริงใจ
Maybe I just wanted to see how trusting and gullible you wereบางทีชั้นแค่อยากเห็นว่าเธอจะเชื่อใจได้แค่ไหน
That i could be trusted?ว่าฉันสามารถเชื่อใจได้
Who do you know in the bureau you can trust?มีใครรู้จักคนในสำนักงานที่เชื่อใจได้บ้างไหม
I need someone I can trust. Can I trust you?ฉันต้องการหาใครสักคน ที่เชื่อใจได้ ฉันจะเชื่อใจคุณได้ไหม
I found someone in government we can trust.ฉันคิดว่าฉันเจอคนในรัฐบาลที่เราเชื่อใจได้
Well, it's really hard to find people that you trust these days.ก็นะ เดี๋ยวนี้มันก็หาคนเชื่อใจได้ยากแล้ว
Don't worry about Martine, she's solid.ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับมาร์ทีน เธอเชื่อใจได้
I want you to direct the most trusted person you have in the Immigration Service that they are to look over all the activities at the Los Angeles Times.ผมอยากให้นายไปหาคน ที่เชื่อใจได้มากที่สุด ในกองตรวจคนเข้าเมือง นั่น ที่พวกเขามองหากิจกรรม ใน นสพ.ลอสแองเจิลลีสไทม์
Someone like you, I can trust.ผมก็เหมือนคุณ ผมเชื่อใจได้
My dad said we can trust them.พ่อบอกว่าพวกเขาเชื่อใจได้
What I need are people that I can trust.ตอนที่ผมหาว่าใครที่ผมจะเชื่อใจได้นะ
We're in the middle of a crisis, and I need people around me I can trust.เราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง และฉันต้องการคนรอบกายฉันที่เชื่อใจได้
I told him you were good for it and to proceed.ผมบอกไปว่า คุณเชื่อใจได้ ให้ดำเนินการได้เลย
President taylor can be trusted.ปธน.เทเลอร์เชื่อใจได้
Yes. we know each other pretty well.ฉันรู้จักเขาดี เชื่อใจได้
Jack Bauer is the most trustworthy, honorable man I know, and he's my friend.แจ็ค บาวเออร์เป็นคนที่เชื่อใจได้มากที่สุด ซื่อสัตย์มากที่สุด เท่าที่ฉันเคยพบ และเขาก็เป็นเพื่อนฉันด้วย
Well, I did not know who I could trust.ใช่ ชั้นไม่รุ้เลย ว่าใครที่ชั้นเชื่อใจได้
So hard to know whom to trust these days, isn't it?ช่วงนี้ออกจะหาคนที่เชื่อใจได้ยากหน่อยนะ จริงมั้ย?
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.เราไม่รู้ว่า มีใครที่เชื่อใจได้ หรือจะหนีไปทางไหน แต่เราต้องอยู่รวมกัน และสู้ ถ้าเราไม่อยากตาย...
Eli, I need someone that I can trustอีไล ฉันต้องการใครบางคนที่ฉันเชื่อใจได้
Just want to share a drink, you know, with one of my closest and dearest friends, who, you know, I can trust with, um, certain things.ผมแค่อยากแชร์เครื่องดื่มด้วย รู้มั้ย กับคนที่สนิทที่สุดและ เป็นเพื่อนรักที่สุด ใครกันล่ะ ที่ผมจะเชื่อใจได้ กับเรื่องบางเรื่อง
That doesn't exactly inspire confidence.นั่นมันไม่ทำให้เชื่อใจได้หรอก
Look, i'm scared. We don't know who to trust anymore.ฟังนะ ผมกลัว เราไม่รู้ จะมีใครพอเชื่อใจได้อีก
My highly reliable deputies are all on alert, but if you feel the need to be more proactive, by all means, grab a stake and have at it.เจ้าหน้าที่ของฉัน ที่เชื่อใจได้ทั้งหมด ก็ทำงานแข็งขันอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอยากให้เรา ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้อีก ทั้งหมดหมายถึงการเข้าไป ปักหน้าอกมันทีเดียว
You can't always trust people.เจ้าไม่สามารถเชื่อใจได้ทุกคน
I knew I could.ว่าแล้วว่าเชื่อใจได้!
You gotta learn who are the people you can trust the people who like you for you and who are the people who just want something.เธอควรได้เรียนรู้ว่า ผู้คนประเภทไหน ที่เธอจะสามารถเชื่อใจได้... ...ใครที่เขาชอบเธอเพราะว่าเป็นตัวเธอ... ...กับใครที่เข้ามา เพราะแค่หวังอะไรบางอย่าง
The people who are offering us this deal cannot be trusted.ผู้คนต่างเสนอให้เรา ทำข้อตกลงที่ไม่อาจ เชื่อใจได้นัก
I need people I can trust.ฉันต้องการคนที่เชื่อใจได้
Naturally, I told the Magister that you were the only vampire in my kingdom that could be trusted with this.โดยปกติแล้ว ฉันได้บอกกับท่านอำมาตย์ คุณเป็นแวมไพร์ตนเดียว ในอาณาจักรของฉัน ที่สามารถเชื่อใจได้ต่อเรื่องนี้
You won the trust of Russell Edgington himself.คุณทำให้รัสเซล เอดจิงตันเชื่อใจได้
But I'm telling you, he can be trusted.แต่กำลังบอกกับคุณอยู่เนี้ย เขาเป็นคนที่เชื่อใจได้
And what makes you think that I would actually believe that the prince will turn rat?แล้วอะไรทำให้นายคิดว่า ฉันจะเชื่อใจได้ยังไง ว่าจะไม่โดนเจ้าชายทรยศเอาทีหลังล่ะ
Because the only one I can count on is me!เพราะสิ่งเดียวที่ฉัน เชื่อใจได้คือตัวฉันเอง!
It was discretionary. I needed people in that room.มันต้องคนเชื่อใจได้ ผมต้องการคนในห้องนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อใจได้
Back to top