ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉยเมย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉยเมย*, -เฉยเมย-

เฉยเมย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉยเมย (v.) be indifferent See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive Syn. ละเลย, เพิกเฉย Ops. ใส่ใจ, สนใจ
เฉยเมย (adj.) indifferent See also: unconcerned, passive Syn. ละเลย, เพิกเฉย Ops. ใส่ใจ, สนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
icicle(ไอ'ซิเคิล) n. เสาน้ำแข็ง,คนที่เฉยเมย, See also: icicled adj.
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy,sluggish
listless(ลิส'ลิสฺ) adj. ไม่มีความโน้มเอียง,ไม่สนใจในสิ่งใด,เมินเฉย,เฉยเมย., See also: listlessness n. ดูistless, Syn. forgetful
poker faceใบหน้าตีหน้าตาย,ใบหน้าเฉยเมย
quiescent(ควิเอส'เซินทฺ) adj. สงบ,เงียบ,นิ่ง,เฉยเมย,เงื่องหงอย,เฉื่อยชา., See also: quiescence n. quiescency n., Syn. quiet,inactive
shrug(ชรัก) vt. ยักไหล่ (เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือดูถูกหรืออื่น ๆ) vi. ยักไหล่ -Phr. (shrug off ไม่สนใจ เฉยเมย สะบัด สลัด บิดตัวและถอดเสื้อออก) n. เสื้อขนสัตว์เอวสั้นแบบหนึ่ง
wooden(วูด'เดิน) adj. ทำด้วยไม้,งุ่มง่าม,แข็งทื่อ,เก้งก้าง,ไม่มีชีวิตชีวา,เฉยเมย,ครบรอบปีที่5,เป็นครั้งที่5, See also: woodenly adv. woodenness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
quiescence(n) ความสงบ,ความนิ่ง,ความเฉยเมย
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blunted affect; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indifferentเฉยเมย [การแพทย์]
Apathyไม่ยินดียินร้าย, เฉยเมยไร้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้น, อาการเฉยเมย, เฉยเมย, อารมณ์เฉยชา, ความเฉยเมยเซื่องซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
poker face (n.) ใบหน้าเฉยเมย See also: ใบหน้าไร้ความรู้สึก
straight face (n.) ใบหน้าเฉยเมย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ!
Of course I'm out of my mind. You're avoiding me, ignoring me!ก็เธออยากหลบฉัน เฉยเมยต่อฉันทำไม
Why have you been so cold to me?ทำไมคุณถึงเฉยเมยกับผมอย่างนี้
Look, Chris, if I don't do something about this, we're gonna grow apart.ฟังนะ คริส ถ้าฉันเฉยเมยกับเรื่องนี้ เรื่องมันจะไปกันใหญ่ ฉันกำลังมีเด็กอยู่ในท้องนะ
Now, I'd have normally gone with only child but, you see, by the way you ignored the quip about your parents I'm gonna have to go with orphan.ปกติผมจะคิดว่าคุณคงเป็นลูกคนเดียว แต่ดูจากที่คุณออกอาการเฉยเมยสุดๆ ตอนที่ผมล้อเลียนพ่อแม่ของคุณ ...ผมจะทายว่าคุณคงเป็นเด็กกำพร้า
Those are mine.เมื่อกฏที่เขาให้สัตย์ ว่าจะปกป้อง กลับบังคับให้เขาเฉยเมย
Hey, what's with the silent treatment?เฮ้ ทำไมเฉยเมยงั้นล่ะ?
Now, this creates a sense of detachment.ตอนนี้มีการสร้างความรู้สึก แ่ห่งการเฉยเมย
Gemma hates my apathy.เจมม่าไม่ชอบความเฉยเมยของผม
We can't deny this anymore.แต่ถ้าเราเฉยเมยเรื่องนี้ เราก็ไม่อาจปฏิเสธมัน ได้อีกต่อไป
It's just indifferent.มันเป็นแค่ความเฉยเมย
♪ I can't sit still ♪# ฉันไม่สามารถนั่งนิ่งเฉยเมย #
Prosecutor Park's indifference is nothing new.เรื่องที่อัยการปาร์คเฉยเมยเหรอ นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ
And so the deep freeze of winter continued.และความเฉยเมย เย็นชายังดำเนินต่อ
And yet I won't. Case in point. Community 2x17แต่ฉันไม่หุบ ชัดพอมั้ย? แม้จะมีแนวโน้มการเฉยเมย ต่อประชาธิปไตยในอเมริกา
Oh, I cloak anxiety with indifference and reserved chatter.โอ้ ผมจะปิดบังความรู้สึก หรือเฉยเมยต่อการรักษาคำพูดได้ไง
He'll hurt you... carelessly, cruelly, constantly.อย่างเฉยเมย อย่างโหดร้าย อย่างต่อเนื่อง
It's so dashing. To stay one step of the enemy, one must fight aggressively behind a poker face of calm.มันสนุกมากเลยค่ะ ที่จะนำหน้าคู่ต่อสู้ไปก้าวนึง ฝ่ายหนึ่งต้องต่อสู้อย่างอุกอาจภายใต้ใบหน้าที่เฉยเมย
And the crowd goes completely indifferent. I gotta go. I gotta go, fellas.และคนดูยังนั่งเฉยเมยอยู่เลย ฉันต้องไปแล้ว เด็กๆ ต้องไปจับคนเลว เเล้วเจอกัน
♪ ♪ Or it could be less than nothing ♪- เท่าที่มีก็แค่ความเฉยเมย
And I also think there is something about being old, a kind of detachment.แล้วก็คิดด้วยว่า ต้องเกี่ยวกับการเป็นคนแก่ ท่าทางเฉยเมย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉยเมย
Back to top