ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉพาะหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉพาะหน้า*, -เฉพาะหน้า-

เฉพาะหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉพาะหน้า (adj.) urgent Syn. ด่วน
เฉพาะหน้า (adv.) at hand See also: urgently Syn. ด่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
extemporaneous(อิคซฺเทม'พะเรเนียส) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด,เฉพาะหน้า., See also: extemporaneousness,extemporaneity n., Syn. impromptu
extempore(อิคซเทม'พะรี) adv. เฉพาะหน้า,ว่ากลอนสด,ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, (เพลง) ซึ่งแต่งขึ้นสด ๆ adj. extemporaneous
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล,ชั่วคราว,เฉพาะหน้า
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
English-Thai: Nontri Dictionary
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
impromptu(adj) ไม่ได้เตรียม,เฉพาะหน้า,กะทันหัน,ทันควัน
makeshift(n) แผนการชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
present๑. ของขวัญ, ของกำนัล๒. ปัจจุบัน, เฉพาะหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's with your face?คราวนี้ถ่ายเฉพาะหน้า..
You think just about prophet every time.คุณคิดแค่เรื่อง เหตุการณ์เฉพาะหน้าเสมอ
And right offhand, I don't know what those names are.และเฉพาะหน้าขวา ฉันไม่รู้ ว่าชื่อเหล่านั้นจะถูก
You know as well as I do decisions made in real time are never perfect.คุณก็รู้ดีเหมือนผม การตัดสินใจเฉพาะหน้ามันไม่เคยสมบูรณ์แบบหรอก
Too many unforeseeable variables.จะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นมากมาย
Especially with winter on the way.โดยเฉพาะหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้
A handshake just solved our problem.การจับมือนั่นก็แค่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Opening the portal to save you from the plane was basically an improvisation.การเปิดประตูมิติเพื่อช่วยแม่ จากเครื่องบิน เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า
So beautiful.ไม่ได้มีดีเฉพาะหน้าตาอย่างเดียว
He's got a few thugs with him.คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเถอะ
I suppose it may be a burdensome situation for you, but if you consider the work at hand, you have no time to feel burdened.ฉันคาดว่ามันอาจเป็นสถานการณ์ ที่ยากลำบากสำหรับคุณ แต่ถ้าคุณพิจารณาถึงงานที่อยู่เฉพาะหน้า คุณจะไม่มีเวลานึกว่ามันเป็นภาระ
Even though you are busy, you should go to a nearby park and at least walk. And if you can go to a health club, that's even better.ว้าว ไม่ได้สวยเฉพาะหน้า กริยามารยาทก็ดีด้วย
A bear goes to bed early, Célestine, especially in winter.รอก่อน หมีต้องเข้านอนไวนะ โดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ย
Well, let's just say that my foundation has the ability to improve his situation.คือ ผมจะขอบอกว่า ผมกำลังหาคนที่มีความสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
I have no idea.ฉันก็ไม่รู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่ะมั้ง
And you bring a barrel full of drug money, maybe that soothes some troubled waters.แล้วนายก็เอาถัง ที่เต็มไปด้วยเงินจากยาเสพติดไปด้วย นั่นอาจจะ ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
Usually we would come up with a very impromptu strategy to try and fight their strat (strategy).บ่อยครั้งเรามักจะใช้แผนการณ์เฉพาะหน้า เพื่อต่อสู้กับแผนการณ์ของพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉพาะหน้า
Back to top