ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าของห้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าของห้าง*, -เจ้าของห้าง-

เจ้าของห้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าของห้าง (n.) proprietor See also: shopkeeper, owner Syn. เถ้าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, I've finally realized my lifelong ambition of being a mistress to an incredibly wealthy strip mall tycoon and the owner-operator of a cabaret roller rink.ฉันรู้เป้าหมายของฉันแล้ว เป็นเมียน้อยเศรษฐี เจ้าของห้าง และดูแลลานสเก็ต คาบาเร่ต์
I know where that house they bought is at.หรือไม่ก็เป็นเจ้าของห้าง
You own the damn thing, just take a freaking sweater.ถ้านายเป็นเจ้าของห้างเส็งเคร็งนั่น ก็เอาสเว็ตเตอร์เฮงซวยนั่นมาเลย
This guy Dooley, the... the mall owner...ดูลีย์คนนี้ เจ้าของ... เจ้าของห้าง
Even though you're the owner's family, you can't fire her without any reasonable reason.ถึงครอบครัวคุณเป็นเจ้าของห้างก็ไม่มีสิทธิ์ไล่เธอออกอย่างไร้เหตุผล
I'm saying what I need isn't an immature department store president's misguided acts of benevolence.สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ เจ้าของห้างสรรพสินค้าวัยหนุ่ม ที่ทำให้คุณมีแต่ความสุข
They say at our department store, CEO means Crap, this Idiot's the Owner?ที่ห้างเรา C.E.O.หมายถึง ... ย่อมาจาก "Shit! (C) is (E) this guy the owner (O)?" (แหวะ ไอ้หมอนี่เป็นเจ้าของห้างงั้นหรือ?
He's the LOEL Group CEO who owns my department store, resorts and stores in Duksan and Jaechan, and hotels across the nation.เขาเป็นเจ้าของห้าง ที่หลายแปลงที่เขาทุ๊ก รีสอร์ท และโครงการก่อสร้างใหม่ๆอีกเพียบ เขาเป็นพ่อที่ก่อตั้งโรงแรมทั้งหมด และเป็นเจ้าของ "โรยอล กรุ๊ป โค"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าของห้าง
Back to top