ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงินโบนัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงินโบนัส*, -เงินโบนัส-

เงินโบนัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินโบนัส (n.) dividend See also: bonus Syn. โบนัส
English-Thai: HOPE Dictionary
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
English-Thai: Nontri Dictionary
bonus(n) เงินแถม,เงินโบนัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What sort of bonus are we looking at?เงินโบนัสเท่าไหร่ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่
And, Dad, there's a nice, big bonus in here for you.พ่อครับ มีเงินโบนัสก้อนใหญ่อยู่ตรงหน้า
Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.ก็เพราะอัตราภาษีที่ล่อใจผู้ลงทุนต่างชาติ การยินยอมในข้อจำกัดต่างๆ กับเงินโบนัสก้อนโต
Why do you think your bonus jumped from a stuffed chicken breast to 30 grand in a day?คุณคิดว่าทำไมเงินโบนัสคุณถึงได้กระโดด จากแค่อกไก่ยัดไส้มาเป็นเงิน 30,000 เหรียญล่ะ
I'm getting a bonus no one else is getting based on blackmail.ผมกำลังจะได้เงินโบนัสที่คนอื่นไม่ได้จากการแบล็คเมลเหรอ
No, we can't tell her. We'd have to give the money back.ไม่ได้นะ เราบอกเธอไม่ได้ เราควรจะคืนเงินโบนัสไป
So, Brad, what sort of bonus are we looking at?งั้น แบรด เงินโบนัสประภทไหนที่เรากำลังพูดถึง
Based upon the big bonus he fought for Carlos to have, it's fairly obvious he was going to recommend a promotion.ดูจากเงินโบนัสก้อนใหญ่ \ ที่เขาให้คาร์ลอส เห็นชัดเลยว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้
We have to succeed and get the bonus money.เราต้องทำให้เสร็จ เผื่อจะได้เงินโบนัส
I hope you haven't spent that bonus check or anything, because you're about to give it back.หวังว่าเธอยังไม่ได้ใช้เงินโบนัสนะ เพราะเธอจะต้องคืนมัน
Tom gave me part of his signing bonus and said, "go crazy," so...ทอมให้เงินโบนัสของเขากับฉัน แล้วเขาบอกให้ฉันบ้าไปกับมัน
Before we begin handing out the bonuses... we have a list of individuals whose services will no longer be required:ก่อนที่เราจะ เริ่มแจกเงินโบนัส และ เราขอแจ้ง รายชื่อบุคคลที่เราไม่ต้องการ และจะหมดสภาพพนักงานที่นี่
You gave him a fake I.D. And cash bonuses, Mr. Harris.คุณยังให้บัตรประชาชนปลอม และเงินโบนัสก้วยไหมคะ คุณแฮริส
You know, there's a lot of people that are relying on those bonuses.ยกเลิกโบนัส มีหลายคนต้องใช้เงินโบนัสนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงินโบนัส
Back to top