ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เค็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เค็ม*, -เค็ม-

เค็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เค็ม (v.) be stingy See also: be niggardly, be miserly, be parsimonious Syn. ขี้เหนียว, ขี้ตืด
เค็ม (adj.) salted See also: salty, saline
เค็ม (v.) salt See also: be saline, be salty, be salted
English-Thai: HOPE Dictionary
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
brackish(แบรค'คิช) adj. มีรสเค็ม,กร่อย,ค่อนข้างเค็ม, See also: brackishness n. ดูbrackish, Syn. salty
brawn(บรอน) n. กล้ามเนื้อ,กำลังกล้ามเนื้อ,นื้อสุกร,เนื้อหมูป่าเค็ม
brine(ไบรน) n. น้ำเค็ม,ทะเล,มหาสมุทร,น้ำทะเล,น้ำมหาสมุทร,สารละลายเกลือ vt. ใส่น้ำเกลือ,ใส่ลงในน้ำเกลือ., See also: briner n. ดูbrine brinish adj. ดูbrine, Syn. sea
briny(ไบร'นี) n. มหาสมุทร adj. เค็มมาก,เกี่ยวกับน้ำเกลือ
corn(คอร์น) {corned,corning,corns} n. ข้าวโดยทั่วไป (อังกฤษ) ,ข้าวโพด (สหรัฐ) ,ข้าวโอ๊ต (สก๊อตแลนด์) ,คำพูดน่าเบื่อหู,ตาปลา,หนังหดแข็ง,ตุ่มหนัง vt. ใส่เกลือในเมล็ดข้าว,ดองเค็ม,แช่เกลือ
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
pretzel(เพรท'เซิล) n. ขนมปังกรอบรสเค็ม (มักใช้รับประทานกับเบียร์)
salt laken. ทะเลสาบน้ำเค็ม
salt pork n.เนื้อหมูเค็ม
saltiness(ซอล'ทิเนส) n. ความเค็ม
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene
English-Thai: Nontri Dictionary
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน
brackish(adj) เค็ม,กร่อย
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
ham(n) ขาหมูเค็ม,หมูแฮม,ขาหมูรมควัน
saline(adj) ประกอบด้วยเกลือ,เหมือนเกลือ,เค็ม
salty(adj) มีเกลือ,เค็ม,เกี่ยวกับทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
saline๑. -เกลือ๒. เค็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salinityความเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salt lakeทะเลสาบน้ำเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saline-alkali soilSaline-alkali soil, ดินเค็มด่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Cerberus Rhynchopsงูปากกว้างน้ำเค็ม [การแพทย์]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Halides เฮไลด์ เป็นแร่ที่มีธาตุฮาโลเจน (halogen elements) อันได้แก่ พวกธาตุฟลูออรีน โบรมีน คลอรีนและไอโอดีนประกอบอยู่ กลุ่มแร่เฮไลด์มีสมบัติค่อนข้างอ่อนและสีอ่อนจาง บางชนิดละลายน้ำได้ มีรสเค็ม รูปผลึกมักจะเป็นรูปลูกบาศก์ ได้แก่ Atacamite, Alite or Rock Salt, Fluorite an [สิ่งแวดล้อม]
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Mangroveป่าชายเลนสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Salinityความเค็ม [TU Subject Heading]
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Salted fishปลาเค็ม [TU Subject Heading]
Saltwater encroachmentการแพร่ของน้ำเค็ม [TU Subject Heading]
Shrimp กุ้ง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก ตัวยาวมี เปลือกหุ้มและแบ่งเป็นปล้องๆ ก้ามและตีนอยู่ที่ส่วนหัว มีทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งฝอย กุ้งหลวง กุ้งหัวโขน [สิ่งแวดล้อม]
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Salt-tolerant cropพืชทนเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Turtle เต่าทะเล เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brine (n.) น้ำเค็ม
elver (n.) ลูกปลาไหลโดยเฉพาะที่มาจากน้ำเค็ม
freshwater (adj.) เกี่ยวกับน้ำจืด (ไม่ใช่น้ำเค็ม)
salt-water (adj.) เกี่ยวกับน้ำเค็ม
saltily (adv.) อย่างมีรสเค็ม
saltiness (n.) ความเค็ม
saltiness (n.) ความเค็ม
saltness (n.) ความเค็ม
saltwater (adj.) เกี่ยวกับน้ำเค็ม
salty (adj.) ซึ่งมีรสเค็ม See also: เค็ม Syn. briny, alkaline
savory (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Creamy, salty sweet, an oaky nuttiness.เข้มข้น เค็ม หวาน แล้วก็มัน
Por favor, sweet and salty comida for your comesting.สำหรับรสชาติวันนี้ หวาน เค็ม แล้วแต่ตามที่คุณต้องการ
It's spicy, sweet, and salty. It's good!เผ็ด หวาน เค็ม อร่อยดี
Salt in moderation.เค็มแต่พอดี คุณควรรออีก 2สัปดาห์
Pepperland. A bit salty around the edges.เปเปอแลนด เค็มนิด ๆ รอบขอบ
Well, it's not as salty, but it's good.มันไม่ค่อยเค็มนะ อร่อยมากเลย
Did you invite him over?นายเชิญเเค้มาหรือไง?
Your skin tasted of salt, and your hair held a scent of cinnamon.ผิวเธอเค็มปะแล่ม ๆ และผมหอมเหมือนขนมอบ
The current depends upon a balance of salt and freshwater.กระแสน้ำมีความสมดุลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม
I think we've hit a critical desalinization point.ตอนนี้ปริมาณน้ำเค็มคงน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว
Just deciding whether I want too much salt or too much sugar.แค่ตัดสินใจอยู่ว่าฉันอยากกินเค็มมาก ๆ หรือหวานมาก ๆ หนะ
Busy lately? Try some of this jerkyหมู่นี้ยุ่งเหรอ ชิมเนื้อเค็มสิ
That Kimbab was too saltyข้าวห่อสาหร่ายน่ะ เค็มไปนะ
Be careful not to make it too salty or spicyคุณต้องระวังไม่ให้มัน เค็มหรือเผ็ดไป
Good, huh? Warm and salty? Yeah.ดีใช่ป่าว อุ่นๆเค็มปุแล่มๆ ใช่ไหม
The eggs were soft and the right saltiness.ไข่นิ่มมาก และก็เค็มได้ที่
Up in the North atlantic, after that heat is pulled out, what's left behind is colder water and saltier water because the salt doesn't go anywhere.ขึ้นไปในแอตแลนติคเหนือ หลังจากนั้น ความร้อนก็ถูกดึงออกไป สิ่งที่ถูกทิ้งไว้คือน้ำที่เย็นกว่าเดิมและเค็มกว่าเดิม เพราะเกลือไม่ได้หายไปไหน
And all that fresh water came rushing out, ripping open the St. Lawrence there, and it diluted the salty, dense, cold water, made it fresher and lighter, so it stopped sinking.น้ำใหม่เหล่านั้นไหลบ่าออกมา ฉีกเปิดเซ็นต์ลอว์เร็นซ์ตรงนั้น และมันเจือจางน้ำที่เค็ม เข้มข้น และ เย็น
However, his Military Police brethren... used to come and take whatever they wanted.แล้วสหายพลพรรค เค็มเปไต ก็มา... ..ยึดเอาไปทุกอย่างที่พวกมันต้องการ
Doesn't look like Mr.Military Police has a thousand-stitch belt, does he?ไม่เหมือนกับนาย เค็มเปไต นั่น ใช้ผ้ารัดอย่างหนาเลย.. เห็นไหม
I was discharged from the Military Police Corps.ฉันถูกปลดจากพลพรรค เค็มเปไต
Could the mistake have the salt?สิ่งที่พลาดคือมันเค็มไปใช่มั้ยล่ะ
I MEAN, DON'T YOU FIND THEM KIND OF SALTY AND BREATHY?ผมหมายถึง คุณไม่รู้สึกหรอว่าพวกมันเค็มแล้วก็เหม็นนะ?
Okay, I'm just gonna feel your neck a little bit sir, okay?โอเค ผมจะจับชีพจรคุณที่คอ คุณโอเค้มัย?
You drill a well, it's hard not to get salt water.ถ้าคุณขุดบ่อ ยากจะไม่เจอ น้ำที่เค็มเหมือนเกลือ
The Northern Territory is home to the biggest population of saltwater crocodiles in the world, spread throughout several large tidal river systems.ลำน้ำทางเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบรรดาจระเข้น้ำเค็ม พวกมันแพร่พันธ์กระจายไปทั่ว โดยอาศัยวัฏจักรขึ้นลงของระดับน้ำ
Alright, the species that we're looking at today, the saltwater crocodile, is probably the most dangerous member of the crocodilian family.พันธ์ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ คือจระเข้น้ำเค็ม นับเป็นหนึ่งในสายพันธ์อันตราย ของบรรดาจระเข้ทั้งหลาย
But just look at all this space. You gotta think rec room, media room.แต่เเค่มองดูบริเวณรอบๆห้อง คุณจะเห็นห้องนั่งเล่น ห้องโถง
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร
As the freshwater of Greenland's ice sheet gradually seeps into the salt water of the oceans, low-lying lands around the globe are threatened.ขณะที่น้ำจืดจากแผ่น น้ำแข็งของกรีนแลนด์ ไหลสู่น้ำเค็มในมหาสมุทร พื้นที่ราบต่ำทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม
They have something salty around here? Maybe some nuts?พวกเขามีถั่วเค็มๆ ไหม
Just doing our jobs, ma'am.เเค่มาทำตามหน้าที่ของเรา คุณนาย
Just everything else is shit.เเค่มีเรื่องเหี้ยอย่างอื่น
We're just trying to buy some camping gear.พวกเราเเค่มาหาซื้อของบางอย่าง ในการตั้งเเคมป์
Just want a discussion, man.เเค่มาคุยกันเท่านั้น พวก
Just buying a few cigars.เเค่มาหาซื้อซิการ์สักหน่อย
I'm just here to do the bookkeeping, darling.ฉันเเค่มาที่นี่เพื่อทำทำบัญชี ที่รัก
Just a bunch of old t-shirts, funky underwear.เเค่มีมัดเสื้อเก่าๆ กางเกงในเหม็นๆ
I would take my television set from the house and go down the end of the dock with a long extension cord, and Cathy would watch herself on television, and she could tell the difference between herself and Suzy,ผมอยู่ที่นี่มาตลอด 7 ปี และตรงหน้าบ้าน จะมีทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม
By h2o evaporating on a playa floor,การที่น้ำนั้นได้ระเหยจากพื้นที่บึงน้ำเค็มนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เค็ม
Back to top