ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องใน*, -เครื่องใน-

เครื่องใน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องใน (n.) entrails See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
disbowel(ดิสเบา'เอิล) vt. เอาไส้ออก,เอาเครื่องในออก., See also: disbowelling n.,adj. ดูdisbowel
disembowel(ดิสเอมเบา'เอิล) vt. เอาเครื่องในออก., See also: disembowelment n. ดูdisembowel, Syn. draw
embowel(เอมเบา'เอิล) vt. เอาไส้พุงออก,เอาเครื่องในออก
entrails(เอน'เทรลซ) n.,pl. เครื่องใน,อวัยวะภายใน,ไส้พุง, Syn. guts
giblet(จิบ'ลิท) n. เครื่องในสัตว์ปีก
gizzard(กีซ'เซิร์ด) n. เครื่องใน,อวัยวะภายใน
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
inside(อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน., See also: inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์.
internal(อินเทอ'เนิล) adj. ภายใน,ข้างใน n. อวัยวะภายใน,เครื่องใน., See also: internality,internalness n., Syn. inward,interior
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
English-Thai: Nontri Dictionary
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน
giblet(n) เครื่องในสัตว์ปีก
gizzard(n) กระเพาะอาหารของนก,คอหอย,เครื่องใน
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
innards (n.) เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อวัยวะภายใน Syn. insides, entrails, guts, intestines, bowels
insides (n.) เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อวัยวะภายใน Syn. entrails, guts, intestines, bowels
intestines (n.) เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อวัยวะภายใน Syn. insides, entrails, guts, bowels
giblets (n.) เครื่องในของสัตว์ปีก
offal (n.) เครื่องในสัตว์ See also: อวัยวะภายในของสัตว์ที่ใช้กินเป็นอาหารได้
pluck (n.) เครื่องในสัตว์
gizzard (n.) เครื่องในสัตว์ปีก
disembowel (vt.) เอาเครื่องในออก (คน,สัตว์)
haggis (n.) อาหารเครื่องในที่ประกอบด้วยหัวใจ ตับและอื่นๆ ของแกะหรือลูกวัว
millwright (n.) ช่างเครื่องในโรงงาน
roadie (n.) คนยกเครื่องในวงดนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at this. Try this. Haggis pink.ดูนี่ ลองดูสิ เครื่องใน วัวยัดไส้
The guts. The carnage. It can be like Gettysburg back there.เครื่องใน เลือด อะไรชวนคันคอหน่อยๆทั้งนั้น
The animal organs. Ah. After Max would, uh, dig them out and work his magic.เครื่องในของสัตว์น่ะ หลังจากที่แม็กส์ เอ่อ ควักมันออก และสร้างสรรค์ผลงานของเขา เขา เอ่อ...
That thing in your chest is based on unfinished technology. No, it was finished.เครื่องในอกนายเป็นวิทยาการที่ยังไม่สมบูรณ์
Her intestines are splayed out everywhere.เครื่องในเธอกระจายออกไปทั่ว
You may use the one in the...คุณจะใช้เครื่องใน...
No. You could use the one in the...ไม่ คุณน่าจะใช้เครื่องใน...
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก
Add the fingers of a young monkey, the gizzard of a pig, the beak of a parrot and three spoonfuls of sugar.และนิ้วของลิง เครื่องในหมู จะงอยปากนกแก้ว และน้ำตาลสามช้อนพูน
Feels like accountants are cranking adding machines in my head.รู้สึกเหมือนกับนักบัญชีไขเครื่องในหัวเลย
Our Dad worked as a mechanic over in Jupiter.พ่อทำงานเป็นช่างเครื่องในจูปิเตอร์
Her entrails start appearing.เห็นเครื่องในหล่อนแล้ว.
Let's search randomly for calls made from this areaตรวจสอบโทรศัพท์ทุกเครื่องในเขตนี้
I don't know, maybe it was the Dramamine kicking in, but I remember this moment... in the dark with the reverberation of the machine.ไม่รู้สิ อาจเพราะยาเริ่มออกฤทธิ์ แต่ฉันก็จำช่วงเวลานั้นได้ รู้สึกได้ถึงการสั่นของเครื่องในความมืด
If you jump off a building, your guts will all burst open, 1 and the pizza will spray in all directions.ถ้าพี่กระโดดตึกนะ เครื่องในของพี่ก็จะแตกกระจายเลยล่ะ - แล้วพิซซ่าที่กินไปก็จะกระจายไปทุกทิศทุกทาง
I'm gonna use the one in the kitchen.ฉันจะไปเอาอีกเครื่องในครัว
We talking forged pistons, bigger turbo, new rods, new crankshaft.เราพูดถึงการหลอมลูกสูบ ติดเทอร์โบตัวใหญ่ๆ เครื่องในต่างๆ
He can evacuate the people.จากที่นี่ผมสามารถ เปลี่ยนทุกเครื่องในเมือง
AFTER TWO MONTHS OF PUKING MY GUTS OUT,-หลังจากที่ผ่าน 2 เดือนที่ฉันอ้วกเอาเครื่องในออกมา
Do you have Haggis?คุณมีพวกเครื่องในมั๊ย ?
But who puts their internal Organs on a skillet Just to get attention?แต่ว่าใครที่ใส่เครื่องในบนกระทะ ต้องสนใจนะ
There are only two helicopters in town. One is at the airport..มีเฮลิคอปเตอร์ 2 เครื่องในเมืองที่สนามบิน
The doctor warned me not to eat haggis for breakfast.หมอเดตือนผมว่า อย่ากินเครื่องในวัวตอนมื้อเช้า
Tracking system's on the 42nd floor.ดังนั้น... จากที่นี่ผมสามารถ เปลี่ยนทุกเครื่องในเมือง
Ben Navis. Good, yes?กระโปรงสก๊อต ปราสาท ไส้กรอกเครื่องใน เบน นาวิส
Why do you have two televisions in the same room?ทำไมคุณมีโทรทัศน์ 2 เครื่องในห้องเดียวกันล่ะ?
They made me clean chitlins.หน้าที่ล้างเครื่องใน.
Was Jeff a roadie for Mamma Mia for four straight summers?เจฟฟ์เคยเป็นคนยกเครื่องในวงดนตรี ให้Mamma Mia ตลอดฤดูร้อนมั้ย?
Dean,your chest was ribbons, your insides were slop,ดีนหน้าอกนายถูกกรีดเป็นทาง เครื่องในก็เละเทะ
All my guys were here powering down rides, chaining up booths.ลูกน้องฉันทุกคนอยู่ตรงเครื่องเล่นม้าหมุน ควบคุมเครื่องในซุ้ม
And I'm permanently setting every TV in this building to the pottery channel unless you both sit down.และฉันจะล็อกช่องทีวีทุกเครื่องในตึกนี้ ให้เป็นช่องขายเครื่องครัว คุณทั้ง 2 นั่ง
You took my sonar concept and applied it to every phone in the city.นายใช้ความคิดเดียวกับเคลื่อนโซน่า และประยุกตืกับโทรศัพท์ทุกเครื่องในเมือง
They smashed one, threw the other in the woods to try to distract us.พวกมันทุบมือถือเครื่องนึง ขว้างอีกเครื่องในป่าเพื่อเบนความสนใจ
Now, for dinner we've got tripe. Homemade. Family recipe.ทีนี้ อาหารมื้อเย็นเราจะมีเครื่องในสัตว์ ทำเองเลยนะ เป็นสูตรของครอบครัว
Did you hear that, darling? Tripe!น่าอร่อยจัง ได้ยินไหมที่รัก เครื่องในสัตว์
Right, tripe.ใช่แล้ว เครื่องในสัตว์
They're gonna turn the power on in a minute.พวกเขาจะเปิดเครื่องในไม่ช้านี้
You better hope to God I die because I would rip you open and feed your entrails to you.แกหวังให้ฉันตายเถอะ เพราะฉันจะฉีกร่างแกออก และกินเครื่องในแก
How about, "Hey, Susan, thanks for eating nothing but broccoliกินแต่บร็อคโคลี่ เครื่องในมาตั้งหกเดือนเพื่อจะดูดีเพื่อผม?
This guy usually buys about 20 phones at a time He's doing log businessผู้ชายคนนี้ชอบซื้อโทรศัพท์ 20 เครื่องในครั้งเดียว เขาทำธุรกิจค้ามนุษย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องใน
Back to top