ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก่งกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก่งกล้า*, -เก่งกล้า-

เก่งกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก่งกล้า (adj.) brave See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
เก่งกล้าสามารถ (adj.) brave See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold Syn. หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
English-Thai: Nontri Dictionary
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brave, valiant, glorious.เก่งกล้า สง่างาม... ...มุ่งมั่น
Very gallant. Gallant?เก่งกล้ามาก เก่งกล้าเหลือเกิน?
You're a king now. And a good one, I think.เจ้าเป็นพระราชาเเล้ว อัคเคเดีย ที่เก่งกล้า
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง
But you're such great fighters!แต่พวกท่านต่างก็เป็นนักสู้ที่เก่งกล้า!
And chuck is courageous.แล้วยังเก่งกล้าสามารถ
It takes real leadership to pick something you're clueless about.มีแต่ผู้นำที่เก่งกล้าเท่านั้นที่จะเลือกทางเลือกที่เขาไม่รู้ได้
But with my brave trusted knights and my dear Simon.แต่เพราะอัศวินผู้เก่งกล้าที่ข้าไว้ใจ และไซมอนเพื่อนรักของข้า
I have every confidence you will prevail and be rewardedข้ามันใจว่าเจ้าเก่งกล้า และจะได้ปูนบำเน็จ
The Stark boy appears to be less green than we'd hoped.เจ้าเด็กสตาร์คนั้น ดูเก่งกล้ามากกว่าที่เราประเมินไว้นะ
As long as you work hard, even your skills will only become stronger.ตราบใดที่นายพยายาม ทักษะ ของนายมีแต่จะเก่งกล้าขึ้น
He would be able to cheer up immediately.ทำเป็นเก่งกล้าอยู่นั่นแหละ
A wise king never seeks out war.กษัติย์ผู้เก่งกล้า จะไม่เป็นผู้เริ่มสงคราม
And I'm the only gun handler round here who's man enough for the job.ผมเป็นนักแม่นปืนคนเดียว ที่เก่งกล้าพอจะทำงานนี้ได้
And who is the fifth?เขาเป็นพ่อมดผู้เก่งกล้า หรือเป็นคล้ายๆ ท่าน
The Pig Demon's tough, and even tougher under a full moon.ปีศาจหมูนั้นแข็งแกร่ง และจะยิ่งเก่งกล้าขึ้นในคืนเดือนเพ็ญ
There's just one guy in town Who's got all of it downมีเพียงเขานี่แหละหนาที่เก่งกล้ากว่าคนไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก่งกล้า
Back to top