ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนหัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนหัด*, -อ่อนหัด-

อ่อนหัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนหัด (adj.) inexperienced See also: unskillful, inexpert Ops. ช่ำชอง
อ่อนหัด (v.) be inexperienced See also: be inexpert, be green Ops. ช่ำชอง
English-Thai: HOPE Dictionary
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
colt(โคลทฺ) n. ลูกม้าตัวผู้,คนอ่อนหัด,เด็กหนุ่ม
cub(คับ) ลูกสัตว์,ลูกสุนัขจิ้งจอก,เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์,คนอ่อนหัด,ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
greenhornn. คนที่อ่อนหัด,คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
English-Thai: Nontri Dictionary
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด
colt(n) ลูกม้า,เด็กหนุ่ม,คนอ่อนหัด,คนด้อยประสบการณ์
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
verdant(adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังอ่อนหัด
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
greenhorn (n.) คนอ่อนหัด See also: คนด้อยประสบการณ์ Syn. apprentice, beginner Ops. expert
inexperience (n.) ความอ่อนหัด See also: ความไม่มีประสบการณ์ Syn. unfamiliarity, ignorance Ops. experience
puppy (n.) เด็กหนุ่มอ่อนหัด
tenderfoot (n.) คนอ่อนหัด See also: คนไร้ประสบการณ์, มือใหม่ Syn. beginner, freshman, inexperienced
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your version is unrefined, amateurish, sloppyแต่ของเจ้านี่ช่างไร้ซึ่งความสวยงาม อ่อนหัด ไร้ระเบียบ
Rookies. You take care of themอ่อนหัด คุณจัดการพวกเขานะ
Childish naivete, or defeated cynicism? Ouch. Please, sign the Milk warrant, Judge.อ่อนหัด หรือเย็นชาขี้แแพ้ กรุณาลงนามออกหมาย ชาร์ล มิิลค์ ด้วยค่ะท่าน
You're too poor and immature to know What there are gimme-gimmes forเธอยังอ่อนหัด ยังเด็กเกินกว่าที่จะรู้ว่าให้ไปเพื่ออะไร
Besides, he was an amateur.อีกอย่างเขายังอ่อนหัด
'Cause I don't give a shit about your medal, because I knew you before you were a mathematical god, when you were pimple-faced and homesick and didn't know what side of the bed to piss on.เพราะชั้นรู้จักนายก่อนที่นายจะได้เหรียญ ชั้นรู้จักนายตั้งแต่นายยังอ่อนหัด ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง
He sent his maggots to do his work.ส่งลูกน้องอ่อนหัดมาทํางานเเทน
They seem a bit skittish.จะยังอ่อนหัดอยู่เลยนะ
Those amateurs, how dare they try little tricks before us masters?พวกอ่อนหัด คิดจะมาลองดีกับปรมาจารย์อย่างเรา
Holy crap. It's amateur hour.ให้ตายเถอะ พวกอ่อนหัด
Weak kids like you are not worth a damn.เด็กอ่อนหัดอย่างแก ไม่มีค่าอะไรเลย
He's as green as a leaf.เขายังอ่อนหัดมากๆ เลย
These suckers returned from smoking. Shit, everyone smokes nowadays.ไอ้พวกอ่อนหัดมันกลับมาสูบบุหรี่อีกแล้ว ชิบ เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่กัน
Is that what this laissez-faire, half-baked effort is about, huh... the case?จะไม่ทำอะไรเลยงั้นหรือ นี่มันเกี่ยวกับความอ่อนหัด ห๊ะ คดีหรอ
But I have the intense pleasure of observing it so closely. Ah. Now, there's a fool, to go to it with a professional.ตอนฉันเข้ามาดูใกล้ๆ แบบนี้เนี่ยนะ คนอ่อนหัดต่อยกับมืออาชีพ
"We are brat prince..""ว่าพวกเรายังอ่อนหัด..."
"We are spoilt brats.""เราทำลายความอ่อนหัด"
At least they aren't pussies.อย่างน้อย พวกเค้าก็ไม่ได้เป็นพวกอ่อนหัด
You're really out of it with things like that.นายนี่ช่างอ่อนหัดเรื่องพวกนี้จริงๆนะ
I'm not putting a patient's life in the hands of a novice surgeon based on my gut.ฉันจะไม่เอาชีวิตคนไข้ไปอยู่ในมือศัลยแพทย์อ่อนหัด โดยดูจากความกล้าของฉันหรอก
Your childish tricks are useless against me, Merlin.เจ้าอ่อนหัด แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เมอลิน
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา
Just go down and dig up your share, punk.ลงไป แล้วไปขุดส่วนแบ่งของแก, เจ้าอ่อนหัด
In lesser hands, the Eye could be lost forever.หากผู้คุ้มกันอ่อนหัด ดวงตาอาจหายสาบสูญตลอดกาล
You snooze, you lose, dude.โถ่ นายมันยังอ่อนหัดนะเพื่อน
Gu Jun Pyo, you punk.กู จุนพโย นายมันอ่อนหัด
Want me to call you a "wim"-bulance?เราจะเรียกพี่ว่า "ไอ้อ่อนหัด"
Hey, Marcie? Yeah, it's Ben. I found them.นาย, เพื่อนของฉัน, อ่อนหัด.
An untrained youth like you could last a whole minute in a real battle.ลูกนกอ่อนหัดขาดทักษะอย่างเจ้า จะยืนหยัดจนนาทีสุดท้ายในสงคราม
I know Vinnie and his boys are a bit green, but what my nephew lacks in experience, he makes up for with enthusiasm.ฉันรู้ว่า วินนี่กับพวกยังใหม่ แต่หลานฉันยังอ่อนหัด มันดูกระตือรือล้น
You're that fledgling fisherman from last time, right?เธอคือชาวประมงอ่อนหัดเมื่อครั้งก่อนใช่มั้ย?
The defensive wounds and heavy smearing suggest our killers were still inexperienced.แผลจากการป้องกันตัว รอยเลอะเต็มไปหมด บอกว่าฆาตกรยังอ่อนหัด
I was a rookie the one time I saw one of these...ผมยังเป็นพวกอ่อนหัด ตอนที่เจอพวกแบบนี้ ครั้งแรก
Even if it was a puppy, most people wouldn't treat it like this.ถึงแม้ว่ามันเป็นแค่เด็กที่อ่อนหัด แต่คนทั่วไปไม่ได้คิดแบบนี้
'Cause they think we're the weakest.เพราะพวกเค้าคิดว่าเราอ่อนหัด
Fine. As I said, the verdict is still out on my son.โอเค เหมือนที่ผมบอก ลูกผมยังอ่อนหัด
She's hopeless, you know.เค้าอ่อนหัด พอจะเข้าใจนะ
Nobody's hopeless.ไม่มีใครออ่อนหัดทั้งนั้นแหละ
That contact you faked with Connor-- weak, weak.การติดต่อกับคอนเนอร์ที่คุณแสดงน่ะ อ่อน อ่อนหัด
I've prepared a number of topics that should appeal to both the advanced and novice conversationalists.ฉันได้เตรียมที่จำนวนของหัวข้อ ที่ควรสนใจ ทั้งขั้นสูง และสำหรับคนอ่อนหัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนหัด
Back to top